Alla samlingar
Tibber Pulse
Ta kontroll över dina effekttoppar och din effektavgift!
Ta kontroll över dina effekttoppar och din effektavgift!

Vad är effektavgifter och hur kan Tibber hjälpa dig hålla koll?

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

En del svenska nätbolag har infört effektavgifter som gör att de delvis tar betalt av kunder utifrån de timmar kunden förbrukar mest el under en månad. Eftersom vi på Tibber vill hjälpa våra kunder att förbruka el smartare har vi tagit fram funktioner för att du ska kunna få ännu bättre koll på just din konsumtion timme för timme och ta kontroll över dina effekttoppar (och därmed din effektavgift)! ⚖️💰

OBS: Funktionerna är i dagsläget enbart tillgänglig för kunder som har ett nätbolag med en modell för effektavgift som beräknas oavsett vilken dag eller tid på dygnet du har din högsta förbrukning.

  • Kunder med elavtal hos Tibber och en Tibber Pulse/Watty installerad hittar funktioner för att ställa in Maxförbrukning per timme (Punkt 1 👇) och Notiser vid hög förbrukning (Punkt 2 👇) i inställningarna för Pulse/Watty.

  • Kunder som även har en integrerad laddbox kan också aktivera Effektkontroll (Punkt 3 👇) i inställningarna för Pulse/Watty. Då kan Tibber aktivt och automatiskt anpassa din laddhastighet för att försöka hamna under maxgränsen.


Vad är effektavgifter? 💸

Effektavgifter är ett sätt att ta betalt baserat på elkonsumtion under enskilda timmar. Syftet för nätbolagen är att undvika toppar och dalar och få ett mer jämnt utnyttjande av elnätet vilket är positivt för hela landets elförsörjning. Man vill helt enkelt att folk ska sluta att använda alla sina elektriska prylar samtidigt 🔌

Få koll på dina förbrukningstoppar med Tibber ⚡️

Målet med funktionerna är i första hand att ge dig med ett nätbolag som på tar betalt baserat på konsumtion under enskilda timmar möjlighet att inte hamna på en onödigt hög nivå. Men vi vill också kunna ge alla våra kunder en bättre överblick av sin elförbrukning och kunna ge en heads-up om förbrukningen närmar sig den maxgränsen du har satt. 😇

1. Ställ in önskad maxförbrukning 📈

Du som har en Tibber Pulse installerad har möjlighet att ställa in din önskade maxförbrukning per timme (kW/h). Funktionen är i första hand till för kunder med nätbolag som tar ut effektavgifter men kan användas för att hålla koll på och få pushnotiser 👇 om konsumtionen per timme ser ut att bli högre än gränsen du själv har satt.

⚠️ För att hitta rätt kWh-nivå för just dig och ditt hem bör du

  • Se över hur din förbrukning ser ut över tid under Analyser FörbrukningPer dag i Tibber-appen.

  • Kolla sedan hur ditt nätbolags modell för effektavgift ser ut och vad du känner är en rimlig maxförbrukning per timme utifrån dina förutsättningar (vilka delar av förbrukningen du kan kontrollera/flytta osv).

  • Sedan ställer du in den önskade maxförbrukning per timme som du inte vill överskrida genom klicka på cirkeln för Pulse → ⚙️ → Max per timme.

Med tiden kommer du få insikter och möjlighet att optimera nivån du ställer in i appen


2. Push-notiser vid hög elförbrukning med Tibber Pulse/Watty 🚨

Med en Tibber Pulse eller Watty installerad kan få push-notiser i Tibber-appen när vi beräknar att du riskerar att överskrida den maxförbrukning per timme du ställt in 👆


3. Tibber Pulse/Watty + Easee/Zaptec = Effektkontroll ⚖️

⚠️ Funktionen kan påverkar din laddhastighet ⚠️

Det lönar sig nästan alltid att smartladda bilen på full effekt under natten när elpriset är som lägst. Men för kunder med nätbolag som tar betalt baserat på konsumtion under enskilda timmar kan en hög timförbrukningen under natten bidra till en högre faktura från nätbolaget. Det är då du behöver aktivera effektkontrollen för att hjälpa dig hålla dig under den önskade maxförbrukningen per timme.

Funktionen kräver att du är elkund hos Tibber, har en Tibber Pulse och en integrerad laddbox från Easee eller Zaptec kopplade till Tibber.


Vilka nätbolag har effektavgift?

Energimarknadsinspektionen (EI) är de som år 2018 fick i uppdrag av riksdagen att ta fram föreskrifter för effektavgifterna och se till att skapa de bästa förutsättningarna för en effektiv användning av elnätet.

Vilka nätbolag som tar ut effektavgift och hur uppdateras ständigt så läs på hos ditt nätbolag om vad som gäller för dig.

Effaktavgifterna ska vara utformade på så sätt att de:

  • Täcker nätbolagets drifts och utvecklingskostnader av elnätet.

  • Är skäliga för konsumenten.

  • Ger konsumenten incitament att använda elnätet effektivt.Fick du svar på din fråga?