Smartlading: Spørsmål og svar
Oppdatert over en uke siden

Jeg har en integrert bilmodell, hvordan fungerer det i praksis?

Bilen kobles til en ladeboks, vi registrerer at bilen er koblet til, og våre algoritmer settes i gang. De komuniserer med bilens API for å få tilgang til informasjonen om hvorvidt bilen befinner seg på registrert hjemmeadresse, hva batterinåvet er på, batteristørrelse og ladeeffekt.

Den kommuniserer med våre servere for å få informasjon om din valgte avreisetid og og strømprisen. Denne informasjonen benyttes for å sette opp et ladeskjema. Du kan bruke ladeskjema eller utsatt lading, altså den sammen funksjonen som er i billeverandørens egen app for å forskyve ladingen. Når det er tid for å lade blir dette enten aktivert via ladeskjema eller at vi avslutter forskjøvet lading.

Hvordan blir det når jeg har integrert bilmodell og ladeboks som kommuniserer med Tibber?

Det blir veldig likt. Da vil vi hente den samme informasjonen som nevnt tidligere, utenom ladeeffekt, som nå blir hentet fra ladeboksen. Den største forskjellen er på hvordan vi styrer når, og om bilen skal lade eller ikke.

Power-up mot bilen min fungerer ikke som normalt/jeg har mistet tilkobling til bilen min. Hva gjør jeg?

Prøv å koble fra power-upen for så å koble den til på nytt i Tibber-appen. Det løser ofte utfordringen.

Hvordan fungerer det når jeg har en bil som ikke er integrert med Tibber og en ladeboks som kommuniserer med Tibber?

Det blir litt annerledes, fordi vi ikke har direkte kommunikasjon med bilen din har vi ikke tilgang til batteristatus eller batteristørrelse. Da må vi bruke en statisk modell av bilen din. Som standard vil algoritmene jobbe ut fra at du har 50% batterinivå ved tilkobling. Den ikke-integrerte bilen din vil vises på hjemskjermen i Tibber-appen.

Du kan manuelt endre på batteristatus og batteristørrelsen ved å trykke på boblen på hjemskjermen. For å få mest mulig ut av smartladingen, bør du manuelt legge inn i appen det gjenværende batterinivå i bilen før hver smartlading, for eksempel når du parkerer bilen og kobler til laderen. Smartladning vil fungere bedre når Tibber vet hvor mye batteri som er igjen på bilen når lading starter.

Smartlading starter lading tidlig og på dyre timer. Hvorfor det?

Som regel betyr det at vi trenger den tiden for å rekke å lade bilen til satt avreisetid. Hvis vi har feil informasjon om batterinivå eller ladeeffekt vil dette påvirke ladeskjemaet som algoritmene setter opp ved at den beregnede ladetiden blir lenger eller kortere enn realiteten.

Noen ting du kan sjekke selv:

  1. Stemmer oppgitt batterinivå i bilens app og Tibbers app med det batterinivået bilen faktisk har?

  2. Har du ved tidligere ladesesjoner hatt på forvarming, som har påvirket våre beregninger av ladeeffekten? Ladeboksen og algoritmene våre kan nemlig ikke skille mellom strøm, og strøm som bare passerer igjennom. Den vil derfor registrerere alt som lading.

Hvordan fungerer solarsmartlading?

Vanlig smartlading forutsier når det er «smart» å lade ved å se på spotprisene. Solarsmartlading tar derimot også hensyn til forventet overproduksjon fra solcellepanelene og nettleie. Noe som gjør smartlading enda smartere. (Sol)strålende.

Hvordan fungerer pause av lading?

Når smartlading settes på pause fra appen, sendes en kommando til serverne våre for å fortsette ladingen. Derfra sendes en kommando til bilen og/eller ladeboksen, for å sette i gang ladingen. Pausefunksjonen er deretter aktiv til ladekabelen kobles fra, eller til neste planlagte avreisetidspunkt er passert.

Hva er Target SoC og tar dere hensyn til det ved smartlading?

Target SoC er en forkortelse for Target State of Charge, forenklet betyr det måling for batterinivå. Hvis du har en bil som er integrert i Tibber-appen gir vi deg muligheten til å registrere dette, og vi tar hensyn til det når ladeskjema settes opp. Hvis ikke antar vi at du vil lade til 100%.

Svarte dette på spørsmålet?