Alle samlinger
Slik får du kontroll over nettleien
Homey + Tibber Pulse + nettleie = smart forbruk
Homey + Tibber Pulse + nettleie = smart forbruk

Automatiser hverdagen din og unngå høyere nettleie med Homey Flows

Oppdatert over en uke siden

Her kommer vi med noen eksempler på hva du kan gjøre i kombinasjon med smarthubben Homey Pro, Tibber Pulse og nettleien.


Homey Flows:

Med en Homey smarthub i hus kan du automatisere omtrent hva som helst med å sette opp ulike Flows.

Tips til Flows styrt av forbruket ditt:

👉🏻Du kan sette opp en ganske enkel Flow som sender deg en SMS når forbruket ditt går over en gitt grense, for eksempel 10 000 W.

👉🏻Du kan også sette opp en Flow som slår av visse apparater når forbruket går over den gitte forbruksgrensen.

👉🏻Et annet tips er å sette i gang en Flow som endrer belysningen til en rødfarge når forbruket går over forbruksgrensen som du har lagt inn.

Merk at det er ditt gjennomsnittlige forbruk innenfor samme time som vil avgjøre hvilket trinn du havner på i nettleiens kapasitetsledd. Midlertidig høyt forbruk trenger ikke ha så mye å si, men det kan være nyttig å ta høyde likevel.


Det finnes sikkert flere smarte flows med tanke på den oppdaterte nettleien som ble lansert 1. juli 2022, Homey byr jo på uendelig artige og nyttige Flows i hjemmet.
Del gjerne tips og smarte Flows for nettleien med oss dersom du har det! 😀


Svarte dette på spørsmålet?