Så påverkas elpriset

Elpriset varierar på elmarknaden, vi reder ut vad som orsakar detta

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Sveriges energimix består främst av vatten- och kärnkraft men vind- och solkraft ökar stadigt. Elpriset påverkas av flera faktorer som är mer eller mindre förutsägbara.

  • 🌊 Priset på vattenkraft påverkas till stor del av väderförhållanden och vattenkraftsaktörernas tro om den framtida prisutvecklingen på el. Regnar det mycket samtidigt som vattendepåerna är fulla så kommer priset på el från vattenkraft sjunka.

  • 💨 Sverige har många vindkraftsparker. Blåser det mycket går elpriset ned, medan det på vindstilla dagar går upp.

  • ☀️ Solkraft utgör en liten men växande del av den totala elproduktionen i Sverige. Den påverkas av väder och årstider. Ju fler soltimmar, desto högre elproduktion och tillgång, vilket sänker elpriset.

  • 🦖 Fossila bränslen (olja, kol och gas) är dyra medan bränslena ovan är gratis och det som bestämmer elkostnaden varje enskild timme är prismarginalen till det dyraste kraftverket som för tillfället producerar el. Om efterfrågan är hög eller tillgång från billigare källor inte finns tillgängliga så tvingas dyra fossila kraftverk slås på vilket sätter de höga elpriserna.

  • ☢️ Kärnkraften har varit en väldigt stabil energikälla historiskt då det går att kontrollera elproduktionen, men att reaktorer stängs för reparationer eller av politiska beslut är exempel på faktorer som påverkar kärnkraftens tillgång.

  • 🥶 I Norden styrs efterfrågan – och därmed elpriset – mycket av utomhustemperaturen eftersom energiåtgången ökar markant när vi behöver värma upp hus och hem.

  • 🇪🇺 Europa har i till stor del en gemensam elmarknad och vad som händer i andra länder påverkar prisbilden i de olika elområden vi har här i Sverige.

  • ⁉️ Även andra mer eller mindre oförutsägbara händelser styr elpriset. Just nu påverkar Rysslands invasion av Ukraina Europas energimarknad. Kriget har gett höga priser på gas, kol och olja, vilket ger stigande elpriser.

Elbörsen Nordpool

Elpriserna i Sverige bestäms av elbörsen NordPool. Priserna på elbörsen påverkas av energisituationen i andra länder i Europa. Detta innebär att elpriset i Sverige delvis styrs av produktion och överföringskapacitet i dessa länder. Eftersom alla nordiska länder handlar på NordPool – och utbud och efterfrågan styr – påverkar förhållandena i våra grannländer vårt elpris.

Genomsnittligt elpris (nord pool spotpris exkl. moms) för alla prisområden under perioden januari 2019 - januari 2021.

Det fina med Tibber är att du kan undvika dessa toppar då vi debiterar per timme och det behöver därför inte påverka ditt månadssnitt så mycket. Det kommer alltid finnas toppar och dalar med rörligt pris per timme, men med hjälp av graferna i Tibber-appen kan du försöka styra din förbrukning till de billigare timmarna på dygnet så du undviker topparna men drar fördel av dalarna! ⚡

Prisområden

Utöver allt ☝️ påverkas priset också av var i landet fastigheten ligger. Sverige är indelat i fyra olika prisområden och elpriserna baseras på vilket område anläggningen befinner sig i. Inköp och försäljning av el sker per område, och baseras på efterfrågan inom det specifika området. Till exempel, om du har ett hus i Stockholm och en stuga på Österlen, kommer elpriserna skilja sig åt. På bilden nedan ser du de fyra zonerna.
Fick du svar på din fråga?