Alla samlingar
Elbilsladdning
Smartladdning
Effektkontroll vid elbilsladdning
Effektkontroll vid elbilsladdning

Det här ska du tänka på med Effektkontroll vid elbilsladdning.

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vissa nätbolag i Sverige har börjat (delvis) ta betalt utifrån den/de timmar kunden förbrukar mest el under en månad (effektavgift). Just därför har vi utvecklat effektkontroll för elbilsladdning som kan hjälpa dig att få koll och ta kontroll över dina effekttoppar och därmed din effektavgift!

Det lönar sig nästan alltid att smartladda bilen på full effekt under natten när elpriset är som lägst men för kunder till nätbolag som tar betalt enligt 👆 kan en hög timförbrukning under natten bidra till en högre faktura från nätbolaget. Det kan då vara bra att aktivera effektkontroll för att hjälpa dig hålla dig under den önskade maxförbrukningen per timme. ⚡️


Så aktiverar du effektkontroll

⚠️ Funktionen kan sänka din laddhastighet ⚠️

  1. Först måste både din Tibber Pulse och laddbox (Easee eller Zaptec) vara kopplade till Tibber-appen.

  2. Se över din maxförbrukning per timme i Tibber-appen under Analyser → Förbrukning Per dag.

  3. Kolla sedan hur ditt nätbolags modell för effektavgift ser ut och vad du känner är en rimlig maxförbrukning per timme utifrån dina förutsättningar (vilka delar av förbrukningen du kan kontrollera/flytta osv).

  4. Ställ in önskad maxförbrukning per timme (minsta maxförbrukning 2.0 kWh) i Tibber-appen genom att klicka på cirkeln för Pulse → ⚙️ → Effektkontroll och aktivera genom att slå på Effektkontroll. Laddhastigheten anpassas då till strax under den maxförbrukning per timme du ställt in.


❓FAQ

Vad är skillnaden mellan vanlig smartladdning och smartladdning med effektkontroll?

Med Tibbers vanliga smartladdning är målet alltid att ladda bilen så billigt som möjligt utifrån inställningarna du satt och därför sker oftast laddningen på hög effekt under natten då elpriset brukar vara som lägst.

Men effektkontroll aktiverad blir målet samma som 👆 men med tillägget att hemmets totala förbrukning ska hållas under den önskade maxförbrukningen per timme för att undvika ökade kostnader pga. effektavgifter från nätbolaget. Bilen kommer fortfarande laddas under natten men vid behov i ett långsammare tempo och under en längre tid än om effektkontrollen skulle inaktiveras.

När börjar effektkontrollen och vad händer egentligen då?

Effektkontrollen kickar in när Tibber uppskattar att du närmar dig den önskade maxförbrukningen per timme du själv ställt in i Tibber-appen. Laddhastigheten sänks då för att hålla hemmets totala konsumtion under den satta gränsen.

Märker Tibber att övrig elkonsumtion i hushållet sänks så det finns utrymme för snabbare laddning ska laddeffekten höjas igen automatiskt.

Kan effektkontroll påverka bilens batteri negativt?
Effektkontroll ska inte påverka bilens batteri negativt. Mycket tyder på att batterier faktiska påverkas betydligt mer negativt av att bara stå oanvända än av start/stopp.

Finns det en risk att min bil inte är fulladdad vid avresan?

Effektkontrollen kan påverka laddhastigheten så att målet (önskad SoC) för smartladdningen inte nås.

Fungerar effektkontroll om jag har två laddboxar?

Om du har två integrerade laddboxar och effektkontroll aktiverat så kommer båda laddboxarna styras utifrån den önskade maxförbrukningen per timme du ställt in. Den laddbox som kan sänka laddhastigheten mest och ändå nå målet (önskad SoC) för smartladdning prioriteras för effektkontrollen.

Vad händer om den den önskade maxförbrukningen per timme redan överskridits?

Om husets totala förbrukning för innevarande timme redan överskridit den inställda maxförbrukningen per timme pausas elbilsladdning till början av påföljande timme.

Måste jag ha en Tibber Pulse för att kunna använda effektkontroll?

Ja och den måste vara installerad samt kopplad till Tibber-appen.

Behöver jag en integrerad laddbox från för att använda effektkontroll?

Ja, funktionen fungerar med laddare från Easee och Zaptec. Laddaren måste vara integrerad till Tibber-appen.

Fungerar effektkontroll om endaste min elbil (och inte laddboxen) är integrerad till Tibber?

Nej, utan en integrerad laddbox kommer du inte kunna använda funktionen.

Varför måste jag själv ställa in maxförbrukningen per timme? Kan inte Tibbers "vanliga" smartladdning ta hänsyn till effektavgifter från nätbolaget?

Vilken kostnaden för effektavgiften från ditt nätbolag blir framgår inte förrän månaden efter. En del nätbolag beräknar t.ex detta baserat på snittet av dina 3 högsta förbrukningstimmar föregående månad och andra med X kr * månadens högsta tim-medeleffekt i kW. Därför kan Tibber inte ta hänsyn till den vid "vanliga" smartladdningen utan vi måste utgå från din önskade maxförbrukningen per timme.


Fick du svar på din fråga?