Alle samlinger
Smarte hjem
Sjekkliste til søknad om støtte fra Enova
Sjekkliste til søknad om støtte fra Enova

+ dokumentasjonskrav

Oppdatert over en uke siden

Eierforhold i boligen:
Dette kommer opp som et valg som må bekreftes når du logger inn i Enova sitt søknadssystem. Den som søker støtte må være eier av boligen.


Smart styringstjeneste:

Siste strømfaktura fra Tibber. Denne dokumenterer at du er kunde og kan styre forbruket via appen, utifra strømpris per time og totalforbruk i boligen. Siste strømfaktura finner du i Tibber-appen, under Deg ➡️ Fakturaer.

❗️Merk at du ikke får støtte til månedsabonnement hos Tibber eller strømforbruket❗️


Smart teknologi:

Kvittering som viser at du har kjøpt Tibber Pulse, smart ladeboks, smarte termostater eller andre produkter du søker støtte til. Kvitteringene kan du finne i Tibber-appen, under Deg ➡️ Bestillinger.

Samlet dokumentasjon må vise at du har kjøpt to eller flere produkter som brukes til smart strømstyring.

Installasjon ved fagperson:

Dersom du har kjøpt installasjon av smart ladeboks, smarte termostater eller andre produkter hos andre enn Tibber, må du legge ved kvittering eller faktura fra installatør. Faktura må spesifisere hva kjøpet gjelder, vise til krav mot kunden og/eller at betaling er utført. Den må vise at elektrisk koblingsarbeid som boligeier ikke har lov til å gjøre selv, er utført av fagpersoner.

Dersom tiltaket inngår i en større leveranse kan du legge ved tilbud fra underleverandør hvor det fremgår hvilket tiltak som er installert og totalkostnad for tiltaket, samt sluttfaktura.

Dokumentasjon:
Enova beregner støtten ut fra innsendt dokumentasjon. Du kan ikke sende inn ekstra fakturadokumentasjon eller få utbetalt ekstra støtte etter at saken er konkludert. Ut august 2023 kunne dokumentasjonen være opptil 20 måneder gammel. Men fra 1. september 2023 endret Enova dette fra 20 til 12 måneder. Det vil si at dokumentasjon ikke kan være eldre enn 12 måneder fra søknadstidspunktet.

Du kan lese mer om Enova-støtten her.


Svarte dette på spørsmålet?