Sveriges energimix består främst av vatten- och kärnkraft men både vind- och solkraft ökar stadigt. Elpriset påverkas av en rad olika faktorer som är mer eller mindre förutsägbara.

  • 🌊 Priset på vattenkraft påverkas till stor del av väderförhållanden och vattenkraftsaktörernas tro om den framtida prisutvecklingen på el. Regnar det mycket samtidigt som vattendepåerna är fulla så kommer priset på el från vattenkraft sjunka.

  • 💨 Samma sak händer om det blåser precis lagom mycket för att vindkraftsparkerna ska fungera optimalt.

  • ☀️ Solkraft utgör en mycket liten men växande del av den totala elproduktionen och påverkas av både väder och årstider, samtidigt som det är den vanligaste kraftkällan för privatpersoner att investera i för eget bruk (och försäljning av överproduktion).

  • 🦖 Fossila bränslen (olja, kol och gas) är dyra medan bränslena ovan är gratis och det som bestämmer elkostnaden varje enskild timme är prismarginalen till det dyraste kraftverket som för tillfället producerar el. Om efterfrågan är hög eller tillgång från billigare källor inte finns tillgängliga så tvingas dyra fossila kraftverk slås på vilket sätter de höga elpriserna.

  • ☢️ Kärnkraften har varit en väldigt stabil energikälla historiskt då det går att kontrollera elproduktionen. Men om reaktorer stängs för reparationer eller av politiska beslut kan det påverka tillgången av kärnkraft.

  • 🥶 Inte minst här i Norden påverkas efterfrågan (och därmed elpriset) också kraftigt beroende på utomhus temperaturen och energiåtgången för att värma upp våra hus och hem.

  • 🇪🇺 Europa har till stor del en gemensam elmarknad och vad som händer i andra områden påverkar prisbilden i de olika prisområdena i Sverige.

  • ⁉️ Även andra mer eller mindre oförutsägbara händelser kan påverka elpriset. Mest aktuellt just nu är följdverkningarna av Rysslands invasion av Ukraina med höga priser på gas, kol och olja men även andra faktorer som påverkar råvarupriser för energiproduktion har påverkan.

Fossila bränslen 🦖

Olja, kol och gas är dyra bränslen. Vind å andra sidan är ett bränsle som är gratis. Vad som bestämmer kostnaden varje enskild timme är prismarginalen till det dyraste kraftverket som för tillfället producerar. Så även om det finns vindproduktion med "gratis bränsle" kommer priset ändå bestämmas utefter det dyraste aktiva kraftverket. Om efterfrågan är hög eller tillgång från billigare källor inte finns tillgängliga så tvingas dyra fossila kraftverk slås på (som tidigare under sommaren 2020). Det är dessa kraftverk som då alltså påverkar och sätter de höga elpriserna.

Elpriserna i Sverige bestäms av elbörsen Nord Pool och påverkas också av situationen i andra länder i Europa. Detta innebär att elpriset i Sverige också påverkas av produktion och överföringskapacitet i dessa länder. Eftersom alla nordiska länder handlar på Nord Pool, och utbud och efterfrågan styr, påverkar förhållandena i våra grannländer också vårt elpris.

Genomsnittligt elpris (nord pool spotpris exkl. moms) för alla prisområden under perioden januari 2019 - januari 2021.

Det fina med Tibber är att du kan undvika dessa toppar då vi debiterar per timme och det behöver därför inte påverka ditt månadssnitt så mycket. Det kommer alltid finnas toppar och dalar med rörligt pris per timme, men med hjälp av graferna i Tibber-appen kan du försöka styra din förbrukning till de billigare timmarna på dygnet så du undviker topparna men drar fördel av dalarna! ⚡

Utöver allt ☝️ påverkas priset också av var i landet fastigheten ligger. Sverige är indelat i fyra olika prisområden och elpriserna baseras på vilket område anläggningen befinner sig i. Inköp och försäljning av el sker per område, och baseras på efterfrågan inom det specifika området. Till exempel, om du har ett hus i Stockholm och en stuga på Österlen, kommer elpriserna skilja sig åt. På bilden nedan ser du de fyra zonerna.


⚡️ Läs mer och byt till Tibber⚡️Hittade du svaret?