Alle samlinger
Tibber-appen
Forbruk og analyser i appen 📉
Forbruk og analyser i appen 📉

I Tibber-appen har du oversikt over strømforbruket ditt. Dette oppdateres daglig og du kan se det i sammenheng med pris og temperatur.

Oppdatert over en uke siden

Analyser - fra hjemskjermen

Under "Analyser" fra hjemskjermen i Tibber-appen får du oversikt over strømforbruket ditt. Dette oppdateres daglig og gir deg oversikt over hvor mye strøm du har brukt, dag for dag.

Null data?

Ser du ingen data i analysen for den aktuelle måneden? Det kan skje at analysen din er tom hvis vi for øyeblikket oppdaterer dataene dine eller fortsatt venter på data fra nettselskapet ditt. Når dette er på plass, vil oppdatert data igjen vise i analysen din.


Forbruk

Fra hjemskjermen i appen velger du "Analyser" ➡️ “Forbruk”. Her får du oversikt over det faktiske strømforbruket ditt. Dette oppdateres per time og gir deg oversikt over hvor mye strøm du har brukt per time, dag, måned og år.

For å se forbruk time for time i kWt går du til "Analyser" ➡️ “Forbruk” ➡️ "Detaljert graf" . Her kan du se hvor mye strøm du har brukt time for time enten i kWt eller kroner. Du kan for eksempel finne de timene hvor du hadde høyest forbruk siste døgnet, eller du kan velge dager bakover for å finne ut ditt høyeste timeforbruk siste måneden. Dette kan også ses i sammenheng med strømprisen denne dagen eller utetemperaturen.

Merk. Dette gjelder for deg med en timesavlest strømmåler /. Om du har en profilavlest, eller gammel type strømmåler vil tallene være basert på estimater fra nettselskapet ditt. Dette vil også stå spesifisert i appen. Om tallene dine er basert på estimater kan du kontakte nettselskapet ditt for å få aktivert timesavlesning eller byttet til en ny type strømmåler om du ikke har dette.


Sammenlignet med andre

Fra hjemskjermen i appen velger du "Analyser" ➡️ “Sammenlignet med andre”. Denne analysen viser hvor mye strøm du bruker sammenlignet med andre husholdninger på ca samme størrelse. Sammenligningen tar hensyn til om du har elbil, hvordan du varmer opp huset, antall personer i husholdningen osv. Med bakgrunn i dette blir det gjort en sammenligning som vil gi deg et bilde av hvordan forbruket ditt er opp mot andre.


Brukte mest

Fra hjemskjermen i appen velger du "Analyser" ➡️ “Brukte mest”. Denne analysen gir deg en oversikt over hvordan strømforbruket ditt fordeler seg over forskjellige kategorier. Dette er gjort basert på mønstergjenkjenning.

Det vil si at vi får inn data om strømforbruket ditt. Basert på dette bruker vi matematikk til å analysere mønstrene i forbruket. "Adferd" som lys, vaskemaskin og komfyr har eksempelvis et annet mønster enn eksempelvis oppvarming. Basert på dette vil vi kunne danne oss et bilde av hvor mye de ulike kategoriene bruker hjemme hos deg.

Svarte dette på spørsmålet?