Gå til hovedinnhold
Alle samlingerStrømavtale og prisStrømavtale
Strømpris: Spørsmål og svar ⚡️
Strømpris: Spørsmål og svar ⚡️

Her har vi samlet de mest stilte spørsmålene om strømpris.

Oppdatert over en uke siden

Jeg vurderer å bytte til dere. Har dere en god avtale dere kan tilby meg?

Prisen hos Tibber er enkel. Vi har kun en avtale og du betaler det samme som oss for strømmen du bruker. Ingen skjulte påslag eller lokkepriser.

  • Strømpris: Spotpris fra Nord Pool + maks 2,95 øre per kWt for å dekke kostnad til innkjøp av strøm og elsertifikat.

  • Tibber-abonnement: 49 kr pr måned

Prisene går opp og ned, men hos Tibber har du alltid garantien om at vi ikke har noe fortjeneste på strømmen du bruker, og at den prisen du får er den laveste prisen vi kan gi til våre kunder.

Har dere prismatch?

Vi tilbyr ikke prismatch. Da ville vi vært avhengig av å sette noen kunder på dyrere avtaler for å dekke inn tapet på en negativ pris. Hos Tibber ønsker vi rettferdig pris på strøm. Derfor har vi kun timespotavtale uten marginpåslag til alle våre kunder.

Jeg ser at de fleste fastprisavtalene ligger under dagens spotpris. Kan det lønne seg å binde prisen?

Det finnes fastpristilbud som for en periode kan være billigere enn spotpris, men historisk så ser man at det i lengden lønner seg med spotpris. Selskapene som har fastprisavtaler som er lavere enn spotprisen taper på det. Derfor er fastprisavtaler gjerne bare for en periode, eller at det er andre avtaler som subsidierer for den rimelige avtalen. Det er viktig å skille mellom timepris og dagens snittpris. Pris inneværende time kan ofte være over fastpris, mens snittpris for dagen ofte kan ofte være under fastprisen.

Det er vanskelig å si om det lønner seg å binde prisen for en periode. Vi sammenligner det med å binde renten på lån. Prisene går opp og ned, og ved å binde strømprisen får en ikke utnyttet strømprisen når den er lavere. Det er også viktig å sjekke avtalen du inngår, se at vilkårene er gode, når og hva som kan komme av prisendringer, hvor lenge du binder deg til avtalen og eventuelle bruddgebyr.

Forbrukerrådet anbefaler spotpris så lenge man tåler svingningene i pris gjennom året. Det er fordi snittprisen på spotpris historisk alltid har vært lavere en eksempelvis fastpris og variabel pris.

Hvorfor er det ulik pris hos Tibber og andre strømselskap?

Spotprisen varierer time for time. Det er prisen for inneværende time som vises i Tibber-appen. Mange aktører viser en gjennomsnittspris for dagen og vil dermed avvike fra timesprisen. Andre selskaper viser kanskje en tidsbegrenset kampanjepris. Så husk å sammenligne 🍎🍎

Hvorfor viser det forskjellig pris i Tibber-appen for huset og hytta?

Norge er delt inn i ulike prisområder og prisene mellom de ulike områdene kan variere.

Hvorfor er spotprisen i Tibber-appen ulik spotprisen som vises på på Nord Pool?

I Tibber-appen kan du velge å vise spotprisen med og uten avgifter.
Bla deg litt nedover på siden etter å ha trykket på priswidgeten på hjemskjermen i appen vår. Ved å velge pris uten avgifter (avgifter = mva + påslag som går til å dekke avgifter som lovpålagte elsertifikat og handelskostnader til eSett), skal du få samme spotpris som Nord Pool viser time for time. Påslaget vårt går KUN til å dekke direkte kostnader forbundet med innkjøp av strøm, men gir ingen gevinst til oss. Påslaget kan variere ettersom pris på elsertifikat varierer, men vil aldri gi oss en fortjeneste på strømprisen.

Jeg har fått tilbud om en lavere pris hos en konkurrent. Burde jeg velge det?

Det finnes mange ulike avtaler og kampanjer. En spotprisavtale vil som regel alltid være rimeligst over tid. Les mer om ulike typer avtaler her, og hva man bør være oppmerksom på når man velger avtale.

Hva er egentlig spotpris?

Spotpris er den prisen strømleverandører kjøper strømmen for. Spotprisen settes av kraftbørsen Nord Pool, og prisene settes basert på hvor mye strøm som produseres og hvor stor etterspørselen er. Lav produksjon og høy etterspørsel = høyere priser.

Hva er Nord Pool?

Nord Pool (link: https://www.nordpoolgroup.com) er den offisielle strømbørsen hvor alle norske strømleverandører (og 18 andre land i Europa) kjøper strømmen sin fra. Nord Pool driver det ledende kraftmarkedet i Europa og tilbyr day - ahead og intradag marked til alle landene som handler strøm fra de. Day ahead (dagen før) markedet bidrar til å sikre balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Hva er opprinnelsesgarantier?

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Dersom du har valgt en avtale med opprinnelse fra fornybar energi, kjøper Tibber opprinnelsesgarantier fra den aktuelle produsenten. Du ser din produsenten til enhver tid i Strømpris-widgeten ➡️ Produsent i appen.

Hva er elsertifikat?

Elsertifikater er en støtteordning for strøm produsert fra fornybare energikilder. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Hensikten med ordningen er å gjøre det mer lønnsomt for dem som produserer strøm å investere i fornybar produksjon. Elsertifikat er et lovpålagt påslag for alle strømkunder.


Svarte dette på spørsmålet?