Under "Analyse" i Tibber-appen får du oversikt over strømforbruket ditt. Dette oppdaterer seg daglig og gir deg oversikt over hvor mye strøm du har brukt, dag for dag. Ved å gå til "Detaljert graf" kan du også se hvor mye strøm du har brukt time for time enten i kroner eller kwt. Dette kan også ses i sammenheng med strømprisen denne dagen eller utetemperaturen.

Merk. Dette gjelder for deg med en timesavlest strømmåler /. Om du har en profilavlest, eller gammel type strømmåler vil tallene være basert på estimater fra nettselskapet ditt. Dette vil også stå spesifisert i appen. Om tallene dine er basert på estimater kan du kontakte nettselskapet ditt for å få aktivert timesavlesning eller byttet til en ny type strømmåler om du ikke har dette.


Sammenlignet med andre

Denne analysen viser hvor mye strøm du bruker sammenlignet med andre husholdninger på ca samme størrelse. Sammenligningen tar hensyn til om du har elbil, hvordan du varmer opp huset, antall personer i husholdningen osv. Med bakgrunn i dette blir det gjort en sammenligning som vil gi deg et bilde av hvordan forbruket ditt er opp mot andre.


Brukte mest

Denne analysen gir deg en oversikt over hvordan strømforbruket ditt fordeler seg over forskjellige kategorier. Dette er gjort basert på mønstergjenkjenning.

Det vil si at vi får inn data om strømforbruket ditt. Basert på dette bruker vi matematikk til å analysere mønstrene i forbruket. "Adferd" som lys, vaskemaskin og komfyr har eksempelvis et annet mønster enn eksempelvis oppvarming. Basert på dette vil vi kunne danne oss et bilde av hvor mye de ulike kategoriene bruker hjemme hos deg.

Vi jobber kontinuerlig med algoritmene våre for analyse og forbedrer disse.

Fant du svaret?