Frekvensbalansering är helt avgörande för att hålla det svenska elnätet säkert och stabilt på 50 Hz. Produktionen av el måste vara samma som konsumtionen vid en given tidpunkt och diffar frekvensen med mer än 0,1 Hz finns det risk för en brownout🟫 eller i allra värsta fall, en blackout ⬛️

Historiskt har balanseringen av nätet skett genom att kraftverk slagits på och av för att matcha efterfrågan men det blir knepigare när vi (tack och lov) rör oss mot mer förnyelsebar elproduktion med främst vind- och solkraft eftersom solen och vinden inte kan startas och stoppas ⏯ ☀️

Nu har istället du som privatperson och smartladdande Tibber-kund en nyckelroll i att både balansera elnätet och snabba på omställningen mot en mer förnyelsebar elproduktion. Det görs genom att Tibber då och då och ytterst tillfälligt kan stänga av din elbilsladdning under några sekunder eller minuter för att hålla elnätet stabilt. Frekvansbalansering via Tibber ska dock aldrig slå på din elbilsladdning utanför den optimala tiden för smartladdning.

Du kommer självklart fortfarande ha en fulladdad bil lagom till avresan och det påverkar varken bilens prestanda eller batteriets livslängd. Och som ett tack för hjälpen garanterar vi att elpriset för elen du förbrukar med smartladdning via din integrerade laddbox aldrig kommer vara högre än 50% av elpriset för den el resterande av hushållet förbrukar ⚡️

Kort sagt, du hjälper till med en samhällsnyttig tjänst i att stabilisera elnätet och driver på utvecklingen mot 100% förnybar energi genom att ladda din bil på ett ännu smartare och billigare sätt.

Läs mer om frekvensstyrning

Att vi kan ta hjälp av din elbil/laddbox för frekvensbalansering är en del i vår smartladdningsgaranti.


Hittade du svaret?