Smart strømstyring for boliger

I februar 2022 innførte Enova en ny støtteordning for smart strømstyring. Ordningen går ut på at du kan få dekket 35% av investeringen, inntil 10.000 kroner, fra Enova når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem eller fritidsbolig.


Før du søker:

Det er flere ting du må tenke igjennom før du søker. Eksempelvis forutsetter støtten at du er juridisk eier av boligen, og det er ikke mulig å få støtte der tiltaket er en del av leveransen i nye leilighetsbygg. Fullstendig liste over kriterier finner du på Enova sine nettsider.


Hovedkriteriene for å få støtte:

  1. Styringssystemet skal kunne motta informasjon om strømpris og styre forbruket ut fra denne. Du må ha to eller flere produkter som kan styres for å få støtte.

  2. Styringssystemet skal ha mekanismer for å unngå overbelastning av hovedsikring og være forberedt på effektbaserte tariffer for nettleie.

  3. I boliger med solceller skal styringssystemet kunne prioritere høyest mulig utnyttelse av egen produsert elektrisitet.

  4. Alt som krever installasjon må være dokumentert utført av fagfolk.


Produkter som kvalifiserer til støtte:

Du kan søke om støtte dersom du har to eller flere produkter som kan styre strømforbruket ditt. I tillegg må styringssystemet ha en mekanisme for å unngå overbelastning av hovedsikring, og kunne ta hensyn til effektbaserte tariffer for nettleie. Dette kravet oppfylles dersom du har en Tibber Pulse.

Eksempel på produktpakker og enkeltprodukter som kvalifiserer til støtte:

Produktpakker:

Pris uten Enova-støtte:

Pris med Enova-støtte:

Tibber Pulse + 2 Easee ladebokser inkludert installasjon (to ladebokser oppfyller kravet om to produkter)

26 080 NOK

16 952 NOK

(du kan spare 9 128 NOK)

Tibber Pulse + 1 Easee ladeboks inkl installasjon + 1 Heatit Termostat (Tibber tilbyr ikke installasjon av Heatit, så her har vi beregnet ca installasjonskostnad) + Homey smarthub

Ca 21 525 NOK

Ca 13 991 NOK (du kan spare ca 7 533 NOK)

Tibber Pulse + 1 Zaptec ladeboks inkl installasjon + 1 Heatit Termostat inkl installasjon (Tibber tilbyr ikke installasjon av Heatit, så her har vi beregnet ca installasjonskostnad) + Homey smarthub

Ca 21 125 NOK

Ca 13 731 NOK

(du kan spare ca 7 393 NOK)

Enkeltprodukter som må kombineres med andre:

Pris uten Enova-støtte:

Pris med Enova-støtte:

1 Zaptec ladeboks inkludert installasjon

13 790 NOK

8 963 NOK

(du kan spare 4 826 NOK)

1 Easee ladeboks inkludert installasjon

14 190 NOK

9 223 NOK

(du kan spare 4 966 NOK)

1 Heatit Termostat (husk å beregne installasjon ved fagfolk i tillegg)

1 245 NOK

809 NOK

(du kan spare 435 NOK)

Homey smarthub (trenger ikke installasjon ved fagfolk)

3 895 NOK

2 531 NOK

(du kan spare 1 363 NOK

Tibber Pulse (trenger ikke installasjon ved fagfolk)

1 095 NOK

711 NOK

(du kan spare 383 NOK)

Sensibo Sky (trenger ikke installasjon ved fagfolk - NB: regnes ikke som flyttbart forbruk seg selv, og må kombineres med minst to andre produkter)

995 NOK

647 NOK (du kan spare 348 NOK)

Enova sine nettsider kan du lese mer og søke om støtte til smart strømstyring.

Tibber kan ikke forhåndsgodkjenne søknaden din, men vi kan gi deg råd om smart strømstyring og hvilke produkter som kan hjelpe deg 🤗

👉🏻 Les sjekkliste for søknaden og dokumentasjonskrav her.


Spørsmål og svar:

Jeg har allerede Tibber Pulse og ett produkt for smart strømstyring. Kan jeg få støtte til det andre produktet som kreves?
Det kan du. Dersom kjøp og eventuell installasjon er datert innenfor de siste 20 månedene før søknadsdato kan du søke om støtte til alle produktene samlet.

Jeg har allerede Tibber Pulse og to produkter for smart strømstyring. Kan jeg likevel søke støtte for begge produktene?

Det kan du. Dersom kjøp og eventuell installasjon er datert innenfor de siste 20 månedene før søknadsdato kan du søke om støtte til alle produktene samlet.

Jeg har allerede ett produkt for smart strømstyring, men det er ikke kjøpt innenfor de siste 20 månedene. Hvilke muligheter har jeg?

Så lenge du har kvittering kan produktet brukes som del av støttegrunnlaget. Da kan du få støtte til et tilleggsprodukt og eventuell installasjon, så lenge det er datert innenfor de siste 20 månedene før søknadsdato.

Eksempel; du fikk HeatIt termostater og en smarthub til å styre gulvvarme installert av elektriker for 2 år siden. For 6 måneder siden kjøpte du en Tibber Pulse, samt en Easee ladeboks, for å kunne smartlade elbilen og lastbalansere mot hovedsikringen.

Dersom du legger fram kvittering/faktura for termostatene + installasjon kan du få støtte til Pulse + Easee ladeboks + installasjon, men du må søke før det har gått 20 måneder siden det siste kjøpet.

Jeg har kjøpt utstyr og installasjon et annet sted enn Tibber Store. Hva gjør jeg?

Du kan fint søke støtte selv om de er kjøpt hos ulike leverandører, så lenge produktene tilfredsstiller kravene i støtteordningen, og du har kvittering samt dokumentasjon på eventuell installasjon.

Er det et krav at jeg må ha Tibber Pulse i tillegg til andre produkt, eller får jeg støtte dersom jeg bare har en elbillader eller smarte termostater?

Støtten krever at styringssystemet skal ha mekanismer for å unngå overbelastning av hovedsikring, og kunne ta hensyn til effektbaserte tariffer for nettleie. Dette kravet er oppfylt dersom du har en Tibber Pulse.

Kan jeg bruke Tibber bonus på utstyr og installasjon, og likevel få støtte?

Dette anser Enova som en rabatt, så den vil bli trukket fra støttegrunnlaget.

Jeg trenger hjelp til å finne ut om jeg kan søke støtte. Hvem kan hjelpe meg?

“Enova svarer” er en rådgivningstjeneste du kan henvende deg til gratis: https://www.enova.no/om-enova/drift/radgivningstjenesten-enova-svarer/

Enova har også en egen side med informasjon om støtteordningen.


Fant du svaret?