Smart uppvärmning förklarad 🔥

En grundlig genomgång av smart uppvärmning.

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Sänk dina värmekostnader genom att styra värmen i ditt hem smartare med Tibber. Med en ansluten termostat, värmepump/-panna eller radiator kan du enkelt ställa in önskad temperatur i Tibber-appen. Uppvärmningen styrs sedan automatiskt med hjälp av våra smarta algoritmer som tar hänsyn till både väderprognos och elpris.


Hur vi gör det 💡

Uppvärmning kan göras på en massa olika sätt, men målet är alltid att värma upp luften i ditt hem och behålla värmen. Detta görs oftast genom att man:

  • Antingen värmer upp vatten som leds runt i ditt hem till radiatorer/golvvärme för vidare överföring av värme till luften.

  • Eller genom att man värmer upp luften direkt.

Alla dessa enheter använder dels ett målvärde (även kallat bör-värde) och dels ändringar i din faktiska temperatur (är-värde) för att bestämma när de ska värma och hur mycket, samt när de inte ska värma.

Vi lägger till några dimensioner på det

Tibber samlar in information (innetemperatur, målvärde och läge) ifrån din enhet för att skapa en virtuell modell och lägger därefter till information om väderprognoser, önskad innetemperatur och elpriser. Sedan analyserar vår maskininlärningsalgoritm den informationen för att hitta mönster i temperaturförändringarna. Detta ger oss bland annat en bild av hur värmetrögt ditt hem är.


Maskininlärningsalgoritmen som studerar din enhet, ditt hem och ditt beteende, tar sedan hänsyn till allt detta när den skapar ett schema för hur ditt hem ska värmas eller inte värmas under de kommande timmarna. Detta görs kontinuerligt ca 1-4 gånger i timmen beroende på vilken typ av enhet som kontrolleras. Med ett trögare system sker detta mer sällan än med ett snabbare system och målet är att justera, och hålla jämna steg med förändringarna i din hemmiljö.

Skicka scheman och kommandon

Vi kommunicerar med enheten genom att skicka kommandon till servern (API) hos företaget som har producerat enheten. Det kommer då att kommuniceras till din specifika enhet antingen direkt eller via en annan enhet, som t.ex. Sensibo Sky eller Air som skickar kommandot vidare till luftvärmepumpen med IR-signaler, precis som en fjärrkontroll gör.

Hur fungerar det rent praktiskt?

Vissa enheter styr Tibber direkt vilket målvärde den bör sträva efter och med andra justeras en värmekurva upp eller ned. Det kan också hända att vi kommunicerar ett schema som i sin tur kommunicerar målvärdet till enheten. Men, gemensamt för alla är att vi vid varje körning av maskininlärningsalgoritmen skickar en uppdatering ifall den kommer fram till att något behöver justeras.


Detta innebär, att om vi sätter ett målvärde som är högre än nuvarande innetemperatur så kommer din enhet att börja arbeta för att producera värme för att uppnå önskad innetemperatur. Likadant, fast tvärtom, fungerar det om vi skickar en måltemperatur som är lägre än nuvarande innetemperatur. Det innebär alltså att din enhet kommer sluta värma för att låta innetemperaturen falla till önskad måltemperatur, innan den åter börjar värma igen.
Observera att beroende på inställning och enhet kan det hända att luft ändå cirkuleras, till exempel vid användning av en luftvärmepump.


Där är det även viktigt att man följer rekommenderade inställningar för att inte riskera att den aktivt kyler luften då det är väldigt energikrävande.Smarta funktioner ⚙️

Dag- och nattsänkning 🏙️

Om du brukar tillbringa dagarna på jobbet och sova på natten behöver du kanske inte hålla ditt hem vid normal temperatur under dessa tillfällen. Med dessa inställningar kan du låta oss sänka temperaturen i ditt hem med ca 3 grader medan du är borta eller sover, och sedan värma upp det lagom tills du vaknar eller återvänder hem. Smart eller hur?

Spar/bortaläge 🚌

Om du har aktiverat bortaläget försöker vi hålla ditt hem runt 8-10 grader (om enheten har ett så lågt målvärde tillgängligt via sitt API). Det finns inget behov av att ha hemmet helt uppvärmt när ingen är hemma, eller hur?

Det fungerar på precis samma sätt som när du har komforttemperaturen inställd på den nivån med smart uppvärmning aktiverat, eller när du ändrar temperaturen manuellt. Det är olika beroende på vilken power-up vi talar om. För vissa fungerar bortaläget oavsett om smart uppvärmning är aktiverat eller ej, andra har vi ingen möjlighet att aktivera det på alls.


Bra att veta

Rekommenderad inställning (för luft till luft värmepumpar) ⚙️

Vi styr din enhet genom att ställa in dess börvärdetemperatur. Om den är i något annat läge än i uppvärmningsläge (Heat mode) och kan kyla luft, som en luft-till-luft-värmepump vanligtvis kan, kommer den aktivt att kyla din luft när vi skickar en måltemperatur som är lägre än uppmätt temperatur i ditt hem. Detta innebär att din värmepump kommer att fortsätta att använda energi, oavsett vad, och inte sänka dina elkostnader.

Om du istället kör den i värmeläge, kommer den att sluta värma när vi ställer in en lägre börvärdestemperatur än den faktiska temperaturen i ditt hem. Detta gör alltså att du sparar energi och pengar.

Finns det tillfällen när smart uppvärmning inte bör användas?

Ja, som redan nämnts i artikeln så fattar vi beslut baserat bl.a. på elpriset i ditt område. Det ger oss utrymme att värma mindre under vissa dyra timmar, och mer under vissa billiga timmar. Detta fungerar naturligtvis inte om värmen produceras av något annat än el med rörligt timpris. Så, har du fjärrvärme, pelletskamin, vedeldat eller något annat som inte stämmer in med ovan, bör du alltså avstå ifrån att aktivera smartstyrning på din värmeenhet.

Hur det fungerar med funktionerna i tillverkarens app?

Likvärdiga funktioner som de Tibber erbjuder i tillverkarens egna app bör inte aktiveras när du vill att Tibber ska styra uppvärmningen då det kan konkurrera eller skrivas över vid samtidig användning. Exempel på sådana funktioner är schemaläggning, av- och påstängning samt justering av lägen eller styrtemperatur, när smartstyrning är aktiverat. Du bör alltså välja en app och dess funktioner och endast använda dessa.
Om du t.ex. har smartstyrning på och ändrar temperatur i tillverkarens app så finns det risk att vi inte ser det och således skriver över den inställningen när vår algoritm analyserat informationen och fattat ett uppdaterat beslut.

Se FAQ här⚡️


Fick du svar på din fråga?