Slik blir "Hva brukte mest" beregnet:

Vi bruker mønstergjenkjenning på timesmålingene fra strømmåleren. Vi får inn data om strømforbruket ditt, og avansert matematikk/algoritmer analyserer mønsteret i forbruket. Det du bruker på "adferd" (lys, vaskemaskin, komfyr) har et helt annet mønster enn f. eks oppvarming og apparat som alltid står på.

Derimot har noe utstyr ganske likt mønster som oppvarming. Det er for eksempel ventilasjon, AC, varmtvannsbereder og vifter, og den type utstyr kommer derfor inn under denne kategorien også.


Slik blir "Sammelingning" beregnet:

Når det gjelder "Sammenligning" så er det opp mot andre Tibber kunder, mot boliger med tilsvarende kriterier (antall personer, oppvarming, størrelse, type bolig, geografisk nærområde).

Fant du svaret?