Smartlading

En grundig gjennomgang av Tibbers smartlading.

Oppdatert denne uken

Vi har forbedret smartlading med Tibber: Du får en mer brukervennlig visning og bedre innsikt i ladeøktene dine.


Hva er nytt?

1. Smartladingsinnstillinger flyttet til bilen 🚗

Alle smartladingsinnstillinger har nå blitt flyttet til bilen, enten den er integrert eller ei. Det anbefales fortsatt sterkt å ha en integrert lader for at vi skal kunne styre selve lade-prosessen. Imidlertid kan du ikke lenger aktivere smartlading på laderen din.

For en bil som ikke er integrert, er det fortsatt nødvendig å ha en integrert lader koblet til Tibber for at smartladingsinnstillingene skal vises i bilen.

Alle bilrelaterte innstillinger, som avreisetid og batterinivåer, styres nå gjennom bilens innstillinger. Lader-spesifikke innstillinger, som lastbalansering, styres fra Power-upen for laderen.

2. Nye funksjoner og ladeskjerm 🎉

 • Statusuppdateringer

I denne oppdateringen har vi gjort hovedsiden for bilene og ladingene dine mer interaktiv basert på deres nåværende tilstand. Du får nå en tydelig oversikt, slik at du enkelt kan overvåke viktige tilstander som "Venter på lavere priser," "Lader ikke tilkoblet," og "Lader ikke."

 • Plan for smartlading

"Plan for smartlading" gir innsikt i planen for kommende lading av bilen din. Grafen viser når smartlading er planlagt å skje:

Blå periode: Blå perioder representerer lading under kjente strømpriser. Ved å trykke på dem, får du detaljer som kostnader, batterinivå og forbruk.

Grå periode: Grå perioder indikerer usikre priser, basert på våre prognoser. Ved å trykke på dem, åpnes et vindu med forventede kostnader, samt estimert endring i batterinivå og forbruk.

Siden grå perioder baserer seg på prognoser, er det viktig å merke seg at planen for ventende lading kan endre seg over tid når vi får nye prisdata. Dette betyr at vi potensielt kan justere ladeplanen for å spare strømkostnader og forbedre nøyaktigheten i din smarte ladeplan.

I praksis – Hvordan fungerer smartlading avhengig av ditt oppsett?

Kun integrert bil (ingen integrert lader)

En integrert bil er en elbil med direkte integrasjon til Tibber, som tillater Tibber å hente data direkte fra bilen. Dette gjør det mulig å lade smart uten en integrert lader.

Imidlertid vil noen integrerte biler (som Polestar og Volvo Recharge) ikke tillate Tibber å starte/stoppe lading, men vi kan hente batterinivået (SoC). Disse elbilene krever en integrert lader for å bruke smart lading, men du trenger ikke å stille inn SoC manuelt.

Hvordan smartlading fungerer for integrerte biler

 • Hvert 15. minutt sjekker Tibber produsentens API for å se om bilen er tilkoblet en lader.

 • Tibber bruker produsentens API for å samle data om elbilen, inkludert om den er hjemme, SoC (batterinivå), batteristørrelse og ladehastighet.

 • Tibber sjekker din valgte avreisetid og energiprisene.

 • Dataen brukes til

  • å opprette en ladeplan, og hvis det er mulig, vil hele eller deler av ladeøkten utsettes til billigere timer.

  • Dette kan gjøres på flere måter, men det vanligste er utsatt lading - det samme som i produsentens egen app.

  • Når det er tid for lading, vil Tibber aktivere lading automatisk enten ved planlegging eller ved å avbryte forsinket lading.

Første gang du lader med en ny integrert bil eller lader, vil ladeøkten være basert på standardiserte verdier (3,5 kW/5kW). Kommende ladeøkter vil tilpasses automatisk for å oppnå korrekt ladetid.

Integrert bil og integrert lader

Selv med en integrert bil, anbefales det fortsatt å ha en tilkoblet lader. Dette på grunn av følgende:

 1. Våre tidsplaner blir mer nøyaktige med en lader koblet til, på grunn av sjekk av faktisk ladehastighet. Med biler tar vi utgangspunkt i gjennomsnittet fra forrige lading.

 2. Med integrerte biler kan det ta opptil 20 minutter før kommandoene våre behandles (f.eks. ved pausing av lading).

 3. Vi har mer informasjon og bedre håndtering av ladingen generelt. Vær oppmerksom på at hvis en ukjent bil kobler seg til en lader, vil den ikke ha tilgang til smartlading. Hvis du vil lade en venns bil smart hjemme over natten, må vennens kjøretøy legges til i Tibber, enten med integrasjon eller ved bruk av funksjonen for ikke-integrerte biler.

Hvordan smartlading fungerer for integrerte biler med integrert lader

Vi vil starte lading via laderen, samtidig som vi fortsatt henter bildata som batterinivå og sted fra bilen din. Når du bruker valgt lader for kjøretøyet ditt, vil vi utnytte laderen for smartlading. Hvis ingen lader er tilgjengelig, vil vi utføre smartlading direkte fra kjøretøyet ditt. Slik fungerer det:

 • Elbilen er tilkoblet laderen.

 • Tibber merker at elbilen er tilkoblet og vår algoritme aktiveres.

 • Det hentes data fra produsentens API om hvorvidt elbilen er hjemme, batterinivået og batteristørrelsen.

 • Tibber henter deretter laderens API for å hente data om gjennomsnittlig ladehastighet under forrige ladeøkt.

 • Data fra begge kilder brukes til å lage en ladeplan, og hvis det er mulig, vil hele eller deler av ladeøkten utsettes til billigere timer.

 • Hvis det er mulig å utsette ladingen, vil Tibber sette tilgjengelig strøm til 4A, som er så lavt at ingen elbil eller hybridbil kan begynne å lade. (Grensen er vanligvis 6A eller 7,2A avhengig av modellen).

 • Når det er tid for å starte lading, vil tilgjengelig strøm tilbakestilles til maksimal strøm som bestemmes av f.eks. elbilens egen lader, lastfordeling, hovedsikringer, osv.

Første gang du lader med en ny intergert bil eller lader, vil ladeøkten være basert på standardiserte verdier (3,5 kW/5kW). Kommende ladeøkter vil tilpasses automatisk for å oppnå korrekt ladetid.

Ikke-integrert bil og integrert lader

Hvis du bare har en integrert lader, vil vi opprette en offline bil for deg, som vises som Tibber Dummy på startskjermen din. Dette er nødvendig fordi du trenger en bil (enten integrert eller ikke) for å få tilgang til innstillingene for smartlading.

Før din første smarte ladeøkt, må du sørge for å oppdatere innstillingene for smart lading ved å klikke på ⚙️-ikonet. Oppdater batteristørrelsen for å matche din spesifikke bil og sett daglige avreisetider, slik at Tibber vet når du planlegger å dra. Du kan også gi den et personlig navn 😉.

For å optimalisere ytelsen til smart lading for offline biler, bør du oppdatere gjeldende SoC (batterinivå) før hver smarte ladeøkt.

Hvordan smartlading fungerer for ikke-integrerte biler med integrert lader

Den faktiske starten/stoppen av lading gjøres på samme måte som med en integrert bil og en integrert lader, men i stedet for dynamiske verdier hentet fra elbilen om batterinivå (SoC), batteristørrelse, osv., må Tibber stole på den integrerte laderen og en mer statisk modell av elbilen.

Du bør angi gjeldende batterinivå og batteristørrelse direkte i Tibber-appen. For best resultat bør du nullstille batterinivåverdien for hver ladeøkt, men du kan også angi din egen standardverdi dersom bilen ofte kobles til laderen med ca. samme verdi hver gang.

Den aller første gangen du lader smart, vil standardverdien være 3,5 kW for biler med batteristørrelse <20 kWt og 5,0 kW for biler med større batteri når man beregner ladehastigheten. Men alle påfølgende ladeøkter vil baseres på gjennomsnittlig ladehastighet fra forrige ladeøkt.

For å legge til en ikke-integrert bil, går du til Deg ➡️ Elektriske biler ➡️ Legg til et kjøretøy.

Ingen bil lagt til? Tibber Dummy

Tibber Dummy-bilen vil automatisk bli lagt til dersom du ikke allerede har lagt til en bil når du kobler bilen din til ladeboksen. 🔌

Systemene for smartlading, lastbalansering og effektbalansering er avhengig av at en bil er tilgjengelig i Tibber-appen. Hvis du ikke har integrert bilen din via power-ups eller lagt til en annen ikke-integrert bil, vil vi legge til Tibber Dummy for deg.

Denne bilen representerer en statisk modell av bilen din som benyttes i planleggingen av lading. Batterinivået vil ikke oppdateres automatisk, så for at smartlading skal gå knirkefritt behøver du å justere batterinivået (SOC) slik at det passer med hva din bil har på det tidspunktet du kobler den til laderen. 👌


Har du utfordringer eller lurer på noe annet angående smartlading?

Kontakt oss på chat eller hello@tibber.com, så hjelper vi deg gjerne 😊Spørsmål og svar – Ny smartlading

Hva mener dere med "integrert" og "ikke-integrert"?

Når vi sier "integrert" sikter vi til biler og ladebokser som det finnes en egen power-up for i Tibber-appen. Med en integrasjon kan vi hente ut data, og kontrollere bilens ladeskjema eller ladeboksen din.

"Ikke-integrert" gjelder da for biler og ladere som Tibber ikke har direkte støtte for. En "ikke-integrert" bil kan ikke smartlade uten at ladeboksen du har er støttet av en power-up, rett og slett fordi vi ikke kan kontrollere den eller lese av data.

Hva kan jeg gjøre via laderens Power-up på hjemskjermen?

Du kan fortsatt kontrollere effektbalansering og lastbalansering fra laderen, siden dette er lader-spesifikke innstillinger.

Har jeg de samme innstillingene i bilen min nå som jeg hadde tidligere?

All tidligere funksjonalitet er bevart, men noen av dem er flyttet fra laderen til bilen.

Hvordan bruker jeg lastbalansering og effektbalansering med de nye skjermene?

Både lastbalansering og effektbalansering aktiveres via laderens Power-up eller Pulse-innstillingene.

Hva menes eksakt under fanen "Planlagt" under Plan for smartlading?

Planlagt-fanen under grafen vil vise rådata i 3 kolonner. Disse kolonnene er Kostnad, Forbruk og Effekt. Kostnad vil vise de estimerte kostnadene for ladeperiodene der prisene er bestemte, ekskludert periodene der prisene ennå ikke er bestemte.

Er det netto- eller bruttokostnader i de nye ladeskjermene?

Prisene som vises er akkurat nå bare spotprisen. I neste oppdatering vil også påslag og moms være inkludert.

Hvor kan jeg finne oversikten over kostnadene for billadingen min?

Du kan finne kostnaden for en enkelt ladeøkt når du trykker på en bestemt time under Plan for smartlading. De samlede historiske kostnadene finner du i bilens Power-up.

Svarte dette på spørsmålet?