Alle samlinger
Strømavtale og pris
Strømavtale
Hvilke kostnader dekkes av påslag?
Hvilke kostnader dekkes av påslag?

Her får du oversikt over hva påslaget faktisk går til.

Oppdatert over en uke siden

På samme måte som med strømprisen (spotprisen) på Nord Pool, svinger prisene på kostnader forbundet med innkjøp av strøm. Det som ikke endrer seg er fortjenesten til Tibber, som alltid er 0 øre. Vi ønsker å selge strøm med opprinnelse fra norsk vannkraft så langt det lar seg gjøre. Fordi det kraftigste virkemiddelet vi har for å skape endring er ved å øke etterspørselen på strøm fra fornybare kilder.

Her er en oversikt over hvilke kostnader påslaget dekker:

Kostnader fra 1. april 2024

Lovpålagte elsertifikater

≤ 0,15 øre

Handelskostnader

≤ 0,55

Kredittkostnader

≤ 1,65

MVA 25 %

≤ 0,6

Fortjeneste til Tibber

0 øre

SUM påslag

≤ 2,95 øre

Se den historiske utviklingen av kostnadsnivået for Tibber, fra januar 2018 til i dag her.

Det reelle påslaget ses i Tibber-appen (under Produsent i Pris-widgeten), og vil reflektere de faktiske kostnadene på det tidspunktet.Svarte dette på spørsmålet?