Enova-støtte til smart strømstyring

Få opptil 10.000 kroner i støtte ved investering til smart strømstyring i boligen din.

Oppdatert over en uke siden

Gjennom Enovas støtteordning «Pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger» kan du få dekket 35 prosent av investeringen, inntil 10.000 kroner, når du skaffer deg smarte styringssystemer.

Ordningen het tidligere «Smart strømstyring», men Enova endret i slutten av april 2023 navnet til «Pris- og effektstyrt energilagringssystem». Enova presiserte samtidig at støtten gjelder systemer som:

 • Bruker mindre strøm når strømprisene er høye, og mer når de er lave

 • Strømforbruk som kan lagre energi og flytte forbruket til tider på døgnet med lav strømpris (for eksempel varmtvannstank, elbillading og gulvvarme)


💸 Interessert i å søke støtte?

Da må du ha et system som kan styre strømbruken etter strømprisene + kunne lagre energien til du trenger den. For å ha et slikt system, må dette være på plass:

 1. En strømleser som leser strømbruken i samtid, for eksempel Tibber Pulse

 2. En styringssentral som henter strømprisen fra ditt selskap (for eksempel Tibber-appen eller en Smart Hub)

 3. Minst to styringsenheter til utstyr som kan lagre energi (For eksempel: Elbillader eller smarte termostater til gulvvarme)

Du kan kun få støtte til utstyr du trenger for å styre dine energilagringsenheter (varmepumpe, elbillader, gulvvarme etc.) og til kostnader ved innstallering av styringsutstyret til desse.

 • Du får ikke støtte til selve energilageret. Du får altså ikke støtte til verken innkjøp eller installasjon av selve gulvvarmen og varmtvannstanken

 • Luft til luft-varmepumper og panelovner regnes ikke som energilager. Du får ikke støtte til styringsutstyr av desseEnova sine nettsider kan du lese mer og søke om støtte til «Pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger».

📝 Dokumentasjon

Skal du søke støtte fra Enova, må dette være på plass:

 • Dokumentasjon på at alt elektrisk arbeid er utført av fagfolk

 • Dokumentasjon på at alle innkjøp er gjort de siste 12 månedene

 • Dokumentasjon på at du er Tibber-kunde (siste strømfaktura)

 • Du må være juridisk eier av boligen der tiltakene blir installert

Tibber kan ikke forhåndsgodkjenne søknaden din, men du finner hele sjekklisten for hva som må være med i søknaden her 👈


Lurer du på noe annet rundt Enovas støtteordning? Du finner utfyllende informasjon på denne siden hos Enova.


💡Nice to know

 • I boliger med solceller skal styringssystemet kunne prioritere høyest mulig utnyttelse av egen produsert elektrisitet

 • I tilfeller der styringsenheten er integrert i eksempelvis væske-vann varmepumpe, må du be din leverandør om et anslag på kostnader for styringsenheten i din varmepumpe

 • Du får ikke støtte til tiltak som er del av en leveranse i nye leilighetsbygg


❓Spørsmål og svar

Jeg trenger hjelp til å finne ut om jeg kan søke støtte. Hvem kan hjelpe meg?

«Enova svarer» er en rådgivningstjeneste du kan henvende deg til gratis: https://www.enova.no/om-enova/drift/radgivningstjenesten-enova-svarer/

Enova har også en egen side med informasjon om støtteordningen.

Jeg har allerede Tibber Pulse og ett produkt for smart strømstyring. Kan jeg få støtte til det andre produktet som kreves?
Det kan du. Dersom kjøp og eventuell installasjon er datert innenfor de siste 12 månedene før søknadsdato kan du søke om støtte til alle produktene samlet.

Jeg har allerede Tibber Pulse og to produkter for smart strømstyring. Kan jeg likevel søke støtte for begge produktene?

Det kan du. Dersom kjøp og eventuell installasjon er datert innenfor de siste 12 månedene før søknadsdato kan du søke om støtte til alle produktene samlet.

Jeg har allerede ett produkt for smart strømstyring, men det er ikke kjøpt innenfor de siste 12 månedene. Hvilke muligheter har jeg?

Så lenge du har kvittering kan produktet brukes som del av støttegrunnlaget. Da kan du få støtte til et tilleggsprodukt og eventuell installasjon, så lenge det nye produktet er datert innenfor de siste 12 månedene før søknadsdato.

Eksempel; du fikk HeatIt termostater og en smarthub til å styre gulvvarme installert av elektriker for 2 år siden. For 6 måneder siden kjøpte du en Tibber Pulse, samt en Easee ladeboks, for å kunne smartlade elbilen og lastbalansere mot hovedsikringen.

Dersom du legger fram kvittering/faktura for termostatene + installasjon kan du få støtte til Pulse + Easee ladeboks + installasjon, men du må søke før det har gått 12 måneder siden det siste kjøpet.

Jeg har kjøpt utstyr og installasjon et annet sted enn Tibber Store. Hva gjør jeg?

Du kan fint søke støtte selv om de er kjøpt hos ulike leverandører, så lenge produktene tilfredsstiller kravene i støtteordningen, og du har kvittering samt dokumentasjon på eventuell installasjon.

Er det et krav at jeg må ha Tibber Pulse i tillegg til andre produkt, eller får jeg støtte dersom jeg bare har en elbillader eller smarte termostater?

Støtten krever at styringssystemet skal ha mekanismer for å unngå overbelastning av hovedsikring, og kunne ta hensyn til effektbaserte tariffer for nettleie. Dette kravet er oppfylt dersom du har en Tibber Pulse.

Kan jeg bruke Tibber bonus på utstyr og installasjon, og likevel få støtte?

Dette anser Enova som en rabatt, så den vil bli trukket fra støttegrunnlaget.

Svarte dette på spørsmålet?