Ny Smartladdning

En grundlig genomgång av Smartladdning.

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vi har förbättrat Smartladdningen genom att ge dig en mer omfattande och användarvänlig översikt över din laddning. Successivt kommer vi att rulla ut den nya Smartladdningen till alla användare. 🚀

Tips: Läs våra användbara tips och trixs som kan förbättra din Smartladdning med Tibber!


Vad är nytt?

1. Inställningar för Smartladdning har flyttats till bilen 🚗

Med den nya Smartladdningen är bilen i fokus, oavsett om den är integrerad eller inte. En integrerad laddbox rekommenderas fortfarande, eftersom den tar hand om själva laddningen när den är tillgänglig. Du kan dock inte längre aktivera Smartladdning direkt via laddboxen i Tibber-appen.

För icke-integrerade bilar krävs en integrerad laddbox för Smartladdning och du måste ansluta din integrerade laddbox till appen för att göra inställningarna för Smartladdning synliga i bilen.

2. Nya funktioner och nya skärmar 🎉

 • Statusuppdateringar

Vi har gjort skärmarna för din bil och laddbox mer interaktiva baserat på deras aktuella status. Det ger dig en tydlig översikt så att du enkelt kan följa olika statusar, som till exempel "Väntar på lägre priser", "Skapar en plan för Smartladdning" och "Laddning anpassad för lastbalansering".

 • Plan för Smartladdning

Planen för Smartladdning ger dig insikt i din bils laddningsschema. Markeringarna i grafen visar när laddningen är planerad att äga rum samt den aktuella tiden.

Blå markering: Under blåa perioder har vi information om elpriset. Om du klickar på den blåa markeringen i grafen visas detaljer som kostnad, batterinivå och förbrukning.

Grå markering: Under gråa perioder är laddningen planerad utifrån våra prognoser för kommande elpriser. Eftersom grå perioder baseras på prognoser är det viktigt att notera att planen för kommande laddning kan ändras när vi får nya prisuppgifter. Detta innebär att vi eventuellt kan justera laddningsschemat för att spara på elkostnader.


I praktiken – så fungerar Smartladdning beroende på din uppsättning

Endast integrerad bil (utan integrerad laddbox)

En integrerad bil är en bilmodell som har en direktintegration med Tibber. Det innebär att vi kan hämta data direkt från bilen, såsom batterinivå och GPS-position. Det gör att du kan smartladda din bil utan att behöva ha en integrerad laddbox ansluten till Tibber-appen.

Vissa bilar har direktintegration med Tibber, till exempel Polestar och Volvo Recharge. Eftersom vi dock inte kan styra start och stopp av laddningen för dessa bilar, krävs en integrerad laddbox för Smartladdning. Till skillnad från icke-integrerade bilar kan vi dock automatiskt hämta information om batterinivån, så du behöver inte ställa in det manuellt.

Så fungerar Smartladdning för integrerade bilar utan en integrerad laddbox

 • Vi anropar biltillverkarens API var 15e minut för att kontrollera om bilen kopplats in i en laddbox.

 • Vi anropar biltillverkarens API för att få tillgång till information om huruvida bilen befinner sig på hemadressen, vilken batterinivå (SoC) det är i bilen, dess batteristorlek och laddeffekt.

 • Vi anropar våra servrar för att hämta information om din valda avresetid samt elpriset.

 • Informationen används för att skapa ett laddschema. Finns det tidsutrymme att nu förskjuta hela eller delar av laddningen till billigare tidpunkter kommer så att ske.

 • Detta görs på lite olika sätt, men oftast används schemaläggning eller fördröjd laddning, alltså samma funktion som i biltillverkarens egen app, för att förskjuta laddningen.

 • När det sedan är dags att ladda kommer detta att aktiveras antingen via schemaläggningen eller genom att vi stänger av funktionen fördröjd laddning.​

Integrerad bil och integrerad laddbox

För integrerade bilar rekommenderar vi fortfarande att man laddar med en integrerad laddbox då:

(1) Våra laddningscheman blir mer träffsäkra eftersom att vi via laddaren kan kontrollera den faktiska laddningshastigheten - med bilar tar vi genomsnittet från den senaste sessionen.

(2) För en integrerade bilar kan det ta upp till 20 minuter innan våra kommandon bearbetas (t.ex. vid pausning av laddning).

(3) Vi har mer information och bättre hantering av laddningssessionen i allmänhet.

Innan du aktiverar smartladdning under Power-up för bilen är det därför bra om du i inställningarna för smartladdning väljer att ladda med hjälp av din integrerade laddbox.

Så fungerar smartladdning för integrerad bil och integrerad laddbox

 • Bilen kopplas in i laddboxen.

 • Vi snappar upp att bilen kopplats in och vår algoritm sätter igång.

 • Den anropar biltillverkarens API för att få tillgång till information om huruvida bilen befinner sig på hemadressen, vilken batterinivå det är i bilen samt vilken batteristorlek det är i bilen.

 • Vi anropar även laddboxtillverkarens API för att få tillgång till senaste laddsessionens genomsnittliga laddeffekt.

 • Informationen används för att skapa ett laddschema. Finns det tidsutrymme att nu förskjuta hela eller delar av laddningen i väntan på ett billigare tillfälle kommer så att ske.

 • Tillgänglig ström för laddboxen ställs ned till 4A, vilket är en nivå så pass låg att ingen elbil eller hybrid klarar av att dra någon ström (gränsen går via 6A eller 7,2A beroende på bil).

 • När det är dags att ladda kommer tillgänglig ström att åter ställas upp till maxnivå. Denna avgörs sedan av de begränsningar som styr tillgänglig ström, som t.ex. bilens ombordladdare, lastbalanserare, anläggningens dimensionering, säkringar, etc.

Icke-integrerad bil med integrerad laddbox

Icke-integrerade bilar har ingen direktintegration till Tibber. Det innebär att vi inte kan hämta data direkt från själva bilen, och därför måste du ha en integrerad laddbox för att kunna smartladda med Tibber.

För att lägga till en icke-integrerad bil, gå till Du ➡️ Elbilar ➡️ Lägg till elbil.

Så fungerar smartladdning med en icke-integrerad bil och en integrerad laddbox

Själva styrningen av start och stopp görs på samma sätt som när du har en integrerad bil och en integrerad laddbox enl. ovan. Men, istället för dynamiska värden hämtade direkt från din bil gällande batterinivå (SoC), batteristorlek etc. får vi förlita oss på den integrerade laddaren och en mer statisk modell av bilen. Tidigare antog vår algoritm att du med en elbil alltid hade 50% batterinivå och att du med en hybrid hade 0% vid inkoppling.

Det är fortfarande standardinställningen men nu kan du själv justera den aktuella batterinivån och batteristorleken direkt i appen. Bäst resultat får du om du justerar aktuell batterinivå inför varje smartladdning men du kan även ställa in en standardnivå som passar dig.

 • Din offlinebil visas i en cirkel på hemskärmen i Tibber-appen (Eller döljer sig bakom kugghjulet uppe till höger).

 • Klicka på cirkeln för att manuellt ändra aktuell batterinivå och bilens batteristorlek.

 • Smartladdning kommer att fungera bättre när Tibber vet hur mycket batteri som finns kvar i bilen när den kopplas in i laddboxen.

Endast integrerad laddbox

Om du bara har en integrerad laddare ansluten till appen och ingen bil, skapar vi en åt dig. Detta är nödvändigt eftersom du behöver en bil (antingen som integrerad eller icke-integrerad) för att komma åt inställningarna för Smartladdning.

Innan din första laddningssession, se till att uppdatera de Smarta laddningsinställningarna genom att klicka på ⚙️ ikonen.

Uppdatera batteristorleken så att den matchar din specifika bil och ställ in dagliga avgångstider så att Tibber vet när du planerar att åka. Du kanske också vill ge den ett personligt namn.


Frågor och svar – Ny smartladdning

Varför finns Power-upen för min laddbox kvar när alla inställningar för smartladdning har flyttats till bilen?

Alla laddbox-relaterade inställningar, t.ex. Lastbalansering, finns kvar under Power-upen för din laddbox.

Har jag samma inställningar i min bil nu?

Alla tidigare funktioner finns kvar, men vissa har flyttats från laddaren till bilen.

Var hittar jag kostnadsöversikten för laddning av min bil?

Du kan se kostnaden för en enskild laddningssession om du trycker trycker på en viss timme i planen för smartladdning. De ackumulerade historiska kostnaderna finns i bilens Power-up.

Fick du svar på din fråga?