Gå til hovedinnhold
Alle samlingerElbillading Smartlading og ladebokser
Effektbalansering av elbillading 🤓
Effektbalansering av elbillading 🤓

Hvordan smartlading tar hensyn til din ønskede forbruksgrense.

Oppdatert over en uke siden

Nettleien blir beregnet ut fra når du bruker strøm (energiledd) og hvor mye du bruker på en gang (kapasitetsledd). Derfor er det lurt å unngå forbrukstopper, for eksempel når elbilen lades samtidig som strømforbruket ellers i huset står på.

Det kan vi i Tibber hjelpe deg med.


Aktivering av effektbalansering

Noen ganger lønner det seg å smartlade elbilen med full effekt om natten når strømprisen er lav. Men hvis dette gir et høyt timeforbruk, kan det gå ut over nettleien. Da trenger du effektbalansering. Den kan hjelpe deg å holde deg under ønsket forbruksgrense som du har satt i Tibber-appen.

Slik aktiverer du effektbalansering i Tibber-appen:

 1. Tibber Pulse og ladeboks (Easee eller Zaptec) må være koblet til Tibber-appen.

  Du trenger begge for effektbalansering.

  Du trenger også en aktiv strømavtale på den boligen hvor Pulse og lader er tilkoblet.

 2. Sjekk at du har satt en realistisk ønsket forbruksgrense i Tibber-appen.

  Forbruksgrensen må være aktivert for at effektbalansering skal fungere.

 3. Velg Forbruk nå/Pulse → ⚙️ Tannhjul → Effektbalansering i Tibber-appen.

  Ladehastigheten tilpasses for å holde forbruket under ønsket forbruksgrense.


❗️ Dersom du har en Easee-lader som er satt opp på IT-nett (230V) med 3-fase og ladeeffekten faller til under 11A, så vil ladingen bli stoppet når Effektbalansering i Tibber-appen er aktivert. Dersom du har disse innstillingene anbefaler vi derfor at du endrer innstillingene for fasevalg i Easee appen til 1-fase lading. Les mer her❗️


❓ Ofte stilte spørsmål om effektbalansering

Hva er forskjellen på "vanlig" smartlading og effektbalansering?

Svar: Ved "vanlig" smartlading er målet å lade mest mulig av bilens behov i timer der strømprisen er lavere. Det betyr som oftest rask lading på natten. Ved effekt-balansering er målet å holde husets totale strømforbruk under den ønskede forbruks-grensen som du har satt i appen, for å hindre at nettleien øker. Det vil bety at ladingen fortsatt skjer på natten, men i saktere tempo enn ved "vanlig" smartlading. I de tilfellene overstyrer effektbalanseringen smartladingen.

Når slår effektbalanseringen inn og hva skjer da?

Svar: Effektbalansering utløses når estimert (anslått) timeforbruk nærmer seg ønsket forbruksgrense. Ønsket forbruksgrense per time settes av deg i Tibber-appen. Ladehastigheten blir da senket for holde hjemmets totale forbruk under grensen.

Effektbalansering vil kunne øke effekten av ladingen igjen innenfor samme time. Det betyr at ladehastigheten vil skrus opp igjen resten av den inneværende timen, dersom effektbalansering først har slått inn.

Det betyr at dersom annen belastning i hjemmet reduseres (tenk deg for eksempel en badstue som slås av🧖), vil ladingen øke igjen for å utnytte den økte tilgjengelige kapasiteten innenfor grensen du har satt.

Kan jeg risikere at bilen ikke er ferdigladet ved satt avreisetidspunkt (SoC)?

Svar: Effektbalansering kan tillate å redusere effekten av ladingen så mye at batterinivå ved avreisetidspunkt (SoC) kanskje ikke nås.

Fungerer dette hvis jeg har to ladebokser?

Svar: Dersom du har to integrerte ladebokser, med smartlading og effektbalansering aktivert, vil begge styres ut fra din ønskede forbruksgrense. Den ladeboksen som kan redusere strømforbruket mest, og fortsatt kan klare å nå målet for batterinivå ved avreisetidspunkt (SoC), vil bli prioritert for effektbalansering.

Hva skjer hvis ønsket forbruksgrense allerede er overskredet?

Svar: Hvis det totale timeforbruket i hjemmet allerede er havnet over ønsket forbruksgrense satt i Tibber-appen, vil elbilladingen skrus av frem til begynnelsen av neste time.

Må jeg ha Tibber Pulse for å benytte effektbalansering?

Svar: Ja

Må jeg ha en integrert ladeboks for å benytte effektbalansering?

Svar: Ja, du må ha en ladeboks fra Easee og Zaptec som er integrert med Tibber. Andre ladebokser kan ikke benyttes for effektbalansering.

Fungerer effektbalansering med en elbil som bare er koblet til Tibber-appen uten ladeboks?

Svar: Nei, integrerte elbiler uten integrert ladeboks vil ikke kunne benytte funksjonen.

Hvorfor må jeg selv sette ønsket forbruksgrense? Kan ikke Tibbers "vanlige" smartlading automatisk ta hensyn til kapasitetsleddet (effekttariffen) i nettleien min?

Svar: Hvilket kapasitetstrinn (kW per time) du havner på i nettleien blir klart først etter at måneden er over. De fleste nettselskapene beregner dette som snittet av de tre høyeste forbrukstimene dine forrige måned. Denne delen av nettleien din er derfor ikke integrert i den "vanlige" smartladingen vår, og vi må heller basere oss på din egendefinerte ønskede forbruksgrense.

Hva med energileddet (dag/nattariffen) i nettleien min? Kan Tibbers "vanlige" smartlading automatisk ta hensyn til denne?

Svar: Hvis du har et nettselskap som har implementert et såkalt standard-API, som støtter automatisk deling av prisinformasjon om nettleien, så tar Tibbers "vanlige" smartlading hensyn til energileddet i nettleien din.

Nettselskapene dette gjelder er:

 • Elvia

 • Glitre Nett

 • Agder Energi

Vil effektbalansering støttes av flere ladebokser?

Per i dag er det kun Easee og Zaptec som er støttet, men vi jobber med å inkludere flere av laderne vi har integrasjon mot 🙏


Svarte dette på spørsmålet?