Vad menas egentligen med spotpris?

Spotpriset är detsamma som marknadspris. Det är priset på en kWh som råder på marknaden varje timme. Med marknaden menar vi elbörsen Nord Pool 😀

Spotpriset varierar från timme till timme och styrs av flera faktorer, exempelvis – efterfrågan, tillgång, väder och temperaturer.

Varför varierar spotpriset mellan Tibber och andra elföretag?

Vi återger det faktiska spotpriset i Tibber-appen och på vår hemsida. Hur våra övriga elbolag gör varierar. Vissa visar genomsnittliga priser, andra visar tidsbegränsade kampanjpriser. Det finns nästan lika många varianter som det finns elbolag.

Så kom ihåg att jämföra för att se vad du faktiskt betalar för din el 🍎🍎.

Varför visar det ett annat pris för huset och stugan?

Sverige är indelat i olika prisområden och priserna mellan de olika områdena kan variera.

Områdespriserna varierar primärt beroende på hur långt från elproduktionen du bor. Eftersom du hittar fler elproducenter ju längre norrut du kommer, så tenderar skåningar betala lite mer för sin el än norrlänningar. Å andra sidan är ju Skåne nästan kontinenten och har lägre temperaturer, vilket ofta innebär lägre efterfrågan på el.

Du kan läsa mer om elområden här.

Jag har erbjudits ett lägre pris av en konkurrent. Ska jag välja det?

Det finns många olika avtal och erbjudanden. Ett spotprisavtal har visat sig vara oerhört billigt och konkurrenskraftigt över tid.

Läs mer om olika typer av avtal här och vad du bör vara medveten om när du väljer ett avtal.


Och här är några fler frågor som du kanske letar efter🙂

Vad är det där Nord Pool ni pratar om hela tiden?

Nord Pool är den officiella elbörsen från vilken alla svenska elleverantörer (och 18 andra länder i Europa) köper sin el. Nord Pool är faktiskt den ledande kraftmarknaden i Europa och erbjuder dagshandel samt handel med el för ett helt dygn i förväg. Att kunna handla med el en dag i förväg bidrar dessutom till att säkra balansen mellan tillgång och efterfrågan.

Vad är ursprungsgarantier?

Ursprungsgarantier är ett märkesschema för el som visar elkunden var någonstans elen producerats. Tibber köper ursprungsgarantier från producenten och kan på detta sätt garantera att den sålda elen kommer från förnybara källor. Du ser din nuvarande elproducent om du trycker på “prisbubblan” i appen.

Vad är ett elcertifikat?

Elcertifikat är ett stödsystem för el producerad från förnybara energikällor. Elkunder finansierar systemet via elräkningen genom att elleverantörerna adderar elcertifikatkostnaden till elpriset. Syftet med systemet är att göra det mer lönsamt för dem som producerar el att investera i förnybar produktion. Elcertifikat är en lagstadgad avgift för alla elkunder.


Hittade du svaret?