Pushnotiser vid hög elförbrukning⚡️
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vissa nätbolag i Sverige har börjat att (delvis) ta betalt utifrån den/de timmar kunden förbrukar mest el under en månad. Och eftersom vi på Tibber vill hjälpa våra kunder att sänka sin elförbrukning för både miljön och plånboken skull har vi därför tagit fram en funktion för att du ska kunna få koll på just det.🌱💰

OBS: Funktionen är i dagsläget enbart tillgänglig för kunder som har ett nätbolag med en modell för effektavgift som beräknas oavsett vilken dag eller tid på dygnet du har din högsta förbrukning. Dessutom måste du vara elkund hos Tibber och ha en Tibber Pulse/Watty installerad. För att Tibber aktivt ska kunna anpassa din förbrukning krävs också en integrerad laddbox.


Pushnotiser från Tibber Pulse

Tibber Pulse är en produkt som kopplas till din elmätare för att visa elförbrukningen i realtid i Tibber-appen. Dessutom kan den meddela dig om du riskerar att förbruka mer el under innevarande timme än vad du satt som önskad maxförbrukning.

Så ställer du in pushnotiser från Tibber Pulse

  1. Se över din maxförbrukning per timme i Tibber-appen under Analyser → Förbrukning för att se vad som är en realistisk maxförbrukning för dig och ditt hem.

  2. Kolla sedan hur ditt nätbolags modell för effektavgift ser ut och vad du känner är en rimlig maxförbrukning per timme utifrån dina förutsättningar (vilka delar av förbrukningen du kan kontrollera/flytta osv).

  3. Ställ in önskad maxförbrukning per timme i Tibber-appen genom att klicka på cirkeln för Pulse → ⚙️ → Max per timme (minsta maxförbrukning 2.0 kWh) och aktivera push-notiser genom att slå på Notiser vid hög förbrukning.

  4. Du kan nu följa din förbrukning i förhållande till önskad maxförbrukning per timme och får notiser i Tibber-appen när du närmar dig gränsen för önskad maxförbrukning. Beräknad förbrukning för innevarande timme markeras med grönt 🟢, orange 🟠 eller rött 🔴 beroende på hur nära gränsen du ligger.


Fick du svar på din fråga?