Dette er ganske enkelt. Som strømkunde hos Tibber betaler du det samme som oss for strømmen. Vi tjener ingenting på at du bruker mye eller mer strøm, og vårt mål er å hjelpe deg til å redusere energikostnadene. Dette ved å gi deg best mulig pris, men også ved å deg innsikten du trenger for å kunne redusere forbruket ditt.

Dette betaler du

⚡️ Spotpris fra Nordpool + max 1 øre kwh til å dekke elsertifikat, opprinnelsesgarantier og kostnad for å dekke innkjøp av strøm

⚡️ 39 kr måneden i abonnement som gir deg tilgang til både analyser og Power-ups

Strømprisen varierer time for time

Strømprisene varierer time for time gjennom hele døgnet, og prisen kan du enkelt følge med på i Tibber-appen.

Om du ikke allerede er Tibber-kunde kan du sjekke både dagens pris og historiske priser her.

Hva er opprinnelsesgarantier?

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Tibber kjøper opprinnelsesgarantier fra produsent og kan på denne måten garantere at strømmen som selges er fra fornybare kilder.

Hva er elsertifikat?

Elsertifikater er en støtteordning for strøm produsert fra fornybare energikilder. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Hensikten med ordningen er å gjøre det mer lønnsomt for dem som produserer strøm å investere i fornybar produksjon. Elsertifkat er et lovpålagt påslag for alle strømkunder.

Hva er kostnad for å dekke innkjøp av strøm?

Dette er direkte kostnader Tibber har med å handle inn strøm. Som eksempelvis handelskostnader til Nord Pool og ubalansekostnader til eSett.

Fant du svaret?