FAQ Värmepumpsinstallation

https://tibber.com/se/store/varmestyrning/luftvarmepumpar

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Kontaktuppgifter Inselo

📞 08-40 40 300

Förutsättningar för installationen

 • Du eller någon annan vuxen (18+) som kan godkänna arbetet måste vara närvarande vid installationstillfället. Värmepumpens utomhus- och inomhusdelar installeras på platser där det är lättillgängligt för montören, där montören har tillräckligt med fritt utrymme för att utföra installationen och där säkerheten för montören säkerställs.

 • Kunden är ansvarig för att tillse att luftvärmepumpen får plats på tilltänkt placering (OBS att det behövs extra luft spalt runt innedelen). Vänligen läs produktens fulla specifikationen längre ned på produktsidan.

 • Värmepumpens inomhusdel placeras så att hål för rörgenomföring kan placeras direkt bakom aggregatet.

 • Utomhusdelen monteras på en betongvägg 30-120 cm över marken. Om du vill ha den monterad på en trävägg kan detta orsaka vibrationer/ljud som inte kommer att ligga till grund för reklamation.

 • Om du vill montera värmepumpen på markkonsolen på marken måste lämplig plats och fundament för installation ordnas innan installatören kommer.

 • Nödvändiga eluttag måste förberedas före installationstillfället. Ett jordat eluttag måste finnas i anslutning till inomhus- eller utomhusdelen. Våra montörer är inte elektriker och kan inte installera eluttag åt dig.

 • Du ska ge montören skriftlig information om det finns vattenledningar, elledningar eller annat som kan komma i konflikt med installationen av pumpen. Kom ihåg att montören gör hål i din vägg för genomföring.

 • Installationen utförs i enlighet med produktens bruksanvisning. Om du vill att installationen ska utföras på ett sätt som inte överensstämmer med bruksanvisningen eller montörens rekommendationer ska du ingå ett skriftligt avtal med montören om detta. Vår installatör förbehåller sig rätten att inte installera pumpen om avvikelsen är så stor att installatören inte tror att pumpen är installerad på ett säkert och lagligt sätt.

 • Leverantören och montören frånsäger sig allt ansvar för eventuella följdskador till följd av installation av värmepumpen relaterade till strukturella svagheter och/eller bristande information om exempelvis dålig puts, spröda tegelstenar, dåligt underhållen trävägg, konflikt med rörledningar, och/eller elinstallationer i eller på vägg m.m.

 • Installation måste avbokas senast två dagar före avtalat installationsdatum.

Vad ingår i installationen?

 • Resa, upp till 50 km från närmaste installationspartner. För uppskattat resetillägg, vänligen kontakta vår installationspartner Inselo på support.installation@inselo.se

 • Uppackning och visuell kontroll av produkten

 • Montering av värmepumpens inomhusdel på insidan av ytterväggen

 • Montering av värmepumpens utomhusdel på utsidan av yttervägg i betongvägg

 • Håltagning i trävägg, upp till 30 cm väggtjocklek

 • Montering av värmepumpens medföljande rörpaket, kraft- och signalkablar

 • Tätning av hålgenomföring i yttervägg

 • Test av produkten

 • Grundläggande instruktioner för dig när du använder produkten

Material som ingår i en standardinstallation

 • Kylrör för anslutning av inomhus- och utomhusdelen, upp till 4 meter

 • Signalkabel, upp till 4 meter

 • Strömkabel, upp till 4 meter

 • Dräneringsslang, upp till 4 meter

 • Fästmaterial för montering av inomhus- och utomhusdelen

 • Fyra vibrationsdämpare i gummi

Om det finns behov av att göra något som ligger utanför standarden kan montör oftast ordna det, men det är viktigt att du och installatören i förväg kommer överens om merkostnaderna. Denna typ av kostnad kommer att variera från hushåll till hushåll i vissa fall, medan Inselo annars har fasta priser.

Kan man beställa utan installation?

Nej, vi erbjuder endast beställningar av värmepumpar inkl. installation.

Fick du svar på din fråga?