Alla samlingar
Elavtal och priser
Elavtal
Tibber byter till 100% fossilfritt!
Tibber byter till 100% fossilfritt!

Från och med 1 maj 2023 säljer vi el från fossilfria energikällor. Läs mer och hitta svar på vanliga frågor här.

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Från och med den 1 maj får alla* Tibbers kunder ett fossilfritt elavtal med en energimix som består av förnybar energi och kärnkraft.


Varför gör vi denna ändring?

Ökade priser på ursprungsgarantier från förnybar elproduktion gjorde att skillnaden mellan spotpriset och Tibbers elpris ökade med nästan 9 öre per kilowattimme under 2022. Genom att byta till 100% fossilfritt får vi mer kontroll över kostnaderna som påverkar Tibbers elpris.

Vad är ursprungsgarantier?

Ursprungsgarantier är dokument som elbolag köper för att kunna garantera att elen kommer från en specifik källa. Alla elbolag som inte har hela nordiska energimixen (ett elavtal med en mix av både fossilt, kärnkraft och förnybart) är enligt ellagen skyldiga att köpa ursprungsgarantier. I slutändan är det du som kund som betalar för ursprungsgarantierna som en del av din elräkning.

Priserna för ursprungsgarantier går upp och ner och beror, som mycket annat, på utbud och efterfrågan. Under 2022 såg vi stora prisökningar för ursprungsgarantier från 100% förnybar elproduktion. I dag (februari 2023) är ursprungsgarantierna för förnybart cirka 80% dyrare än ursprungsgarantier för kärnkraft.

Hur påverkar det här mitt elpris?

Ett elavtal med 100% fossilfritt gör kan vi anpassa energimixen efter marknadspriset på ursprungsgarantier för respektive energikälla. Vilket i sin tur gör att vi kan säkerställa att kostnaden utöver spotpriset är lägre och mer stabil över tid. Slutresultatet blir ett lägre pris för alla våra kunder både på kort och lång sikt.

Vill du ser våra veckovisa prognoser för det kommande elpriset hittar du det här!

Vad innebär det här för mig som kund?

Under 2022 ökade skillnaden mellan spotpriset och Tibbers elpris från 2 öre i januari till nästan 11 öre i december. Med fossilfritt kan vi ta kontroll över den här prisökningen och säkerställa att kostnaden utöver spotpriset är mer stabil över tid. Som kund behöver du inte göra någonting för att gå över till den nya energimixen. Förändringen sker automatiskt den 1 maj och omfattar alla våra kunder.

Kan jag välja att vara kvar på förnybart?

Inte i dagsläget. Som kund hos Tibber kommer du fortsättningsvis betala för en energimix som består av både förnybart och kärnkraft. Men vi tittar på lösningar för att våra kunder ska kunna välja själva.

Varför har kärnkraft inte varit en del av Tibbers energimix tidigare?

Priset på ursprungsgarantier från förnybar elproduktion har historiskt sett varit väldigt låga. Under 2022 stack priset iväg och vi behöver därför göra en förändring för att kunna säkerställa ett konkurrenskraftig elpris till våra kunder, både på kort och lång sikt.

Vill Tibber se mer kärnkraft i framtiden?

Att lösa produktionen av el och infrastrukturen (utbyggnad av elnätet) är en knäckfråga för hela samhället, men lika viktigt är att vi tar kontroll över vår elförbrukning. Om fler tar steget för att minska sin onödiga elförbrukning och använda elen under billigare timmar så skulle det innebära enorma vinster för hela samhället. Vi kan då skapa ett mer hållbart energisystem och samtidigt minska hushållens elkostnader.

Betyder det att jag gynnar kärnkraftindustrin genom att köpa el från Tibber?

När vi köper ursprungsgarantier från förnybar elproduktion och kärnkraft bidrar vi till ökad efterfrågan och därmed också investeringar i båda produktionssätten.

Vi måste vara med och göra skillnad. Något vi inte gör genom att erbjuda ett 100% förnybart elavtal. Skillnad gör vi genom att få fler svenskar att upptäcka hur det med hjälp av smart teknik går att minska överflödig elförbrukning och automatiskt styra sin elanvändning till billigare timmar. Det är så vi bidrar till ett hållbart energisystem som räcker till många fler.

* Undantag gäller för dig som fortfarande har det avtal du tilldelades via Kundkraft. Du köper el från förnybara energikällor fram tills dess att det avtalet löpt ut, vilket är 12 månader efter startdatum. Du fortsätter då med ordinarie Tibber-avtal och fossilfri el. Läs mer om specifika villkor för Kundkraft-kunder här.

Fick du svar på din fråga?