Alla samlingar
Fakturering
Elnät och elhandel, vad är skillnaden?
Elnät och elhandel, vad är skillnaden?

Många tycker att elbranschen är en svårnavigerad djungel. Låt oss bryta ned skillnaden mellan de olika nyttigheterna.

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

På svenska elmarknaden behöver varje anläggning som ska ha ström i uttagen ett elnätsavtal via ett nätbolag. Nätbolagen äger ledningarna där du har din anläggning och är således ansvariga för strömöverföringen i det området. Behöver en anläggning ström så måste att avtal tecknas med nätbolaget i första hand.

Till nätbolaget betalar du den så kallade elnätskostnaden för att vara ansluten till elnätet och en konsument av ström. Sedan betalar du för inköp av den ström du förbrukar, den så kallade elhandelskostnaden, till det elbolag du själv väljer.

Det här innebär att du som kund har två olika avtal, ett elnätsavtal med nätbolaget vilket äger elnätet där du bor, och ett elhandelsavtal med det företag som du köper din el av. Kanske är det Tibber när du läser detta, eller så ska det bli Tibber? 🙋‍♀️


Varför betalar du nätavgifter?

Nätbolaget ansvarar för att överföra ström till ditt hem från kraftverken och du betalar alltså en nätavgift för denna tjänst. Nätbolagen har monopol inom sitt område så det är inte möjligt att ändra detta på samma sätt som du kan byta elbolag. Elnätsavgifterna ska täcka utveckling, underhåll och drift av elnätet.

Samfakturering

Tibber erbjuder inte samfakturering av elförbrukning och elnätsavgifterna. Det kan vara bra att känna till att det inte finns ekonomiska fördelar för dig att få dina nät- och elkostnader samlade på en faktura eftersom elbolagen inte får ta ut fakturaavgifter.

Elnätsfakturan

Vad betyder de olika delarna på fakturan?

 • Abonnemangsavgift
  Abonnemangsavgiften är kort beskrivet den kostnad du måste betala för att få tillgång till elnätet. Storleken på abonnemangsavgiften är beroende på hur stor huvudsäkringen är.

 • Överföringsavgiften
  Överföringsavgiften betalar du för själva transporten av el. Priset är ett antal öre per förbrukad kilowattimme (öre/kWh). Man kan se det som en driftkostnad. Denna kostnad är ej att förväxla med inköpspriset du betalar per kWh hos oss!


Elfakturan hos Tibber

Kostnaderna för elhandel hos Tibber innehåller följande:

 • Förbrukning
  Vi köper in el timme för timme och fakturerar dig baserat på hur många kilowattimmar du har förbrukat. Eftersom du har timprisavtal hos oss baseras kostnaden av varje köpt kWh på elbörsens pris just då. På så sätt kan du sänka dina totala kostnader genom att förbruka el när elpriset ligger lågt.

 • Elcertifikat och moms
  Vi har ingen egen marginal inkluderat i ditt pris. Det är alltid vårt inköpspris du betalar. Påslaget på spotpriset justeras i direkt korrelation med rådande inköpskostnader. Du betalar alltid moms på summan av elpriset och omkostnaderna. I vårt elpris ingår alltså våra kostnader för elcertifikat, SVK-avgifter, övriga handelskostnader och kilowattpriset på elbörsen. Här kan du läsa hur vi beräknar din faktura.

 • Månadsavgift 49kr


Var detta intressant läsning? Klicka gärna på våra andra artiklar nedan.

Fick du svar på din fråga?