Alla samlingar
Watty
Watty visar fel värden
Watty visar fel värden
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Watty visar nettot på anläggningen och mäter strömmen på varje fas samt spänningen på den fasen den får driftström ifrån (via kontakten). Åt vilket håll som strömmen går i ledningarna som klämmorna mäter beräknar Watty vid uppstart, då körs nämligen en algoritm som med hjälp av koordinerad timing fastställer åt vilket håll strömmen går!

OBS! Har du solproduktion och överproducerar kommer dessa värden då visas som negativa i Watty mätningen.

Men om värdena är felaktiga så kan det vara just denna fasalgoritm som beräknat fel och behöver nollställas. Detta gör du genom att bryta strömmen till Watty i ca. 10-20 min (vad vi också kallar för deep reset). Efter omstart så ska värdena visas rätt igen!

Har du produktion så är det viktigt att omstarten görs under tiden som du inte producerar.

Om en deep reset inte hjälper så kan felaktiga värden bero på följande:

  • signalkabel är klämd eller sitter inte ordentligt intryckt i boxen

  • någon av klämmorna sitter inte låst ordentligt eller är felvänd

  • störningar från något starkt magnetfält

  • backströmmar i anläggningen

  • jordfel som är utanför jordfelsbrytare

  • det är fel på en klämma eller fel på signalkabel/splitter


Notera att alla effektmätare har en felmarginal på ca 5-10%.

Fick du svar på din fråga?