FAQ – Smartladdning
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Min bil börjar ladda direkt vid inkoppling, varför?

Oftast beror detta på att vi inte direkt snappat upp att bilen kopplats in, varför vi inte hunnit pausa laddningen. Om laddningen inte pausar efter en stund så kan det dock bero på något av följande:

  1. Den timmen är billigare än andra återstående timmar.

  2. Vi har inte tillräckligt med återstående tid till satt avresetid för att hinna ladda klart.

  3. Vi har fått felaktig information ifrån din biltillverkares API gällande batterinivån.

  4. Vi har ingen kontakt med din bil eller laddboxen.

Om du misstänker att något inte är som det ska, kontakta vår support så kollar de vad som orsakat att laddsessionen inte betett sig som förväntat.

Varför laddar min bil fortfarande efter satt avresetid?

När bilen nått laddnivå 100% eller Target SoC (beskrivs längre ner i artikeln) så slutar den dra ström och eftersom vi alltid har för avsikt att ladda bilen fullt innan avresetiden finns det ingen anledning att stänga av strömmen. Särskilt eftersom man kanske vill kunna förvärma bilen ifrån laddstolpen istället för batteriet.

Det kan tyvärr hända att du kommer ut till en bil som fortfarande laddar trots att den inställda avresetid passerat. Det kan ske av flera anledningar:

  • Tibber kan ha fått fel information gällande t.ex. batterinivå eller laddeffekt, vilket kan ha lett till att våra beräkningar blivit fel.

  • Bilen ville inte börja ladda direkt när den erbjuds ström ifrån laddboxen och således startar vid ett senare tillfälle än beräknat.

  • Bilen har kopplats in så sent att den inte hinner ladda klart innan avresetiden, och då fortsätter den ladda.

Upplever du återkommande problem med detta så hör av dig till supporten så kan de kika på orsaken till problemen du upplever.

Hur påverkas min laddning om jag kopplar in bilen i laddaren innan kl. 13, då ni får in elpriserna för de kommande 24 timmarna?

Eftersom vi inte vet priserna för de kommande timmarna kopierar vi priserna från gårdagen och applicerar dem på denna och kommande dag för att ha något att utgå ifrån när vi räknar fram laddschemat. Detta kan innebära att vi missar några lågpristimmar och istället prickar in lite högre priser tyvärr. Men, vi beräknar om laddschemat baserat på de korrekta priserna så snart vi fått in dem. Vi är medvetna om denna modells brister och tittar därför på olika alternativ för att förbättra detta i framtiden.

Jag tycker inte att smartladdningen verkar särskilt smart, den startar laddning tidigt och på dyra timmar. Varför?

Oftast betyder det bara att vi behöver den återstående tiden för att hinna ladda upp ditt batteri i tid till satt avresetid. Om vi däremot har fel information gällande batterinivå eller laddeffekt kommer detta att påverka laddschemat som vår algoritm skapar genom att den beräknade laddtiden blir längre eller kortare än i realiteten. Det finns några saker du då kan kontrollera själv:

  1. Stämmer angiven batterinivå i bilens app och i Tibbers app, med den faktiska batterinivån i bilen?

  2. Har du vid tidigare laddsession haft förvärmning igång som då påverkat våra beräkningar av laddeffekten? Laddboxen och vår algoritm kan nämligen inte skilja på ström och ström som passerar igenom den. Den vet inte om strömmen används till laddning av bilen, eller om den används till förvärmning, underhållsladdning eller annat. Den registrerar strömmen som laddning, kort och gott.

I appen kan jag välja avfärdstid och "ingen planerad avresa" för varje dag. Hur bör jag tänka och hur påverkar det min laddning?

När vi skapar laddschemat som ska styra laddningen så tittar vi först på vilken tid och dag som nästa avresa är planerad för att få veta hur lång tid vi har på oss att ladda upp bilen.

Har du avresetid inställd för varje dag i appen kommer vi att försöka ladda allt under samma "laddfönster" (laddfönster = tiden mellan då bilen vanligen kopplas in i laddaren för kvällen, fram till dess den vanligtvis kopplas ur på morgonen). Om man inte har avresetid inställd för varje dag så kommer vi att dela upp mängden kWh som ska laddas, i lika många, lika stora delar som det är laddfönster som återstår, fram till nästa avresa. Det betyder alltså att om du kopplar in bilen på måndag eftermiddag och har nästa avresa inställd först på torsdag så har vi tre laddfönster på oss att ladda upp bilen fullt på: måndag till tisdag, tisdag till onsdag och onsdag till torsdag.

Om du då har 0% i batterinivå vid inkoppling, och batteriet är på 99kWh så kommer vi att ladda 33kWh/laddfönster.

Varför gör vi så?

Eftersom vi inte vet elpriserna mer än ett dygn i förväg har vi inte information för att beräkna fram ett korrekt laddschema för hela perioden. Med ovan modell är teorin att vi med kortare laddsessioner utspridda över flera dygn kommer ha större chans att träffa nuvarande och kommande lågpristimmar än om vi förskjuter hela eller större delar av laddningen.

Inom smartladdning har ni nu en funktion för solladdning, hur fungerar det?

Med solladdning aktiverat så kommer vi utöver redan tidigare nämnt, även att kolla om du enligt prognos kommer ha någon överproduktion de kommande timmarna. Sedan kommer vår algoritm räkna ut vad du förlorar eller vinner på att förbruka elen själv jämfört mot om du skulle sålt och exporterat elen. Din kostnad eller vinst kommer sedan att jämföras mot om laddsessionen hade skett senare på dygnet under tider när elpriset är lågt = Mest priseffektivt vinner.

T.ex. du ska ladda 10kWh och laddar vanligen med 10kWh/h:
Elpriset denna dagen ligger på 40öre och du producerar just nu 10kW/h.
Om du säljer den elen nu tjänar du 40öre +60öre i skattereduktion/kWh men får 0kWh laddat i bilen. Du tjänar alltså (40öre + 60öre) x 10 = 10kr för de 10kWh men måste ladda bilen och betala för den elen. Gör du det nu får du elen till bilen för 0kr men du förlorar intäkter på 10kr.
Om priset på natten, som ju oftast är lägre, är 20öre/kWh skulle vi kunna ladda bilen då och räkna av det på vinsten av din sålda produktion. Det innebär att du fortfarande tjänar 8kr för din sålda el trots att du laddat bilen fullt och betalat för det.
Alternativet hade varit att inte tjäna någonting eftersom du valt att ladda bilen med din producerade el.
Detta valet gör vår solladdning åt dig. Och det är alltid det du sparar/tjänar mest på som vinner.

Hur fungerar paus?

Varje integration körs individuellt, oberoende av andra integrationer. Det innebär att du kan styra laddning ifrån både bil- och laddboxintegration. Rekommendationen är dock att alltid välja en av dessa att styra allt ifrån eftersom samma funktion i respektive integration kan motverka den funktionen i den andra integrationen.

När laddning pågår och du väljer knappen stopp/paus i laddboxens integration slutar laddboxen erbjuda bilen ström.
Om laddning pågår och du väljer knappen stopp/paus i bilens integration så kommer bilen blockeras från att ta emot ström.
Så fungerar även stopp/paus inom smartladdningen.
Om smartladdningen är aktiv och bilen inte laddar, och du trycker på samma knapp kommer funktionen för smartladdning pausas och således kommer laddningen av bilen återupptas. Funktionen är därefter aktiv till dess man kopplar ifrån laddkabeln eller till dess nästa avresetid är passerad.

Vad är target SoC och tar ni hänsyn till det vid smartladdning?

Target SoC är en förkortning för Target State of Charge, vilket förenklat betyder mål för batterinivå.

Om du har en integrerad bil som i Tibberappen ger dig möjlighet att ställa in detta tar vi hänsyn till det vid beräkning och skapande av laddschemat. Om inte, utgår vi ifrån att du vill ladda upp till 100%.


Fick du svar på din fråga?