Alla samlingar
Solproduktion
Negativa eller låga elpriser och solceller
Negativa eller låga elpriser och solceller

Så fungerar det! 🧑‍🏫

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Negativt elpris, eller minuspris för den som föredrar det, betyder att kostnaden per kWh är under noll. Men hur kan ett elpris bli negativt? Spotpris är alltid en fråga om rådande utbud och efterfrågan på elmarknaden.

Finns det ett litet utbud i systemet blir strömmen dyrare och motsvarande ifall det finns ett stort utbud. Det måste vara balans mellan produktion och förbrukning i elsystemet. Är utbudet av billig produktion tillräckligt stort jämfört med förbrukningen, blir det minuspriser. Detta för att få igång mer konsumtion men också för att få in mindre produktion i systemet.


Håll i gång solproduktionen även vid minuspriser

Som egenproducent av el får du ersättning för skattereduktion (60 öre/kWh) och nätnytta från nätägaren (cirka 2-15 öre/kWh) även under timmar när priset är negativt.

Så även om det blir nära noll eller minuspriser på några ören på dagtid när solen lyser, tjänar du fortfarande på elen du säljer. Spotpriset behöver alltså bli negativt med flera kronor per kilowattimmen innan den egna elen produceras till förlust. Om du däremot kan styra din elanvändning till de billigaste timmarna och sälja din överskottsproduktion när elpriset är högre får du det bästa av två världar.


💡 Tips

Allt du behöver veta om negativa elpriser finns samlat här.


Fick du svar på din fråga?