Alle samlinger
Tibber Pulse
Kampstrup og Pulse - kjente utfordringer
Kampstrup og Pulse - kjente utfordringer

Ulike måter å forbedre dette på

Oppdatert over en uke siden

Norsk standard for HAN-port er at alle målere skal gi en gitt mengde strøm til utstyr som Pulse, slik at de kan fungere optimalt uten å være koblet til strøm.


Kamstrup og Pulse:

Kamstrup sine målere er utenfor denne standarden og gir for lite strøm til Pulse til at den klarer å operere normalt. Siden Pulse blir benyttet til lastbalansering ønsker vi likevel å motta data så ofte som mulig fra måleren. Måleren sender oss data hvert 10. sekund.

Med en gang Pulse har sendt data skrur den av WiFi-kortet for å spare strøm. Det gjør at den også kobler seg av nettverket til kunden. Når vi har mottatt data fra måleren, aktiverer Pulse WiFi-kortet, kobler seg til kundens nettverk, kobler seg til serveren vår, sender data, for så å koble seg fra igjen og skru av WiFi-kortet.

Under optimale forhold skjer dette gjerne så raskt som 0,6 sekunder. Hvis oppkoblingen tar lenger tid enn 1 sekund må Pulse lade opp det interne strømlageret sitt. Hvert ekstra sekund oppkoblingen tar tilsvarer minst 10 sekunder ekstra opplading. I praksis betyr det at sendingen av data kan være ustabil. Ved for lite strøm kan Pulse restarte og pakker med data kan gå tapt.

Hvis det er mulighet for å koble Pulse til strøm via USB konstant, vil det fjerne utfordringen, fordi Pulse ikke trenger å spare på strømmen:

Illustrasjon av Pulse koblet til HAN-port og USB til strøm.

Ulike måter å forbedre tilkoblingen på:

  • Gi Pulse en fast IP-adresse. Minsker tiden Pulse må vente for å få den tildelt.

  • Pass på at signalstyrken Pulse har til nettverket er tilfredsstillende (bedre enn -80), slik at den ikke sliter med oppkoblingen grunnet dårlig dekning.

  • Gi Pulse en fast kanal på nettverket. Om man låser Pulse til en mindre trafikkert kanal vil dette forbedre tiden brukt på oppkobling.

  • På mesh-nettverk angi et fast tilkoblingspunkt (AP - Access point) som Pulse kan koble til. Dette gjør at Pulse ikke benytter tid på å koble til et punkt med dårlig dekning eller liknende.

Alle løsningene over vil kun kunne forbedre situasjonen, men ikke fikse det helt. Det er det kun strøm koblet via USB som vil gjøre.


Svarte dette på spørsmålet?