När elpriserna är rekordhöga undrar många hur man lättast kan jämföra olika typer av elavtal. Vad lönar sig och hur vet du om det avtal du har är den bästa?

Elpriset hos Tibber

Elpriset hos Tibber är ganska enkelt. Kort sagt, Tibber har bara ett avtal. Detta följer spotpriset från Nord Pool och du betalar samma som vi gör när vi köper in elen och det finns inga dolda påslag 🤗


Kampanjer och erbjudanden

Kampen om elkunderna är stor och elleverantörerna har många kampanjer och erbjudanden för att locka kunder. Det finns många erbjudanden att välja mellan, men om ett avtal ser för bra ut för att vara sant är det ofta det, så om du funderar på ett avtal bör du vara noga med att kontrollera villkoren.

Det här bör du kontrollera:

 • Hur länge gäller erbjudandet eller hur lång är kampanjperioden?

 • Vilka villkor gäller efter denna period?

 • Finns det en bindningstid efter kampanjperioden?

 • Finns det särskilda villkor som måste uppfyllas för att få erbjudandet, blir avtalet dyrare om jag inte uppfyller dessa krav?

 • Kan priset ändras inom kampanjperioden och hur meddelas jag?

Kampanjpris

Enkelt uttryckt matchar ditt elbolag ett erbjudande från ett annat företag under en tid, så du betalar ett rabatterat pris på elen. I praktiken innebär detta att företaget tjänar pengarna på ett annat avtal än det du har. Kampanjpris är alltid under en begränsad tid, du måste därför vara medveten om vad ditt avtal är efter att kampanjperioden är över.


Spotprisavtal

Spotpris är det pris som alla elleverantörer köper el till. Spotpriset fastställs av elbörsen Nord Pool och priserna sätts baserat på hur mycket el som produceras och hur stor efterfrågan är. Låg produktion och hög efterfrågan = högre priser. Läs mer om detta här.

Spotpriset är alltså detsamma för alla och varierar timme för timme under dagen.

Det finns dock en skillnad mellan olika typer av spotprisavtal, och när man jämför sådana avtal mot varandra kan det vara värt att notera följande:

Påslag

Utöver spotpriset är det vanligt att ha ett påslag för att täcka kostnaderna i samband med elavtalet. Hur mycket de olika aktörerna på marknaden lägger på varierar, men här kan du se att många elleverantörer väljer att ange en marginal som är större än de verkliga kostnaderna.

Vissa elbolag kan till exempel ha ett påslag på 0, eller till och med ett negativt påslag på vissa avtal, eller under en viss tidsperiod. Detta kommer att vara möjligt om de på andra avtal och andra kunder har ett extra högt påslag, vilket gör det möjligt för dem att subventionera andra avtal och kampanjer som de annars går minus på🧐

Fast månadsavgift/abonnemangsavgift

Förutom spotpris och påslag är det vanligt att också ha en fast avgift varje månad. Vad detta är kan till stor del variera från leverantör till leverantör.

Detta bör du kontrollera:

 • Påslag och fast avgift. Eftersom spotpriset är detsamma för alla bör man ta en titt på storleken på påslaget och den fasta avgiften för avtalet. Detta kan ge dig en bild av hur bra avtalet är.

 • Villkor för avtalet och allt i finstilt. Dessutom bör man kontrollera om det finns några speciella villkor i samband med avtalet som medför extra kostnader. Detta kan omfatta krav på e-faktura och eller autogiro, extra kostnader för garanterad förnybar energi.

Statistiken visar att ett spotprisavtal oftast alltid är billigast över tid. Med ett spotprisavtal har du också möjlighet att få ut det mesta av de timmar då elen är billigast och styra din förbrukning dit. Du kan läsa mer om det här.


Fast pris

Med ett fastprisavtal betalar du ett fast elpris över en tidsperiod. Till skillnad från ett spotprisavtal där priset varierar varje timme under dagen.

Ett fastprisavtal ger dig en förutsägbarhet om vad elen kommer att kosta, men på lång sikt är sådana avtal ofta dyrare än ett spotprisavtal. När du ser mycket höga priser är de höga priserna ofta bara för några timmar om dagen. Även om avtal med fasta priser potentiellt kan undvika de högsta topparna, har dessa avtal ofta långa bindningstider och kommer sällan att löna sig över tid.

Spotpris är att rekommendera så länge man kan stå emot prisfluktuationerna under hela året. Detta beror på att genomsnittspriset på spotpriser historiskt alltid har varit lägre än till exempel fast pris och rörligt pris. Ett fastprisavtal kan rekommenderas om du föredrar att veta exakt vad du ska betala per månad baserat på din elförbrukning, men det är därför i genomsnitt dyrare än spotprisavtal.

Det här bör du kontrollera:

 • Fastprisavtal har ofta en lång bindningstid, kom ihåg att kontrollera detta.

 • Kontrollera det fasta priset mot historiska priser.

 • Kontrollera också hur mycket det kostar att komma ur avtalet.

Även om framtida elpriser inte kan förutsägas kan historiska priser ge dig en indikation på prisvariationerna.


Mixpris

En del elbolag erbjuder kunderna att binda sitt elpris under vinterhalvåret medan du under sommaren har ett rörligt elpris. Avtalen kallas ofta mixpris, pristak eller liknande. När du utvärderar denna typ av avtal bör du ta hänsyn till att du troligen använder mer el på vintern och att elpriset under dessa månader har relativt stor påverkan på dina elkostnader. Det ska vägas mot den extra kostnaden som du betalar för mixpriset.

Det här bör du kontrollera:

 • Mixprisavtal har likt fastprisavtal ofta en lång bindningstid och uppsägningstid, se över villkoren noggrannt.

 • Kontrollera det fasta priset du får under vintern samt det rörliga under sommaren och jämför mot historiska priser

 • Kontrollera påslag och månadsavgift


Rörligt avtal

Rörliga avtal ger dig ett genomsnittspris av spotpriset per månad. I dessa avtal ändras priset ofta var 14:e dag, till skillnad från spotprisavtal där elpriset skiljer sig från timme till timme. Denna typ av avtal är utformat för att skapa förutsägbarhet, men statistiken visar att spotprisavtal är billigare än rörliga avtal. Rörliga avtal ger dig liten kontroll över vad du faktiskt betalar för din el.

Skicka gärna ett meddelande i vår app eller via e-post till hello@tibber.com om du har några frågor eller vill ha hjälp att förstå skillnaden mellan alla olika avtal som finns där ute🤗


⚡️ Läs mer och byt till Tibber⚡️


Hittade du svaret?