Alle samlinger
Tibber Store
Vilkår
Reklamasjon på varer i Tibber Store
Reklamasjon på varer i Tibber Store
Oppdatert over en uke siden

Etter at du har mottatt produktene, anbefaler vi at du så snart som mulig undersøker om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.


Reklamasjon:

Hvis produktene vi har levert har feil eller mangler, kan du ha rett til reparasjon, omlevering, prisavslag eller erstatning, eventuelt heving av kjøpet. I tilfeller der vi ikke kan løse eventuelle problemer, kan vi etter avtale med deg henvise til kundeservice hos produsenten av produktet for grundigere feilsøking.

Hvis du oppdager feil eller mangler ved produktet må du varsle oss innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget, feilen eller mangelen. Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen.


Reklamasjonsfrist:

Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Utover dette kan eventuelle garantier eller lignende, gitt av Tibber eller produsenten av varen, gjelde.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selgeren, betaler vi ikke disse utgiftene. Dette gjelder for eksempel bruk av elektriker for feilsøking av elbillader.

Tibber har ikke ansvar for indirekte tap som følge av feil eller mangler ved leverte produkter.


Retur:

Før du returnerer varen du ønsker å reklamere på, må du kontakte oss via chatten i appen/på nettsiden, eller via e-post. Vennligst legg ved returseddelen i din retur.

Send returpakken til:

Tibber Norge AS c/o Intin AS

Hafstadvegen 25

6800 Førde


Svarte dette på spørsmålet?