Flytta din elbilsladdning till dygnets lågpristimmar helt automatiskt. Allt du behöver är en integrerad bil eller en integrerad laddbox. Då räknar vi ut när bilen behöver laddas för att du ska få en fulladdad bil i tid till din nästa avresa, så billigt som möjligt. Dessutom är du då med och bidrar till en jämnare belastning på nätet.


Hur vi gör det 💡

Vi hämtar in information om din bils batteristorlek, batterinivå, avresetid, laddeffekt, elpris, etc. Denna information hämtas från lite olika platser beroende på vilken bil man har och vilken laddbox man har. Mer om det längre ned i artikeln.
Denna information använder vi för att beräkna hur lång tid det kommer ta för bilen att ladda fullt, hur mycket återstående tid vi har till satt avresetid. Om det då finns utrymme kvar att flytta hela eller delar av laddsessionen till billigare timmar så kommer detta att göras. Observera att detta endast sker om så finns utrymme för det. Vi prioriterar alltså alltid fulladdat batteri framför pris.

Jag har en uppkopplad bil, hur fungerar det i praktiken?

 • Bilen kopplas in i en laddbox.

 • Vi snappar upp att bilen kopplats in och vår algoritm sätter igång.

 • Den anropar biltillverkarens API för att få tillgång till information om huruvida bilen befinner sig på hemadressen, vilken batterinivå det är i bilen, dess batteristorlek och laddeffekt.

 • Den anropar våra servrar för att hämta information om din valda avresetid samt elpriset.

 • Informationen används för att skapa ett laddschema. Finns det tidsutrymme att nu pausa laddningen i väntan på ett billigare tillfälle kommer så att ske.

 • Detta görs på lite olika sätt, men oftast används schemaläggning eller fördröjd laddning, alltså samma funktion som i biltillverkarens egen app, för att förskjuta laddningen.

 • När det sedan är dags att ladda kommer detta att aktiveras antingen via schemaläggningen eller genom att vi stänger av funktionen fördröjd laddning.

På vilket sätt skiljer detta sig ifrån om jag har både en uppkopplad bil och en uppkopplad laddbox?

Egentligen inte särskilt mycket. I alla fall om man följer rekommendationen att endast ha smartladdning aktivt i laddboxen. Vi kommer då att hämta in samma information ifrån bilen som nämns ovan, förutom laddeffekt som istället kommer hämtas ifrån laddboxen.
Den stora skillnaden ligger i hur vi styr när och om bilen ska ladda eller ej. I detta fall ser det ut på följande sätt:

 • Bilen kopplas in i laddboxen.

 • Vi snappar upp att bilen kopplats in och vår algoritm sätter igång.

 • Den anropar biltillverkarens API för att få tillgång till information om huruvida bilen befinner sig på hemadressen, vilken batterinivå det är i bilen samt vilken batteristorlek det är i bilen.

 • Vi anropar även laddboxtillverkarens API för att få tillgång till senaste laddsessionens genomsnittliga laddeffekt.

 • Informationen används för att skapa ett laddschema. Finns det tidsutrymme att nu pausa laddningen i väntan på ett billigare tillfälle kommer så att ske.

 • Tillgänglig ström för laddboxen ställs ned till 4A, vilket är en nivå så pass låg att ingen elbil eller hybrid klarar av att dra någon ström.

 • När det är dags att ladda kommer tillgänglig ström att åter ställas upp till maxnivå. Denna avgörs sedan av de begränsningar som styr tillgänglig ström, som t.ex. bilens ombordladdare, lastbalanserare, anläggningens dimensionering, säkringar, etc.

Men, om jag bara har en ”offlinebil” och en uppkopplad laddbox då?

Ja, det skiljer sig lite mer. Istället för dynamiska värden upphämtade ifrån din bil gällande, batterinivå, batteristorlek, etc, får vi förlita oss på en statisk modell av din bil.
Som standard kommer vår algoritm att utgå ifrån att du alltid har 50% batterinivå vid inkoppling. Ta kontakt med vår support om du vill justera den siffran, om du vet med dig att du brukar ha annan batterinivå i genomsnitt.


FAQ ❓

Min bil börjar ladda direkt vid inkoppling, varför?

Oftast beror detta på att vi inte direkt snappat upp att bilen kopplats in, varför vi inte hunnit pausa laddningen. Om laddningen inte pausar efter en stund så kan det dock bero på något av följande:

 1. Den timmen är billigare än andra återstående timmar.

 2. Vi har inte tillräckligt med återstående tid till satt avresetid för att hinna ladda klart.

 3. Vi har fått information ifrån din biltillverkares API att batterinivån är 100%.

 4. Vi har ingen kontakt med din bil eller laddboxen.

Om du misstänker att något inte är som det ska, kontakta vår support så kollar de vad som orsakat att laddsessionen inte betett sig som förväntat.

Jag tycker inte att smartladdningen verkar särskilt smart, den startar laddning tidigt och på dyra timmar. Varför?

Oftast betyder det bara att vi behöver den återstående tiden för att hinna ladda upp ditt batteri i tid till satt avresetid. Om vi däremot har fel information gällande batterinivå eller laddeffekt kommer detta att påverka laddschemat som vår algoritm skapar genom att den beräknade laddtiden blir längre eller kortare än i realiteten. Det finns några saker du då kan kontrollera själv:

 1. Stämmer angiven batterinivå i bilens app och i Tibbers app, med den faktiska batterinivån i bilen?

 2. Har du vid tidigare laddsession haft förvärmning igång som då påverkat våra beräkningar av laddeffekten? Laddboxen och vår algoritm kan nämligen inte skilja på ström och ström som passerar igenom den. Den vet inte om strömmen används till laddning av bilen, eller om den används till förvärmning, underhållsladdning eller annat. Den registrerar strömmen som laddning, kort och gott.

I beta har ni nu en funktion för solladdning, hur fungerar det?

Solladdning är en del av funktionen smartladdning.
Med solladdning aktiverat så kommer vi utöver redan tidigare nämnt, även att kolla om du enligt prognos kommer ha någon överproduktion de kommande timmarna. Sedan kommer vår algoritm räkna ut vad du förlorar eller vinner på att förbruka elen själv jämfört mot om du skulle sålt och exporterat elen. Din kostnad eller vinst kommer sedan att jämföras mot om laddsessionen hade skett senare på dygnet under tider när elpriset är lågt = Mest priseffektivt vinner.

Hur fungerar paus?

När smartladdning pausas ifrån appen så skickas ett kommando till våra servrar om att återuppta laddning. Därifrån skickas ett kommando till bilen och/eller laddboxen om att slå på laddningen. Paus-funktionen är därefter aktiv till dess man kopplar ifrån laddkabeln eller till dess nästa avresetid är passerad.

Hur fungerar 50%-garantin på Easee laddbox?

Med smartladdning aktivt på laddboxen, och ett aktivt elavtal hos oss så garanterar vi att priset för elen som förbrukas via smartladdning på laddboxen, är 50% eller lägre än priset för den elen som ditt övriga hem förbrukar.
Detta räknas ut månadsvis genom att det viktade snittet av smartladdningen jämförs mot det viktade snittet av övriga hushållets förbrukning. Detta presenteras sedan på din månadsfaktura.Hittade du svaret?