Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarHomevolt
Installation och placering av din Homevolt
Installation och placering av din Homevolt

Trygg installation av ditt batterisystem.

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vi på Tibber vill att installationsprocessen blir en trygg och enkel lösning för dig som kund.

Efter genomfört köp skickar Tibber ut ett formulär till dig via sms där du får besvara frågor om bostadens och installationsplatsens förutsättningar. När formuläret är besvarat kommer Tibber att genomföra en ansökan till ditt nätbolag för godkännande om att installera batteriet. Efter godkänd ansökan återkommer installatören med ett förslag på leverans & installationsdatum.

Du beställer och genomför köp av batteriet och installationen direkt i kassan i Tibber Store. Eventuella tillägg utöver standardinstallationen faktureras senare av Tibber (vänligen se “Standardinstallation” nedan för mer information).

Standardinstallation

Tillsammans med de installatörer som Tibber samarbetar med har vi tagit fram ett förmånligt erbjudande för en "standardinstallation" som täcker installationsmaterial och arbetstimmar för de flesta installationer. Kostnadstillägg kan tillkomma utöver standardinstallationen beroende på bostadens förutsättningar och specifika kundönskemål. Detta är något som bestäms på plats tillsammans med installatören.

Förutsättningar för att utföra installation:

 • Installationen ska kunna utföras på ordinarie arbetstid (7:00 - 16:00).

 • Tillräcklig signalstyrka för uppkoppling mot 3G/4G/GSM eller WIFI ska finnas på installationsplatsen.

 • Det är viktigt att du eller en annan vuxen person (18+) som kan godkänna arbetet är närvarande under installationen.

 • Som kund är du ansvarig för att se till att det finns tillräckligt med utrymme på den tänkta platsen för batteriet. För mer information, se produktens fullständiga specifikation på produktsidan.

  • 20cm från mark

  • 30cm från andra objekt på alla sidor

  • 200cm från värmekällor.

 • Homevolt batteriet ska monteras på vägg utomhus eller i separat byggnad från boendemiljö. Ta hänsyn till eventuell vegetation när du beslutar om installationsplats. Batteriet måste installeras utomhus eller i en separat byggnad, och får inte installeras i en lägenhet eller källare.

 • Det är ditt ansvar att informera installatören om eventuella vattenledningar, elledningar eller andra förhållanden som kan påverka installationen.

 • Installationen följer produktens bruksanvisning. Om du önskar en installation som avviker från bruksanvisningen eller montörens rekommendationer, krävs ett skriftligt avtal med montören. Om avvikelsen bedöms vara så stor att installationen inte kan ske på ett säkert och lagligt sätt, förbehåller sig installatören rätten att neka installationen. I dessa fall debiteras en bomkörningsavgift.

 • Leverantören och montören frånsäger sig allt ansvar för eventuella följdskador relaterade till installationen som beror på strukturella svagheter eller bristande information gällande väggens skick, konflikter med rör- eller elledningar etc.

 • Avbokning av installationen måste ske senast fem dagar före det avtalade installationsdatumet.

Innehåll i en standardinstallation Homevolt:

 • Leverans

 • Inbärning av batteriet till installationsplats.

 • Förläggning av kabel, max 5 meter från elcentral/undercentral

 • Håltagning (max 3 st hål inkluderat, max Ø 20 mm i betong)

 • Installation av ett batteri.

 • Installation av realtidsmätare

 • Installation av automatsäkringar, om DIN-skena saknas (exempelvis elcentral med proppsäkringar), eller om det inte finns plats på existerande DIN-skena tillkommer en kapsling för att skydda produktens säkringsmoduler.

 • Drifttagning av batteri inklusive installations- och drifttagningsprotokoll.

Exempel på delar som ej ingår:

 • Gräv-, schakt- och återställningsarbete av mark

 • Komplicerade lyft som kräver lyftanordning eller transport i trappa eller brant slänt.

 • Uppsäkring av el-central eller utbyggnad/flytt av el-central

 • Hjälpmedel som t.ex. lift och ställning

 • Uppdaterade relationshandlingar och ritningar

 • Rörinstallationer för kabelgenomföring

 • Förlängning av solcellskabel

Fick du svar på din fråga?