Smartladdning förklarad

En grundlig genomgång av smartladdning.

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Flytta din elbilsladdning till dygnets lågpristimmar helt automatiskt. Allt du behöver är en integrerad bil eller en integrerad laddbox. Då räknar vi ut när bilen behöver laddas för att du ska få en fulladdad bil i tid till din nästa avresa, så billigt som möjligt. Dessutom är du med och bidrar till en jämnare belastning av nätet.


Hur vi gör det

Vi hämtar in information om din bils batteristorlek, batterinivå, avresetid, laddeffekt, elpris, med mera. Denna information hämtas från lite olika platser beroende på vilken bil och laddbox man har. Mer om det längre ned i artikeln.


Denna information använder vi sedan för att beräkna hur lång tid det kommer ta för bilen att ladda fullt och hur mycket återstående tid vi har till satt avresetid. Om det då finns utrymme kvar att flytta hela eller delar av laddsessionen till billigare timmar så kommer detta att göras. Observera att detta endast sker om så finns utrymme för det. Vi prioriterar alltså alltid fulladdat batteri framför pris.


Jag har en onlinebil, hur fungerar det i praktiken?

 • Bilen kopplas in i en laddbox.

 • Vi anropar biltillverkarens API var 15e minut för att kontrollera om bilen kopplats in i en laddbox.

 • Vi anropar biltillverkarens API för att få tillgång till information om huruvida bilen befinner sig på hemadressen, vilken batterinivå (SoC) det är i bilen, dess batteristorlek och laddeffekt.

 • Vi anropar våra servrar för att hämta information om din valda avresetid samt elpriset.

 • Informationen används för att skapa ett laddschema. Finns det tidsutrymme att nu förskjuta hela eller delar av laddningen till billigare tidpunkter kommer så att ske.

 • Detta görs på lite olika sätt, men oftast används schemaläggning eller fördröjd laddning, alltså samma funktion som i biltillverkarens egen app, för att förskjuta laddningen.

 • När det sedan är dags att ladda kommer detta att aktiveras antingen via schemaläggningen eller genom att vi stänger av funktionen fördröjd laddning.

Det finns några undantag till ovanstående regler och det gäller onlinebilar där Tibber inte kan aktivera start/stopp av laddning men hämta bilens batterinivå (SoC). Dessa kräver en integrerad laddbox för att smartladda. Då aktiverar du smartladdning via laddboxen enligt exemplet med en offlinebil och uppkopplad laddbox men behöver inte ställa in SoC manuellt.

Den allra första gången du smartladdar din bil används schablonvärdet (3,5kW för bilar med batteristorlek < 20 kWh och 5.0kW för bilar med större batterier) i beräkningen för laddhastighet men alla efterföljande laddningar baseras på den genomsnittliga hastigheten vid föregående laddning.


På vilket sätt skiljer detta sig ifrån om jag har både en uppkopplad bil och en uppkopplad laddbox?

Egentligen inte särskilt mycket. I alla fall om man följer rekommendationen att endast ha smartladdning aktivt i laddboxen. Vi kommer då att hämta in samma information ifrån bilen som nämns ovan, förutom laddeffekt som istället kommer hämtas ifrån laddboxen. Den stora skillnaden ligger i hur vi styr när och om bilen ska ladda eller ej. I detta fall ser det ut på följande sätt:

 • Bilen kopplas in i laddboxen.

 • Vi snappar upp att bilen kopplats in och vår algoritm sätter igång.

 • Den anropar biltillverkarens API för att få tillgång till information om huruvida bilen befinner sig på hemadressen, vilken batterinivå det är i bilen samt vilken batteristorlek det är i bilen.

 • Vi anropar även laddboxtillverkarens API för att få tillgång till senaste laddsessionens genomsnittliga laddeffekt.

 • Informationen används för att skapa ett laddschema. Finns det tidsutrymme att nu förskjuta hela eller delar av laddningen i väntan på ett billigare tillfälle kommer så att ske.

 • Tillgänglig ström för laddboxen ställs ned till 4A, vilket är en nivå så pass låg att ingen elbil eller hybrid klarar av att dra någon ström (gränsen går via 6A eller 7,2A beroende på bil).

 • När det är dags att ladda kommer tillgänglig ström att åter ställas upp till maxnivå. Denna avgörs sedan av de begränsningar som styr tillgänglig ström, som t.ex. bilens ombordladdare, lastbalanserare, anläggningens dimensionering, säkringar, etc.

Den allra första gången du smartladdar din bil används schablonvärdet (3,5kW för bilar med batteristorlek < 20 kWh och 5.0kW för bilar med större batterier) i beräkningen för laddhastighet men alla efterföljande laddningar baseras på den genomsnittliga hastigheten vid föregående laddning.


Men, om jag bara har en ”offlinebil” och en uppkopplad laddbox då?

Ja, det skiljer sig lite mer. Själva styrningen av start och stopp görs på samma sätt som när du har en uppkopplad bil och en uppkopplad laddbox enl. ovan. Men, istället för dynamiska värden hämtade direkt från din bil gällande batterinivå (SoC), batteristorlek etc. får vi förlita oss på den integrerade laddaren och en mer statisk modell av bilen. Tidigare antog vår algoritm att du med en elbil alltid hade 50% batterinivå och att du med en hybrid hade 0% vid inkoppling. Det är fortfarande standardinställningen men nu kan du själv justera den aktuella batterinivån och batteristorleken direkt i appen. Bäst resultat får du om du justerar aktuell batterinivå inför varje smartladdning men du kan även ställa in en standardnivå som passar dig.

Nedan ser du hur du gör det:

 • Din offlinebil visas i en cirkel på hemskärmen i Tibber-appen (Eller döljer sig bakom kugghjulet uppe till höger).

 • Klicka på cirkeln för att manuellt ändra aktuell batterinivå och bilens batteristorlek.

 • Smartladdning kommer att fungera bättre när Tibber vet hur mycket batteri som finns kvar i bilen när den kopplas in i laddboxen.

Den allra första gången du smartladdar din bil används schablonvärdet (3,5kW för bilar med batteristorlek < 20 kWh och 5.0kW för bilar med större batterier) i beräkningen för laddhastighet men alla efterföljande laddningar baseras på den genomsnittliga hastigheten vid föregående laddning.Hur fungerar 50%-garantin på integrerad laddbox?

(gäller endast för Easee Home eller Zaptec Go, gäller inte Charge Amps eller Wallbox)

Med smartladdning aktiv på din integrerade laddbox och ett aktivt elavtal hos oss så garanterar vi att priset för elen som förbrukas via smartladdning på laddboxen, aldrig är högre än 50% av priset för den elen som ditt övriga hushåll förbrukar.

Detta räknas ut månadsvis genom att det viktade snittet av smartladdningen jämförs mot det viktade snittet av övriga hushållets förbrukning.

Kom ihåg att om elpriset för din elbilsladdning enl. ovan blir lägre än 50% av priset för elen ditt övriga hushåll förbrukar är det alltså det priset du betalar. Vi justerar alltså inte upp några priser. Detta presenteras sedan på din månadsfaktura.

Exempel 1 - Rabatterad el för smartladdning

 • Hushållets El november: 24 öre/kWh (viktat snittpris för månaden).

 • November laddbox smartladdning: 51kWh till en kostnad av 9kr. 9/51 = 18 öre/kWh.

 • Eftersom laddningen i det här fallet är dyrare än 50% av hushållets övriga el rabatteras elen för smartladdning till 24/2=12 öre/kWh istället för 18 öre/kWh.

Exempel 2 - Ej rabatterad el för smartladdning

 • Hushållets El november: 24 öre/kWh (viktat snittpris för månaden).

 • November laddbox smartladdning: 51kWh till en kostnad av 5kr. 5/51 = 10 öre/kWh.

 • Eftersom laddningen i det här fallet är billigare än 50% av hushållets övriga el rabatteras inte elen för smartladdning.Hittade du inte svaret? Kontakta oss på hello@tibber.com

Fick du svar på din fråga?