Mill – Smart varmestyring

Smart varmestyring med Mill Power-up

Oppdatert over en uke siden

Det finnes nå to ulike Mill Power-uper tilgjengelig i Tibber-appen: Mill 1.0 og Mill 2.0.

💡For generell informasjon om hvordan du kan styre varmeovnen din med Tibber, sjekk ut denne artikkelen.

Mill 1.0

Dette er den gamle Power-upen. Har du en 1. generasjons-enhet fra Mill, bruker du denne (serienummerert på enheten starter da med SKAG). Power-upen Mill 1.0 snakker med Mills gamle API. Om du kobler enheten din til denne, får du tilgang til følgende:

 • Informasjon om dine individuelle oppvarmingsenheter fra Mill

 • Feriemodus

 • Smart oppvarming

 • Dag- og nattmodus

Mill 2.0

Dette er den nye Power-upen. Den kan brukes med generasjon 2- og generasjon 3-enheter som har gjennomgått den nyeste oppgraderingen fra Mill. Dette kan du fikse ved å oppdatere Mill-appen til minst versjon 4.3.9.29 for iOS eller versjon 4.3.16.50 for Android, og deretter følge instruksjonene der. Mill 2.0 kan altså kun brukes med generasjon 2- og generasjon 3-enheter som har gjennomgått trinnene ovenfor.

Når du har lagt til Mill 2.0 får du i tillegg til funksjonene fra den gamle versjonen, mulighet til å gruppere enhetene dine i rom – pluss at Mill 2.0 også støtter Mill sense 🎊

Les mer om hvordan de nye funksjonene funker 👇

Grupper i rom 🏡

Med "Mill 2.0" får du mulighet til å gruppere ovnene dine i ulike rom. Det betyr at du nå kan velge mellom desse to oppsettene:

 • En widget per ovn: Hvis ovnene dine ikke er koblet til et rom, eller hvis de er koblet til et rom, men er satt til å styres individuelt, vil hver enkelt ovn bli lagt til som en termostat-widget i Tibber-appen.

 • En widget per rom: Hvis ovnene dine er koblet til et rom, men ikke er satt til å styres individuelt, vil rommet i stedet bli representert som en termostat-widget i Tibber-appen. Dette gjelder alle ovner som ikke er satt til å styres individuelt.

Om måltemperaturen endres via Tibber, vil en eventuell forhåndsinnstilt "modus" endres til "komfortmodus" i Mill-appen.

❓Lurer du på noe rundt smart varmestyring? Les denne.


Mill sense 🌡️💦

Mill 2.0 støtter også Mill Sense, slik at du også kan få kontroll på luftkvaliteten i hjemmet ditt 🎊 Mill Sense vil vises som to sensor-widget i Tibber-appen: En for fuktighet og en for temperatur.

Avhengig av hvordan Mill Sense er satt opp, vil den også påvirke temperaturen som vises i termostat-widget:

 • Med Mill Sense i rommet: Termostaten vil vise temperaturen fra denne.

 • Uten Mill Sense: Termostat-widgeten vil vise gjennomsnittes-temperaturen for rommet (hvis gruppert i rom) eller den faktiske temperaturen for den enkelte måleren.

Temperaturen som vises i termostat-widgeten, uten Mill Sense, er alltid gjennomsnittet for rommet (hvis gruppert i rom) eller den faktisk målte temperaturen for den enkelte avleseren. Hvis du derimot har en Mill Sense koblet til rommet, er det temperaturen fra denne som vises i termostat-widgeten.

Hvis du endrer noe i Mill-appen (f.eks. flytter elementer mellom rom osv.), trenger du å gjøre en "re-pairing" i Tibber-appen for at oppdateringen skal tre i kraft i Tibber-appen.

PS. Så snart smart oppvarming eller feriemodus er aktivert i Tibber-appen, vises en Tibber-logo i Mill-appen for å vise at vi nå har kontroll over varmeovnene.

⚙️ Kom i gang med din nye Mill-enhet

Først må du installere varmeovnen i henhold til instruksjonene fra Mill. Se bruksanvisningen og/eller brukerstøtten hvis du trenger hjelp.

Deretter må du koble den til appen deres. Her er noen tips og triks rundt det:

 • Enhetene skal være koblet direkte til ruteren via 2,4 GHz Wifi, modus b/g/n.

 • Bluetooth må være aktivert på telefonen.

 • Minimum OS-versjon: iOS 8.0 eller Android 5.0.

Når du er ferdig, må du kontrollere at du har konfigurert alt i Mill-appen, og at det fungerer fra denne appen.

Nå kan du gå over til Tibber-appen, finne Power-upen, trykke på koble til Tibber og følge instruksjonene derfra, så er du klar.

Svarte dette på spørsmålet?