Detaljert forklaring på hva påslag innebærer:

På samme måte som med strømprisen (spotprisen) på Nord Pool, så svinger prisene på kostnader forbundet med innkjøp av strøm. Det som ikke endrer seg er fortjenesten til Tibber, som alltid er 0 øre. Vi ønsker å selge strøm med opprinnelse fra norsk vannkraft så langt det lar seg gjøre. Fordi det kraftigste virkemiddelet vi har for å skape endring er ved å øke etterspørselen på strøm fra fornybare kilder.

Her er en oversikt over hvilke kostnader påslaget dekker:

Kostnader:

Lovpålagte elsertifkater

< 0,1 øre

Handelskostnader

< 0,3 øre

Kredittkostnader *

< 0,2 øre

Garantert fornybar strøm

0,2 øre

MVA 25%

0,2 øre

Fortjeneste til Tibber

0 øre

SUM

= Ca 1 øre

(* at vi betaler strøm fortløpende ca 45 dager før du som kunde betaler).

Se den historiske utviklingen av kostnadsnivået for Tibber, fra januar 2018 til oktober 2021 her.


Det reelle påslaget ses i Tibber-appen (under Produsent i Pris-boblen), og vil reflektere de faktiske kostnadene på det tidspunktet.Fant du svaret?