Easee: Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om Easee-ladere.

Oppdatert over en uke siden

Hvis du vil se den generelle statusen for Easees ladere og systemer, kan du klikke her.


Kan jeg skjøte sammen to kabler for å få en lengre kabel?

Ikke gjør det. Bare ikke gjør det... Gå i butikken og kjøp en kabel som er lang nok, for en skjøtet kabel vil sannsynligvis ikke kunne kommunisere med laderen. For ikke å snakke om brannfaren.

Bør jeg bruke Tibber- eller Easee-appen?

Vi anbefaler at du bare bruker Tibber-appen hvis du vil bruke smartlading. Årsaken er at kommunikasjonen mellom Easee-appen og Tibber-appen ikke fungerer feilfritt per i dag. For eksempel kan vi ikke se om du har satt en tidsplan via Easee-appen. Tibber må være operatør i easee.cloud hvis du vil smartlade med Tibber.

Easee smartlader, men bilen er aldri fulladet neste morgen. Hvorfor?

Som standard bruker vi et konservativt estimat på 50% batterinivå på de "ikke-integrerte"-bilene som er lagt til i appen. Så hvis du har koblet til en bil med et batterinivå på 20 %, er den ofte ikke ferdigladet i tide fordi vi smartlader basert på et batterinivå på 50 % eller høyere, avhengig av hva som er stilt inn. Estimatet på 50 % kan du selve endre i appen. 👍

Easee smartlading fungerer ikke etter at jeg startet ladingen manuelt tidligere. Hva skjer?

Hvis du trenger å lade med en gang, og ikke vente på smartlading, kan du overstyre smartlading ved å trykke på "Start" i Easee-boblen i Tibber-appen. Smartlading kan også overstyres ved å trykke manuelt på berøringsknappen over lysstripen på Easee-laderen; lyset på Easee skal da skifte fra blått til hvitt. Smartlading vil bli suspendert til neste dag og vil ikke fungere samme dag med mindre du aktiverer smartlading igjen. Dette gjøres fra Tibber-appen ved å klikke på Easee-boblen, klikke nederst der det står "smart charge: paused" og her kan smartlading aktiveres igjen. I noen tilfeller må du koble bilen fra laderen og koble den til igjen for at smartlading skal starte på nytt.

Easee og bilen viser forskjellig forbruk, hva er riktig?

Easee har en intern måler som måler strømmen, og dette vil være mest korrekt når det gjelder å vise ladeforbruket, og det er dette vi baserer rabatten vår på. For direkteintegrasjoner er forbruket et estimat basert på ulike data vi mottar fra bilen.

Jeg finner ikke S/N og/eller PIN-kode. Hva gjør jeg?

Ingen S/N: Hvis du ikke finner det i veiledningen som fulgte med laderen, kan du sjekke under frontdekselet. Du kan også finne S/N ved å aktivere Easee WiFi (trykk på knappen på laderen i 2 sekunder) og finne det på din mobile enhet, navnet på nettverket vil inneholde S/N.

Ingen PIN-kode: Hvis du ikke finner PIN-koden noe sted, kan du sende oss laderens S/N (EHxxxxxx), så skaffer vi den til deg.

Easee-lader reduserer ladehastigheten, hva er det som skjer?

Easee fungerer som den skal i temperaturer mellom -32 og +40 grader. Hvis laderen er montert på en vegg og får direkte sollys, kan det potensielt bli opp til +70 grader. Laderen vil da skru ned ladehastigheten for å unngå overoppheting.

Jeg kan ikke koble til Easees lokale WiFi-hotspot. Hva gjør jeg?

Hvis du har aktivert VPN når du prøver å koble til Easees lokale nettverk, vil du sannsynligvis ikke kunne koble til. Deaktiver VPN midlertidig for å løse dette.

Easee-laderen viser et rødt lys. Hva gjør jeg?

Først kan du prøve å koble bilen fra og til laderen og se om det hjelper og/eller ta ut sikringen i 2 minutter. Hvis det røde lyset fortsetter å lyse, kan du kontakte oss, slik at vi kan undersøke problemet nærmere.

Easee har mistet forbindelsen med Tibber-appen. Hva er galt?

Det kan være en feil på laderen. Prøv å slå av sikringen i 2 minutter. Hvis dette ikke hjelper, kan du kontakte oss.

Easee gir ikke full effekt som den skal etter at lastbalanseringen har startet. Hvorfor ikke?

Dette er et kjent problem for oss, og vi jobber med en løsning sammen med Easee. Dette skjer når laderen skrur ned ladehastigheten på grunn av høye temperaturer. Laderen vil da ikke skru opp hastigheten igjen når temperaturen synker til akseptable nivåer. Hvis du kobler kabelen fra kjøretøyet og kobler den til igjen, skal den gi normal effekt når du lader igjen.

Easee låser ikke kabelen. Hva kan være galt?

Sørg for at kabelen sitter riktig i laderen, slik at låsemekanismen ikke på noen måte hindres i å låse kabelen. I sjeldne tilfeller må du trimme låsen, noe som betyr at du må klemme og hjelpe låsen manuelt med fingeren (eller en flat skrutrekker). Dette gjøres enklest ved å fjerne frontdekselet.

Easee låser ikke opp kabelen min. Hva gjør jeg?

Sjekk om permanent låsing av kabelen er slått av i appen vår. Koble fra kjøretøyet og skyv kabelen godt inn i laderen slik at låsemekanismen ikke klemmes, og hold deretter inne berøringsknappen på laderen (over lysstripen) i ca. 1-2 sekunder, så skal den låses opp. Noen ganger må samme prosedyre utføres med litt mer kraft.

Hvorfor starter ikke Easee lading når jeg manuelt trykker på knappen?

Hvis du har slått av smartlading eller satt den på pause til neste dag, vil ikke Easee starte lading ved å trykke på knappen manuelt. Dette er for å forhindre at du aktiverer smartlading ved en feiltakelse.

Jeg får ikke den forventede ladehastigheten. Hvorfor?

Det kan være flere årsaker til dette, for eksempel type bil, type strømnett, ladekabler o.l. Ta kontakt med oss og oppgi hvilket kjøretøy du har som ikke får forventet ladehastighet 😊

Hvordan kobler jeg Easee-laderen fra en annen operatør?

Når du skal benytte Easee laderen din sammen med Tibber, må laderen være satt opp med Tibber som operatør.

Om du har en annen operatør i dag, kan dette enkelt endres i Easee-appen via Anleggsinnstillinger ➡️ Operatør.

Hvordan fungerer RFID med Tibber?

RFID aktiverer du enkelt via Easee-appen: Easee keys ➡️ Pluss-tegnet oppe til høyre.

Du kan også gjøre det fysisk via ladeboksen:

  1. Hold inne berøringsknappen på toppen av lyslisten til den blir grønn.

  2. Logg inn på det lokale WiFi-nettverket som laderen setter opp.

  3. Åpne nettleseren og gå til 192.168.4.1 og skriv inn PIN-koden din.

  4. Finn alternativet for å aktivere RFID/tilgangskontroll og gå gjennom prosessen for å legge til RFID-brikkene dine. Husk å gi dem et navn 😊

Easee lader ikke når Dynamic Circuit-strømmen er satt til under 11A. Hva gjør jeg?

Dette er et problem på IT-nett når laderen er satt til 11A eller lavere og laderen er låst til 3-fasemodus. Dette kan løses ved å sette fase til auto eller 1-fase i Easee-appen ➡️ Laderinnstillinger ➡️ Fasemodus.

Hvordan fungerer effektbalansering med Easee-ladeboks og 3-faselading?

Gjennom effektbalansering kan vi justere ladeeffekten slik at du som kunde kommer under den ønskede forbruksgrensen du har satt. Dersom vi reduserer effekten til 11A eller lavere, og du har Easee-ladeboks låst til 3-faselading, stopper ladingen og vi har ikke mulighet til å starte den igjen. Dette skyldes begrensninger hos Easee, og vi anbefaler å sette Easee-ladeboksen i automodus eller 1-fase. Ved 1-faselading vil bilen lades noe saktere enn på 3-fase, men det er såpass liten forskjell at du trolig ikke vil merke noe til det.

Tips: Easee offentlig kunnskapsbase:

Her finner du informasjon om generelle ting som manualer, FAQ, endringslogger, Easee app & grensesnitt og brukermanualer på norsk, svensk og tysk.


Svarte dette på spørsmålet?