Alle samlinger
Tibber Store
Angrerett i Tibber Store
Angrerett i Tibber Store

Dette gjør du om du ønsker å bruke angreretten

Oppdatert over en uke siden

Ifølge lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler, har du rett til å angre på kjøpet. Angreretten forutsetter at du innen 14 dager etter at du har tatt imot leveringen, klart og tydelig varsler oss om at du vil bruke angreretten. Det enkleste er om du kontakter oss på chatten i appen, via nettsidene våre eller per e-post.

Angreretten gjelder også hvis du har åpnet emballasjen, men det er viktig å huske at emballasjen må brytes med minst mulig skade. Hvis produktet er skadet eller ikke lenger er fullstendig, og skaden skyldes din håndtering av produktet eller at du har håndtert produktet i større omfang enn nødvendig, har vi rett til erstatning for verdireduksjonen som er påført.

Hvis du har knyttet produktet til en personlig brukerkonto, må du avregistrere produktet fra kontoen før du returnerer det til oss. Dette gjøres vanligvis ved å kontakte produsenten av produktet. Dette gjelder for eksempel Sensibo-termostaten. Hvis produktet man bruker angreretten for fortsatt er knyttet til en konto når det returneres til oss, er produktet å anse som ubrukelig. Vi vil da ha rett til erstatning for kostnadene ved å tilbakeføre produktet til brukbar stand.

Hvis du angrer på kjøpet, må du selv betale for returfrakten. Produkter du bruker angreretten for, skal returneres til oss innen rimelig tid, men senest to uker etter at du varslet oss om at du ville bruke angreretten. Før du sender produktet tilbake til oss, må du kontakte oss, enten på chatten i appen/på nettsiden eller på e-post.

Returseddelen vår skal legges ved returpakken. Vi tilbakebetaler hele kjøpesummen. Ved reklamasjon vil vi tilbakebetale porto.

Send returpakken til:

Tibber Norge AS

co/Intin AS

Firdavegen 20

6800 Førde


Svarte dette på spørsmålet?