Panasonic luftvärmepump felsökning- steg 2

En del problem upptäcks inte alltid med hjälp av fjärrkontrollen, här listar vi andra felsöknings alternativ och åtgärder!

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

👂 Min värmepump knäpper.

Ett knäppande ljud under drift är normalt och uppstår av temperaturskiftningar som orsakar expansion eller kontraktion av enheten.

Men uppstår ovanligt knäppande under drift kontrollera följande:

 • Att enheten installerats rakt och inte står med en lutning.

 • Att frontpanelen är ordentligt stängd.

 • Fläktnivån. För att prioritera drift med lågt ljud, väljer du den långsammaste fläkthastigheten.

Om det inte förbättras så hör gärna av dig till oss för vidare felsökning.

Min Panasonic luftvärmepump reagerar inte alls.

 1. Starta om luftvärmepumpen. Detta gör du genom att dra ut sladden i 5 minuter för att sedan starta värmepumpen igen (OBS. det tar lite tid innan den ger värme, när den har varit avslagen.)

 2. Testa med kyldrift i 15 minuter. Efter 15 minuter kan du byta tillbaka till värme igen.

 • Får luftvärmepumpen ström? Kontrollera så att ingen säkring gått.

 • Har fjärrkontrollen batterier? Om de har tagit slut, reagerar naturligtvis inte luftvärmepumpen när du vill starta värmepumpen med fjärrkontrollen.

 • Är timern aktiverad? Om start/timern är inställd, kommer luftvärmepumpen starta först vid den inställda tidpunkten. Om du istället vill starta värmepumpen direkt behöver du inaktivera timern.

🌡️ Det kommer lite eller ingen värme alls.

 1. Är värmepumpen inställd på rätt läge? Det är rekommenderat att inte använda sig av auto-läget, då kan värmepumpen börja kyla istället för att värma. Använd istället värme läget eller kyl läget beroende på vad du vill ha för funktion.

 2. Har du tillräckligt hög fläkthastighet? En luftvärmepump sprider värmen via luften. Ju lägre fläktläge desto sämre blir värmespridningen. Speciellt i hus utan öppen planlösning behövs det en högra fläkthastighet inställt på värmepumpen (även om det är skönt att den inte låter så mycket).

 3. Har du rengjort värmepumpens filter? Om filtren är täckta med damm eller annan smuts påverkar detta luftvärmepumpen och den kan inte fungera som den skall.

 4. Är utedelen täckt med snö eller is? Om luftintagen i utedelen är tilltäppta eller ifall utedelen har råkat att isa igen måste du åtgärda detta.

 5. Är värmepumpens kapacitet otillräcklig? När det blir riktigt kallt utomhus vintertid blir värmepumpens effekt sämre, samtidigt som huset behöver mer värme. Stötta upp värmepumpens uppvärmning med en sekundär värmekälla.

 6. Luftvärmepumpen behöver basvärme för att starta. Om det är under 8 grader inomhus, kommer luftvärmepumpen inte att kunna sköta sina avfrostningar och då fungerar inte tekniken. Du måste då hjälpa till med sekundär uppvärmning för att luftvärmepumpen ska hoppa igång och starta uppvärmningen av hemmet.

💦 Det rinner vatten från utedelen.

När värmepumpen avfrostar sig rinner det vatten från utedelen. Om det då även är fuktigt utomhus kan mängden vatten som kommer från värmepumpen vara riklig. Volymen vatten kan vara så mycket som upp till 20 liter per dygn. Observera att detta är fullt normalt och ett bra tecken på att avfrostningen fungerar som den ska. Hur stor mängd vatten som värmepumpen ger ifrån sig kan även variera kraftigt beroende på vilken värmepump man har.

Din värmepump kan alltså avge stora mängder medan din grannes knappt ens droppar. Detta beror även på vilken temperaturinställning värmepumpen har, t.ex. 20°C eller 23°C som innetemperatur.

Om du är orolig för att vattnet skall hamna nära husgrunden bör du diskutera detta med en värmepumps installatör. Det brukar vara enkelt att ordna så att vattnet leds bort en bit från huset.

❄️ Det är is på min utedel.

Det är normalt att is bildas i utedelen. Under vintern stannar värmepumpen och gör automatiska avfrostningar. Till de flesta modeller blinkar ”powerlampan” på värmepumpens innedel under avfrostning. När frosten och isen smälter blir det till vatten som rinner från utedelen. Normalt pågår avfrostningen upp till 12 minuter.

Om den automatiska avfrostningen inte får bort all is bör du:

 1. Kontrollera så att fjärrkontrollen är inställd på värmedrift (symbol HEAT eller en ☀️ i displayen).

 2. Kontrollera vinterutrustningens (värmekabelns) funktion. Värmeslingan på botten av utedelen skall värma bottenplåten så att vattnet från avfrostningen inte fryser till is på bottenplåten.

 3. Kontrollera så att avrinningshålet för vatten i botten på utedelen är fritt och vattnet kan passera utan problem. Avloppspip bör inte monteras på grund av risk för ispropp.

💡 Timerlampan blinkar.

Om timern börjar blinka på värmepumpens innedel betyder det att värmepumpen har upptäckt ett fel. Du bör då ta fram vilken felkod som den varnar med enligt felsökningsguiden. Stäng sedan av pumpen och skicka in en felanmälan till vår support så hjälper vi dig! Du når oss via chatten eller på hello@tibber.com.

🌪️ Fläktens hastighet ökar vid +8/+10 läget.

Om temperaturen inomhus är lägre än +16 grader räcker inte värmen till för att en korrekt avfrostning skall genomföras och risken ökar för att pumpens utedel fryser och att is bildas. Detta avhjälps vid underhållsvärmedrift genom att fläktens hastighet ökar, vilket gör att utedelen kan avfrosta.


Koppla ur kontakten och stäng av strömförsörjningen till din pump och kontakta oss via hello@tibber.com vid:

• Onormala ljud under drift.

• Vatten el. främmande partiklar har kommit in i fjärrkontrollen.

• Vatten läcker ut från inomhusenheten.

• Automatsäkringen stängs ofta av.

• Nätkabeln blir ovanligt varm.

• Brytare eller knappar fungerar inte korrekt.

Fick du svar på din fråga?