Alla samlingar
Smart värmestyrning
Styr golvvärme med Tibber
Styr golvvärme med Tibber

Olika typer av golvvärme och hur du kan styra den med Tibber

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

(För Ebeco-radiatorer, se artikel).

Golvvärme kan antingen täcka små eller stora ytor, vara el- eller vattenburen och beroende på typ samt placering används golvvärme på helt olika sätt. Här försöker vi reda ut det hela och hjälpa dig bli en smartare elkonsument när det kommer till just din golvvärme. Vi börjar med att kika på de olika typerna, hur de brukar användas och hur de kan styras med Tibber 🤓


Vattenburen golvvärme

Detta är en mycket vanlig form av golvvärme, speciellt i lite nyare hus och när man vid renovering uppdaterat uppvärmningen, just för att den är så effektiv. Det funkar i grova drag så att vatten värms upp av en värmepump, värmepanna eller varmvattenberedare och sedan pumpas ut i ledningar/slingor i golvet. Anledningen till att vattenburen golvvärme är mer effektiv än elburen, är på grund av dess
termiska tröghet - det tar längre tid att värma upp men också längre tid
att svalna, vilket innebär att det är lättare att hålla varmt utan att tillföra så mycket mer energi.

Den här typen av golvvärme används på främst 3 sätt:

 • En mindre yta som t.ex ett badrum eller en hall värms upp för att öka komforten men egentligen inte i syfte att bidra till uppvärmningen av huset i stort. Detta är vanligt vid t.ex badrumsrenoveringar och då det inte finns tillgång till annan vattenburen värme.

 • En större yta som t.ex golvet i en hel källarvåning värms upp för att bidra till ett bättre inomhusklimat i hela huset kombinerat med t.ex. elradiatorer. Detta är vanligt speciellt i hus med källare/suterräng.

I båda fallen 👆 finns det möjlighet att smartstyra golvärmen med Tibber genom att ansluta en TADO Smart Termostat och koppla ihop den med Tibberappen. Om en värmepump värmer vattnet kan det även vara värt att se över om den bör styras direkt enligt 👇

 • Hela eller så gott som hela golvytan i huset värms upp vilket bidrar till hela eller väldigt stora delar av husets uppvärmning. Detta har sedan ganska länge varit vanligt vid nybyggnation eller då man valt att uppgradera hela värmesystemet vid en renovering.

I det här fallet är det oftast effektivast att smartstyra själva värmepumpen istället för enskilda termostater. Om du har en Nibe S-serie eller F-serie kan de kopplas till Tibber via Nibes appar MyUplink resp. Uplink. Observera att vissa äldre F-serie inte har stöd för att kopplas mot internet. Många andra värmepumpar kan också kopplas upp via en Ngenic Tune som monteras direkt på värmepumpen.


Elburen golvvärme

Detta är också vanligt men främst för att öka komforten på mindre ytor eftersom elslingor inte är lika effektiva som vattenbaserad golvvärme. Här värms elslingor i golvet upp direkt när de utsätts för spänning till skillnad från vattenburen golvvärme där vattnet värms upp nån annanstans och sen leds runt i ledningarna.

Elburen golvvärme kan också smartstyras via Tibber genom att du ansluter termostaten Ebeco EB-Therm 500 tillsammans med EB Connect WiFi till golvvärmen och kopplar den till Tibber. Du kan även ansluta Ebecos elradiatorer i serien Wallflex 500 till Tibber med samma integration 👍

För lite mer avancerade användare kan även andra smarta termostater anslutas via en smart hub som Homey eller FutureHome.



När och varför bör jag smartstyra min golvvärme med Tibber?

Det beror helt på om du använder golvvärmen för komfort eller uppvärmning.

Är du ute efter komfort i enstaka rum är Tibbers smarta styrning för just golvvärmen kanske inte helt relevant i dagsläget då vår algoritm styr enheter för att optimera din uppvärmning utan att tumma allt för mycket på din komfort. Här du läsa mer om hur smart uppvärmning fungerar men den är alltså inte optimerad för just komforten och det är ofta mer effektivt att fokusera på att styra din huvudsakliga värmekällan smart, t.ex en luftvärmepump. Använd då golvvärmen som ett komplement och vid behov.

Men om du använder golvvärmen som en del i den faktiska uppvärmningen av ditt hem och vill värma utifrån både elpris och väderprognos så finns det mycket att vinna på att låta Tibber styra den smart 👍


📲 Hur kommer jag igång?

Först behöver du säkerställa att du har de produkter som krävs:

 • Tado Smart Termostat för vattenburen golvvärme.

 • Ebeco EB-Therm 500 för elslingor. Wifi-modulen kan även användas för att koppla upp Ebeco Wallflex 500 elelement.

 • Annan uppkopplad termostat som går att styra via en smarthub som vi har stöd för (Homey eller FutureHome).

 1. När du har rätt produkt installerad hemma behöver den konfigureras i
  tillverkarens app.

 2. Därefter går du till ”Power-ups” i Tibber-appen, letar upp varumärket för produkten i listan, klickar på den och sedan på ”Koppla in”. Sen följer du instruktioner i appen.

 3. När det är klart går du tillbaka till hemskärmen i Tibber-appen och ser du inte widget med termostaten på hemskärmen så klickar du på reglaget uppe till höger
  och bockar i att din golvvärme-produkt ska visas.

 4. Om du nu klickar på widget för termostaten så kommer du att se vilken styrtemperatur som den är inställd på, den faktiska uppmätta temperaturen samt vilket läge den befinner sig i. Alla dessa grejer är klickbara för dels ge dig mer info men även för att ändra t.ex. läge. Längst ned på denna sida finns också en knapp som heter ”Smart styrning: Av”, om du klickar på den får du möjlighet att aktivera smart styrning av din uppvärmning och på knappen kommer det då stå "Smart styrning: På" istället.

  Sen är det bara tuta och köra 🔥


Fick du svar på din fråga?