Panasonic luftvärmepump felsökning - steg 1

Så felsöker du med fjärrkontrollen på Panasonic värmepump!

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

 1. På din Panasonic fjärrkontroll finns en knapp som heter "CHECK". På vissa fjärrkontroller är denna knappen placerad under en lucka.

 2. För att felsöka trycker du ner knappen med hjälp av ett spetsigt föremål, som till exempel en penna.

 3. Knappen ska hållas nedtryckt i 5 sekunder samtidigt som fjärrkontrollen riktas mot innerdelen av din värmepump. När det är klart, piper det till och standardfönstret i displayen försvinner.

 4. Du får nu upp en lista med felkoder. Du bläddrar genom listan genom att använda pilarna upp och ner.

 5. När du befinner dig på en felkod kommer det pipa till antingen en eller fyra gånger. Piper det fyra gånger / i fyra sekunder och LED-lampan för Power tänds i 30 sekunder har du fått fram din felkod och kan med listan nedan identifiera vad det är som trilskas.

  Felkoder:

  • H00 - No memory failure

  • H11 - Indoor/outdoor abnormal communication

  • H14 - Indoor intake air temp sensor abnormality

  • H15 - Compressor temp sensor abnormality

  • H16 - Outdoor current transformer (CT) abnormality

  • H19 - Indoor fan motor merchanism lock

  • H23 - Indoor heat exchanger temp sensor 1 abnormality

  • H24 - Indoor heat exchanger temp sensor 2 abnormality

  • H25 - Indoor E-Ion abnormality

  • H27 - Outdoor air temp sensor abnormality

  • H28 - Outdoor heat exchanger temp sensor 1 abnormality

  • H30 - Outdoor discharge pipe temp sensor abnormality

  • H33 - Indoor/outdoor misconnection abnormality

  • H38 - Indoor/outdoor mismatch

  • H58 - Indoor gas sensor abnormality

  • H97 - Outdoor fan motor mechanism lock

  • H98 - Indoor high pressure protection

  • H99 - Indoor operating unit freeze protection

  • F11 - 4-way valve switching abnormality

  • F90 - Power factor correction (PFC) circuit protection

  • F91 - Refrigeration cycle abnormality

  • F93 - Compressor abnormal revolution

  • F95 - Outdoor cooling high pressure protection

  • F96 - Power transistor module overheating protection

  • F97 - Compressor overheating protection

  • F98 - Total running current protection

  • F99 - Outdoor direct current (DC) peak detection

Fick du svar på din fråga?