Alle samlinger
Slik får du kontroll over nettleien
Bruk Tibber-appen til å ta kontroll over nettleien📲
Bruk Tibber-appen til å ta kontroll over nettleien📲
Oppdatert over en uke siden

Den nye nettleien som ble innført 1. juli 2022 har som mål å få oss til å bruke strøm på en smartere måte, slik at strømnettet blir mer effektivt, ved å gjøre prisforskjellene mellom «ønsket» og «uønsket» strømforbruk større. For eksempel innførte nettselskapene større prisforskjell mellom dag og natt.


Kort fortalt er det nå:

  1. Viktigere å fordele forbruket jevnere utover døgnet; ikke bruke mye innenfor samme time.

  2. Viktigere å flytte forbruk til natt (vi anbefaler forsvarlig forbruk) og helg

Dette er vanskelig, tenker du kanskje. Fortvil ikke! Et godt sted å starte er i Tibber-appen, der har du oversikten du trenger for å ta kontroll over strømforbruket ditt.


Ta en kikk på disse funksjonene i appen for å få kontroll over nettleie:

  • Analyser ➡️ Forbruk:

Fra hjemskjermen i appen velger du «Analyser» ➡️ «Forbruk» for å få oversikt over strømforbruket ditt. Dette oppdateres per time og gir deg oversikt over hvor mye strøm du har brukt per time, dag, måned og år. Her kan du også se ditt høyeste timeforbruk pr måned.

Det mest nyttige vil nok være å gå til «Analyser» ➡️ «Forbruk» ➡️ «Se detaljert graf» . Her kan du se hvor mye strøm du har brukt time for time enten i kWt eller kroner. Du kan for eksempel finne de timene hvor du hadde høyest forbruk siste døgnet, eller du kan velge dager bakover for å finne ut ditt høyeste timeforbruk siste måneden.

Slik kan du få en pekepinn på hvordan du ligger an i forhold til nettleiens kapasitetsledd.

Kapasitetsleddet blir beregnet ut i fra den timen i måneden du bruker mest strøm. De høyeste forbrukstimene bør du forsøke å redusere og/eller fordele jevnere. Hva brukte du strøm til i de timene med høyest forbruk? Slo varmepumpa inn? Lagde du middag samtidig som tørketrommel og vaskemaskin sto på? Ladet du elbilen?

  • Analyser ➡️ Brukte mest:

Fra hjemskjermen i appen velger du «Analyser» ➡️ «Brukte mest» for å identifisere hva som trekker mest strøm i boligen din. Hvis mye av forbruket for eksempel går til oppvarming, bør du undersøke hvordan du kan gjøre varmestyringen smartere, for eksempel ved hjelp av sensorer, smarte panelovner eller termostater som kan kobles til Tibber-appen. Hvis du har elbil som trekker mye, kan du skaffe deg en smart ladeboks og aktivere smartlading i appen.

Beregningen av «Brukte mest» er gjort basert på mønstergjenkjenning. Det vil si at vi får inn data om strømforbruket ditt. Basert på dette bruker vi matematikk til å analysere mønstrene i forbruket. «Adferd» som lys, vaskemaskin og komfyr har eksempelvis et annet mønster enn eksempelvis oppvarming. Basert på dette vil vi kunne danne oss et bilde av hvor mye de ulike kategoriene bruker hjemme hos deg.


Alt dette kan si noe om muligheten din til å styre strømforbruket ved hjelp av Tibber, slik at du kan unngår å bruke strøm når nettleien er høy. Hvis du vil ha enda mer detaljert informasjon om forbruket ditt, kan du koble en Tibber Pulse til strømmåleren din. Den måler forbruket i sanntid og hjelper deg å identifisere mer nøyaktig hva som trekker strøm.

Det er uansett viktig å tenke på sikkerhet når man vurderer å flytte strømforbruk. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har laget en god informasjonsside, med anbefalinger for alt fra elbillading til vanlige husholdningsapparater. Les mer her: https://www.sikkerhverdag.no/strom/.


Svarte dette på spørsmålet?