Elsäkerhetsverket har den 16 mars 2023 meddelat ett försäljningsförbud för Easees laddboxar med omedelbar verkan. Tibber har därför pausat all försäljning av laddboxar från Easee.

Easee har däremot inte blivit ombedd att återkalla redan installerade produkter. Vi följer ärendet noga och uppdaterar våra kunder så snart vi har mer information att delge. För mer information om beslutet se Elsäkerhetsverkets hemsida och Easees hemsida.

Den 21 mars 2023 har Elsäkerhetsverket uppdaterat sin hemsida med mer information.


Nedan har vi samlat svar på vanliga frågor:

Varför införs säljstoppet?
Elsäkerhetsverket har den 16 mars 2023 meddelat ett försäljningsförbud för Easees laddboxar Easee Home och Easee Charge, med omedelbar verkan. På myndighetens hemsida kan du läsa mer om bakgrunden till säljstoppet.

Kan jag fortsätta använda min laddbox från Easee?

Enligt Elsäkerhetsverket finns det idag inga tillbud eller incidenter registrerade. Myndigheten skriver ja du kan fortsätta använda produkten, men att du bör göra det med viss vaksamhet tills att produkten är åtgärdad. Du kan läsa mer om detta på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Har du en laddbox från Easee installerad som du köpt i Tibber Store?

Enligt Elsäkerhetsverket är tillverkaren skyldig att åtgärda redan installerade produkter. I dagsläget vet vi inte vilka åtgärder som behöver vidtas eller vilken teknisk lösning som i så fall blir aktuell. Vi kommer att uppdatera kunder som köpt sin Easee-laddare i Tibber Store så snart vi har mer information.

Hur fungerar det med min försäkring?

De flesta försäkringsbolag har gått ut med information angående Easee på deras hemsidor. Om inte så kan ni kontakta ert försäkringsbolag för mer information.


Fick du svar på din fråga?