Alla samlingar
Elavtal och priser
Elavtal
Vanligaste frågorna om pris
Vanligaste frågorna om pris

Vad brukar våra kunder fråga om Tibbers priser?

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vad menas egentligen med spotpris?

Spotpriset är detsamma som marknadspris. Det är priset för en kWh som råder på marknaden varje timme. Med marknaden menar vi elbörsen Nord Pool. Du betalar inköpspris för elen hos oss, vilket inte är detsamma som spotpris. Läs mer om skillnaden här.

Spotpriset varierar från timme till timme och styrs av flera faktorer, exempelvis – efterfrågan, tillgång, väder och temperaturer.

Vad är inköpspris?

Inköpspris är spotpriset på Nord Pools elbörs tillsammans med de handelsavgifter som tillkommer vid inköpet av el. Dessa inkluderar elcertifikat, ursprungsgarantier, SVK-avgifter, mfl.

Ett elbolag säljer aldrig el till dig för endast spotpris. Om de gör det går de med förlust på varje såld kWh eftersom de själva måste stå för de obligatoriska handelskostnaderna. Tibber säljer el till dig för inköpspris per timme. Läs mer om vad inköpspris är här.

Och momsen, vad ligger den på?

Momsen ligger på 25%. Den läggs på inköpspriset. Betalar du 1000 kronor för din elförbrukning en månad blir det 1250 kronor efter moms.

Varför varierar spotpriset mellan Tibber och andra elföretag?

Vi återger det faktiska spotpriset i Tibber-appen och på vår hemsida, men du kan välja att slå av och på huruvida spotpriset ska visas tillsammans med moms och handelsavgifter (ursprungsgarantier, elcertifikat, osv). Hur övriga elbolag gör varierar. Vissa visar genomsnittliga priser, andra visar tidsbegränsade kampanjpriser. Det finns nästan lika många varianter som det finns elbolag.

Kom ihåg att jämföra vad du faktiskt betalar för din el, även om det inte alltid är så lätt med tanke på att elavtal kan ha väldigt olika upplägg.

Varför visar appen ett annat pris för huset och stugan?

Sverige är indelat i olika prisområden och priserna mellan de olika områdena kan variera. Ligger huset och stugan i olika elprisområden är det förklaringen varför priserna skiljer sig åt.

Områdespriserna varierar primärt beroende på hur långt från elproduktionen du bor. Eftersom du hittar fler elproducenter ju längre norrut du kommer tenderar skåningar betala lite mer för sin el än norrlänningar. Å andra sidan har Skåne inte sällan varmare temperaturer, vilket ofta innebär lägre efterfrågan på el 🗺 Läs mer om elområden och vad som påverkar elpriset.


Och här är några fler frågor vars svar du kanske letar efter 🙂

Vad är det där Nord Pool ni pratar om hela tiden?

Nord Pool är den officiella elbörsen från vilken alla svenska elleverantörer (samt 18 andra länder i Europa) köper sin el. Nord Pool är faktiskt den ledande kraftmarknaden i Europa och erbjuder dagshandel samt handel med el för ett helt dygn i förväg. Att kunna handla med el en dag i förväg bidrar dessutom till att säkra balansen mellan tillgång och efterfrågan.

Vad är ursprungsgarantier?

Ursprungsgarantier är ett märkesschema för el som visar elkunden var någonstans elen producerats. Tibber köper ursprungsgarantier från producenten och kan på detta sätt garantera att den sålda elen kommer från fossilfria källor. Du ser din nuvarande elproducent om du trycker på “prisbubblan” i appen.

Vad är ett elcertifikat?

Elcertifikat är ett stödsystem för el producerad från förnybara energikällor. Elkunder finansierar systemet via elräkningen genom att elleverantörerna adderar elcertifikatkostnaden till elpriset. Syftet med systemet är att göra det mer lönsamt för dem som producerar el att investera i förnybar produktion. Elcertifikat är en lagstadgad avgift för alla elkunder.


Fick du svar på din fråga?