Styr dina element med Tibber

Allt du behöver veta om hur du styr dina radiatorer i Tibber-appen.

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Radiatorer finns i lite olika varianter, bl.a. finns det varianter som både kan generera värme och distribuera den (elektriska och oljeburna radiatorer), samt varianter som bara kan distribuera värme. Den första typen har ofta ett inbyggt värmeelement som genererar värmen som sedan överförs (distribueras) till inomhusluften. Med den andra typen transporteras vanligtvis uppvärmt vatten genom rör, till radiatorerna som en del av ett vattenburet system. I båda fallen kan du styra distributionen (och i det förstanämnda fallet inkluderas även genereringen i styrningen) av värme och få tillgång till smarta funktioner genom att koppla dina element till Tibber 🔥


Elektriska och oljeburna radiatorer

När man installerar en ny radiator idag är det vanligtvis den direktverkande eller oljefyllda typen. Båda har ett inbyggt värmeelement som genererar värme när de slås på.

  • Med direktverkande el-element leds värmen som genereras till fronten, oftast av metall eller glas, och därifrån vidare till inomhusluften. Största fördelen med den typen är att den värms upp snabbt.

  • Med olje-element så värms oljan upp först, som i sin tur värmer inomhusluften via fronten. Denna typ tar längre tid att värma men fördelen med detta är att oljan är trögare och således håller värmen längre, även efter avstängning.

För att styra denna typen av element via Tibber så krävs det att du har element med Wifi-uppkoppling från någon av följande varumärken:


Vattenburna element

Dessa element brukar man installera i samband med nybyggnation eller större renoveringar eftersom det kräver rördragning till t.ex värmepump eller värmepanna. Värmen genereras och lagras i vatten som sedan pumpas runt till elementen, som då i sin tur överför värmeenergin till luften på samma sätt som med el- eller olje-element.

För att styra denna typen av element via Tibber behöver du en WiFi-ansluten termostat från någon av följande varumärken:

  • Tado

  • Netatmo

  • En termostat från ett annat märke som styrs via Homey eller FutureHome.


När och varför borde jag använda Tibbers smarta värmestyrning för mina element?

Genom att koppla dina element eller termostater till Tibber får du tillgång till dem alla i Tibber-appen och kan styra dem individuellt eller per rum beroende på ditt system (läs mer). Du kan också låta Tibber styra dem automatiskt. Genom att göra det kommer Tibber att ta hänsyn till elpris, ute- samt innetemperatur när man fattar beslut om när och hur man ska värma upp sitt hem, till lägsta möjliga kostnad.Hur kommer jag igång?

  1. När du har rätt produkt installerad hemma behöver den konfigureras i tillverkarens app.

  2. Därefter går du till Power-Ups” i Tibber-appen, letar upp varumärket för produkten i listan, klickar på den och sedan “koppla in”. Sen följer du instruktionerna i appen.

  3. När det är klart går du tillbaka till hemskärmen i Tibber-appen. Ser du inte widget för radiatorn/termostaten på hemskärmen så klickar du på reglaget uppe till höger och bockar i att produkten ska visas.

  4. När du klickar på widgeten ser du den inställda måltemperaturen och den faktiska inomhustemperaturen samt läge enheten är i. Du kan klicka på alla dessa för att få mer information, ändra tillstånd osv.

  5. Längst ner hittar du en knapp som säger "Smart uppvärmning: Av" och klickar du på den kan du ställa in dina preferenser och aktivera smart uppvärmning. När du är klar kommer knappen att säga "Smart uppvärmning: På" istället.

Sen är det bara att tuta och köra 🔥

Smart uppvärmning ska endast aktiveras om din värmekälla direkt eller indirekt värms upp av el. Om ditt hus värms upp av t.ex. gas eller fjärrvärme så kommer priserna inte att följa spotpriset för el och därför kommer kanske inte Tibbers smarta uppvärmning fungera som det ska.

Fick du svar på din fråga?