Alle samlinger
Strømavtale og pris
Strømpris
Endring i pris for Tibbers strømavtale
Endring i pris for Tibbers strømavtale

Påslag og månedsavgiften øker, men vi tjener fremdeles ingenting på strømforbruket ditt.

Oppdatert over en uke siden

Fra 1. april 2024 blir påslaget for Tibbers strømavtale endret fra maks 2 øre til maks 2,95 øre per kilowattime. Månedsavgiften går samtidig fra 39 kroner i måneden til 49 kroner i måneden. Dette innebærer en endring i avtalevilkårene våre.

For en bolig med et årlig strømforbruk på 16.000 kilowattimer, utgjør disse to endringene maks 23 kroner i måneden.

Endringen i påslaget

Tibber har aldri tjent penger på strømforbruket ditt. Det skal vi heller ikke. Eksakt hvor mye påslaget blir, vil variere fra måned til måned. Påslaget vil ikke gå over 2,95 øre per kilowattime.

Påslaget går utelukkende til å dekke lovpålagte elsertifikater, kredittkostnader og øvrige handelskostnader. Den siste tiden har særlig rentekostnadene for strømhandelen økt. For å ikke tape penger på strømsalg, øker vi derfor nå påslaget.

Dette er kostnadene påslaget dekker:

Kostnader frem til 1. april

Kostnader fra 1. april

Lovpålagte elsertifikater

≤ 0,15 øre

≤ 0,15

Handelskostnader

≤ 0,35 øre

≤ 0,55

Kredittkostander

≤ 1,1 øre

≤ 1,65

MVA 25 %

≤ 0,4 øre

≤ 0,6

Fortjeneste til Tibber

0 øre

0 øre

SUM påslag

≤ 2 øre

≤ 2,95 øre

Endringen i månedsavgiften

Månedsavgiften går fra 39 kroner til 49 kroner i måneden. Den nye månedsavgiften gjør at vi kan fortsette å utvikle smart teknologi som gjør det enkelt for kundene våre å ta kontroll over eget strømforbruk og egne strømkostnader.

Svarte dette på spørsmålet?