Alle samlinger
Slik får du kontroll over nettleien
Hvordan kan jeg unngå høye forbrukstopper?
Hvordan kan jeg unngå høye forbrukstopper?

Vi forklarer forbruksgrense, aktivering av push-varsel og hvordan du kan finne de tre høyeste forbrukstoppene dine i appen.

Oppdatert over en uke siden

Nettleien blir beregnet ut fra når du bruker strøm (energiledd) og hvor mye strøm du bruker på en gang (kapasitetsledd). Det viktigste for deg å vite er at du selv kan påvirke nettleien, ved å jevne ut strømforbruket og unngå høye forbrukstopper. Hvis du har en Tibber Pulse, kan vi hjelpe deg med dette 🤗

Se videoen under, eller les videre for å komme i gang.

Sett en forbruksgrense og aktiver push-varsel

Hvis du har Tibber Pulse kan du sette en egen grense på ønsket timeforbruk i Tibber-appen. Altså, hva er maksverdi av kWt du ønsker å holde deg under. Dette gjør du ved å gå til «Forbruk nå»/Pulse-widgeten på hjemskjermen ➡️ filter-ikonet oppe til høyre ➡️ «Varsel for høyt forbruk» ➡️ «Forbruksgrense». Der kan du også velge å aktivere et push-varsel som blir sendt når du er i ferd med å overskride forbruksgrensen din.

Effektbalansering ved smartlading
Har du en ladeboks fra Easee eller Zaptec + Pulse kan Tibber hjelpe med effektbalansering av hjemmet ditt. Kort forklart: Tibber kan styre ladehastigheten slik at det totale strømforbruket i hjemmet ditt holder seg under forbruksgrensen. Her forklarer vi hvordan du aktiverer effektbalansering.

Finn de tre høyeste forbrukstoppene

Fra hjemskjermen i appen velger du «Analyser» ➡️ «Forbruk» for å få oversikt over strømforbruket ditt. Dette oppdateres per time og gir deg oversikt over hvor mye strøm du har brukt per time, dag, måned og år. Her kan du også se ditt høyeste timeforbruk pr måned. Går du videre til ➡️ «Se detaljert graf», kan du se hvor mye strøm du har brukt time for time enten i kWt eller kroner. Da kan du for eksempel finne de timene hvor du hadde høyest forbruk det siste døgnet, eller du kan gå bakover for å finne det høyeste timeforbruket ditt den siste måneden. Gjennomsnittet av de tre høyeste timene ser du under «Forbruk» ➡️ «Per måned» og er en pekepinn på hvordan du ligger an i forhold til nettleiens kapasitetsledd.

Kapasitetsleddet blir beregnet ut fra den timen i måneden du bruker mest strøm. De høyeste forbrukstimene bør du forsøke å redusere og/eller fordele jevnere. Hva brukte du strøm til i de timene med høyest forbruk? Slo varmepumpa inn? Lagde du middag samtidig som tørketrommel og vaskemaskin sto på? Ladet du elbilen?

Svarte dette på spørsmålet?