När elpriserna är rekordhöga undrar många hur man lättast jämför olika elavtal. Vad lönar sig och hur vet du om det avtal du har är det bästa?

Elpriset hos Tibber

Elpriset hos Tibber är enkelt. Kort sagt, Tibber har bara ett avtal. Detta följer Nord Pools spotpris timme för timme och du betalar samma inköpspris (spotpris + handelsavgifter) som vi gör. Det finns inga dolda påslag 🤗


Kampanjer och erbjudanden

Kampen om elkunderna är stor och elleverantörerna har många kampanjer och erbjudanden för att locka kunder. Det finns många erbjudanden att välja mellan, men om ett avtal ser för bra ut för att vara sant är det ofta det, så om du funderar på ett avtal bör du vara noga med att kontrollera villkoren.

Det här bör du kontrollera:

 • Hur länge gäller erbjudandet och hur lång är kampanjperioden?

 • Vilka villkor gäller efter denna period?

 • Finns det en bindningstid efter kampanjperioden?

 • Finns det särskilda villkor som måste uppfyllas för att få erbjudandet, blir avtalet dyrare om jag inte uppfyller dessa krav?

 • Kan priset ändras inom kampanjperioden och hur meddelas jag?

Kampanjpris

Enkelt uttryckt matchar ditt elbolag ett erbjudande från ett annat företag under en tid, så du betalar ett rabatterat pris på elen. I praktiken innebär detta att företaget tjänar pengarna på ett annat avtal än det du har. Kampanjpris är alltid under en begränsad tid, du måste därför vara medveten om vad ditt avtal är efter att kampanjperioden är över.


Spotpris

Spotpris är det pris elleverantörer betalar för elen de säljer till sina kunder. Spotpriset fastställs av elbörsen Nord Pool och priserna sätts baserat på hur mycket el som produceras och hur stor efterfrågan är. Låg produktion och hög efterfrågan = högre priser, och vice versa. Läs mer om detta här.

Spotpriset är alltså detsamma för alla elleverantörer och varierar timme för timme under dagen.

Exakt vad du som slutkund betalar skiljer sig däremot åt mellan olika elavtal, och när man jämför avtal med varandra kan det vara värt att notera följande:

Påslag

Utöver spotpriset tillkommer vanligtvis ett påslag. Det täcker tilläggskostnaderna för inköpet av el (elcertifikat, ursprungsgarantier, SVK-avgifter, etc). Hur mycket de olika aktörerna på marknaden lägger på varierar, men här kan du se att många elleverantörer väljer att ta ut en egen marginal. Hur stor elbolagens marginal på varje såld kWh är varierar även den.

Vissa elbolag kan till exempel ha ett påslag på 0, eller till och med ett negativt påslag på vissa avtal, eller under en viss tidsperiod. Detta kommer att vara möjligt om andra avtal och kunder har ett extra högt påslag, vilket gör det enklare för dem att subventionera billigare avtal och kampanjer som de annars går minus på. Håll koll på vilken kund du är i den här ekvationen 🧐

Fast månadsavgift/abonnemangsavgift

Förutom spotpris och påslag är det vanligt med en fast avgift varje månad. Beloppet varierar från leverantör till leverantör.

Detta bör du kontrollera:

 • Påslag och fast avgift. Eftersom spotpriset är detsamma för alla bör man ta en titt på storleken på påslaget och den fasta avgiften för avtalet. Detta kan ge dig en bild av hur bra avtalet är.

 • Villkor för avtalet och allt finstilt. Dessutom bör man kontrollera om det finns några speciella villkor i samband med avtalet som medför extra kostnader. Detta kan omfatta allt ifrån krav på e-faktura och eller autogiro till extra kostnader för en särskild energikälla.

Statistiken visar att timprisavtal är billigast över tid. Med ett timprisavtal har du möjligheten att få ut det mesta av de timmar då elen är billigast och styra din förbrukning dit. Du kan läsa mer om detta här.


Fast pris

Med ett fastprisavtal betalar du ett fast pris per kWh över en bestämd tidsperiod. Detta skiljer sig från timprisavtal eller rörligt avtal där priset varierar varje timme eller månad.

Ett fastprisavtal ger dig förutsägbarhet, men på lång sikt är sådana avtal ofta dyrare än ett timprisavtal. Varför?

 • Elbolag som erbjuder fastprisavtal behöver tjäna pengar. När marknadspriset på el är riktigt lågt betalar du oftast ett avsevärt högre pris än marknadspriset. Detta för att kompensera för förlusten bolaget gör när elpriset är högt.

 • När du ser mycket höga timpriser varar dessa ofta bara under några timmar åt gången samtidigt som du saknar möjligheten utnyttja tillfällena när elpriset blir riktigt lågt.

Timprisavtal är att rekommendera så länge man kan hantera prisfluktuationerna under hela året. Detta beror på att genomsnittligt timpris historiskt alltid har varit lägre än till exempel fast pris och rörligt pris. Ett fastprisavtal är däremot att rekommendera om du föredrar förutsägbarhet och tryggheten det skänker dig.

Det här bör du kontrollera om du överväger ett fastprisavtal:

 • Fastprisavtal har ofta lång bindningstid – kom ihåg att kontrollera detta. Kanske vill du inte egentligen binda dig till ett avtal i tre eller fem år?

 • Kontrollera det fasta priset mot historiska priser. Är det fasta priset du erbjudits en korrekt spegling av rådande och historiska prisnivåer?

 • Kontrollera också hur mycket det kostar att komma ur avtalet.

Även om framtida elpriser inte kan förutsägas kan historiska priser ge dig en indikation på prisvariationerna.


Mixpris

En del elbolag erbjuder kunderna att binda sitt elpris under vinterhalvåret medan du under sommaren har ett rörligt elpris. Avtalen kallas ofta mixpris, pristak eller liknande. När du utvärderar denna typ av avtal bör du ta hänsyn till att du troligen använder mer el på vintern och att elpriset under dessa månader har relativt stor påverkan på dina elkostnader. Det ska vägas mot den extra kostnaden som du betalar för rörliga priset.

Det här bör du kontrollera om du överväger ett fastprisavtal:

 • Mixprisavtal har likt fastprisavtal ofta en lång bindningstid och uppsägningstid, se över villkoren noggrant.

 • Kontrollera det fasta priset du får under vintern samt det rörliga under sommaren och jämför mot historiska priser

 • Kontrollera påslag och månadsavgift


Rörligt avtal

Rörliga avtal ger dig ett genomsnittspris av spotpriset per månad. I dessa avtal ändras priset ofta var 14:e dag, till skillnad från timprisavtal där elpriset skiljer sig från timme till timme. Denna typ av avtal är utformat för att skapa förutsägbarhet, men statistiken visar att spotprisavtal är billigare än rörliga avtal. Rörliga avtal ger dig liten kontroll över vad du faktiskt betalar för din el.

Skicka gärna ett meddelande via chatten eller hello@tibber.com om du har några frågor eller vill ha hjälp att förstå skillnaden mellan alla olika avtal som finns där ute🤗Fick du svar på din fråga?