Alla samlingar
Elbilsladdning
Smartladdning och Laddboxar
Hur du enklast tar ut innedelen i en Easee laddbox.
Hur du enklast tar ut innedelen i en Easee laddbox.

Snabbt, säkert och enkelt.

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

För att säkert ta ut innedelen i din easee laddbox är det viktigt att du följer dessa steg:

  1. Slå av säkringarna eller arbetsbrytaren till laddaren och se till att laddaren är strömlös.

  2. Öppna gummiflärpen under laddaren längst in mot väggen.

  3. Skruva loss låsskruven.

  4. Öppna kapslingen genom att ta tag i fronten underifrån och lyft mot dig och uppåt, det finns två piggar som håller fast fronten bakom gummiflärpen.

  5. När du tagit bort fronten trycker du upp själva laddaren som sitter i kapslingen med lite kraft rakt uppåt, se bild för hur det ser ut under. Har du ett hänglås tar du först bort detta.

  6. När laddaren lossnat lägger du den i returförpackningen.

    Följ länken om du vill titta på en video på utförandet!

    ♻️ Förväntad hanteringstid från den dag du returnerar den defekta laddaren till dess att laddaren repareras av Easee och skickas tillbaka till dig är upp till 2 veckor.Fick du svar på din fråga?