Tyvärr innebär höga elpriser utmaningar i den privata ekonomin för många. När Tibber köper el köper vi den till samma pris som du betalar, och vi tar ingen vinst på elförsäljningen. Tyvärr, på grund av de höga elpriserna, kan vi inte erbjuda en senareläggning av förfallodatumet på din faktura.

En längre förklaring till varför det är så kan du läsa mer om här:


Såhär fungerar inköp av el:

I Sverige säljs och köps el på elbörsen Nord Pool. Varje dag lägger elproducenterna in hur mycket el de vill sälja under de närmaste 24 timmarna till vilket pris, och elbolagen lägger in hur mycket el de behöver under de kommande 24 timmarna. Därför är det viktigt att det alltid finns en bra balans mellan hur mycket el som produceras hos elproducenter och hur mycket el som alltid används av kunderna. För att systemet ska fungera måste det finnas en balans mellan hur mycket vi använder och hur mycket el vi producerar varje år, året runt. Om du ser att tillgången i Sverige är begränsad är el ofta importerad, medan el under perioder med god tillgänglighet kan exporteras.


Såhär säljer vi elen:

Tibber köper elen från Nord Pool och säljer den vidare till våra kunder. Med andra ord handlar vi med elen innan konsumenterna betalar för den, 15-17 dagar efter månadens slut. Vi gör alltså ett köp i förväg för dig, och du betalar bara för den el du faktiskt har använt, varje månad. Varje månad binder vi upp stora summor i elhandeln, som betalas av konsumenterna efteråt. Tibber har inga marginaler på elpriset, vilket är bra för dig som kund, men det tillåter oss inte att erbjuda förlängd betaltid på fakturor.


Höga elpriser orsakar också problem för elbolagen:

Konsumenterna misströstar över rekordhöga elpriser, och detta kan också påverka de elbolag som försörjer sig på att föra över el till konsumenterna. Flera elbolag i Europa har gått i konkurs till följd av skyhöga elpriser, och det är inte osannolikt att det kommer att ske i de nordiska länderna. Det kan låta konstigt att företag som försörjer sig på att sälja el drabbas av höga priser, men det finns en förklaring: Ett elbolag har ofta korta betalningsfrister för elen, medan kunderna vanligtvis har en månad på sig att betala. Detta riskerar att slå mot rörelsekapitalet, och företaget kan hamna i en likviditetspress som är mycket krävande. När priserna fyrdubblas på kort tid skapar detta en större utmaning även för elbolagen.


Vi får också många allmänna frågor om elpriser, vad som påverkar detta och hur vi tror att priserna kommer att utvecklas. Här kan du läsa lite mer om det:

Elpriskompensation vinter 21/22

Regeringen presenterade nyligen ett beslut för att täcka en del av elräkningen från december till mars. Ersättningsmodellen är utformad som en trappa där lägsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad och där kunden får en kompensation på 100 kronor per månad, sammanlagt 300 kr för tre månader. Du kan läsa mer om detta här.

Vad påverkar elbörsens priser?

Priserna baseras på tillgång och efterfrågan. Det kanske inte alltid är lätt att förstå varför elpriserna kan variera så mycket. Varför är det dyrt en vinter, men billigare en annan? Du kan läsa mer om detta här. Dessutom finns det många fler faktorer som påverkar elpriserna, såsom bränslepriser, import av el och export av el till grannländer, koldioxidskatter eller väder och vind. Du kan läsa mer om de grundläggande faktorerna här.

Hittade du svaret?