Hva påvirker strømprisen?

Hvordan påvirker tilbud og etterspørsel, sol og nedbør strømprisen, og hvordan påvirker dette den gjennomsnittlige månedsprisen.

Oppdatert over en uke siden

Hvis du har en spotprisavtale, vil du merke at strømprisene kan svinge, da spesielt mellom sesongene. Det er viktig å merke seg at spotprisavtalene stort sett uansett er de billigste i gjennomsnitt. Les mer om ulike typer strømavtaler her.


Prisene baseres på tilbud og etterspørsel

Strømprisene i Norge bestemmes av kraftbørsen Nord Pool, og avhenger også av situasjonen i andre land i Europa. Det vil si at strømprisen i Norge også baserer seg på produksjons- og overføringskapasitet i disse landene. Ettersom alle nordiske land handler på kraftbørsen Nord Pool, og dette handler om tilbud og etterspørsel, så vil tilstander i våre naboland også påvirke strømprisen vår.

Hvis det kommer mye nedbør, øker forsyningen, og siden fornybare energikilder genererer kraft til null marginalkostnad, faller prisene. Samtidig vil en periode uten nedbør øke prisen på grunn av dyrere kraft fra for eksempel gasskraftverk. Her er en graf der du visuelt kan se effekten av nedbør/vind og sol på prisen:

☀️ sol 🍃 nedbør og vind 🔵 pris

Når mange bruker strøm samtidig, som eksempelvis på ettermiddagen når de fleste kommer hjem fra jobb og skole, har gjerne prisene en tendens til å øke. På en søndag kveld eller en tidlig morgen for eksempel er det meste industrielle eller kommersielle forbruket i utgangspunktet null og privat forbruk er også begrenset. Så etterspørselen er lavere og prisene faller derfor.

I tillegg til de viktigste faktorene når det gjelder tilbud og etterspørsel, er det mange flere, for eksempel drivstoffpriser, kraftimport og eksport til nabolandene eller karbonavgifter eller energisubsidier som kan påvirke prisen. Du kan lese mer om disse faktorene her.


Ulik pris hjemme og på hytta? Dette er forklaringen på hvorfor.

Norge er også delt inn i ulike prisområder (elspotområder), og strømprisene baseres på hvilket område du befinner deg i. Kjøp og salg av strøm gjøres per område, og baserer seg på etterspørselen i det spesifikke området (f.eks. NO1). Hvis du for eksempel har et hus i Oslo, og en hytte på Hardangervidda vil ikke nødvendigvis strømprisene være de samme. Her er et bilde over prisområdene i Norge:

mag-spotprices-map

Bilde fra Statnett.


Svarte dette på spørsmålet?