Alla samlingar
Elbilsladdning
Smartladdning och Laddboxar
Laddbox på djupet – Ampere & säkringar
Laddbox på djupet – Ampere & säkringar

Vad är egentligen el, volt, watt, ampere, kWh/h och inte minst AC/DC? 🤘 Och vanliga frågor vi får om huvudsäkringar och laddhastighet.

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

OBS! Den här texten är avsiktligt förenklad och skall endast användas för att visualisera hur el fungerar.

Så vad är egentligen el och elektroner och hur hänger det ihop?

El är elektroner som rör sig igenom ett medium i en sluten krets, oftast är detta medium av materialet Koppar eller Guld. Elektroner är en av tre byggstenar i en atom som även består av protoner och neutroner.

Allt material som vi känner till består av tätt sammansatta atomer, s.k. atomföreningar och vissa material tillåter att elektroner hoppar mellan atomer. Koppar och guld är sånna material och därför är det vanligt att de används som ledare när man ska transportera el.

När en elektron hoppar från en atom till en annan stöter den bort en elektron från atomen den hoppar till vilket skapar en kedjereaktion. Den kedjereaktionen är så snabb att om man skulle kunna iaktta bägge ändar av en koppartråd med el i rörelse, så skulle elektronerna i bägge ändar röra sig exakt samtidigt, ungefär som om alla elektroner skulle röra sig fram som ”en enhet”. För enkelhetens skull kan vi jämföra det med vatten i en vattenslang. Om du har vatten i en slang och pressar det framåt så kommer vattnet i slutet av slangen röra sig samtidigt som vattnet i början av slangen trots att vatten egentligen består av ett gäng enskilda vattenmolekyler som sitter tätt sammansatt bara. På ungefär samma sätt funkar el.

Med hjälp av den lilla analogin kan vi nu visualisera volt, watt och ampere.


Vad är Volt och Watt?

Volt är (grovt förenklat) den måttenhet vi mäter strömmens framfart i. För att ström ska kunna ta sig från punkt a till punkt b behövs något vid punkt a som ”knuffar” elektronerna framåt samt något som i andra änden ”drar ut” strömmen ifrån mediet.

Man kan likna det vid en vattenbrunn. Det räcker inte med att hänga ned en slang så att ena änden hamnar under vatten för att vattnet ska transporteras igenom slangen. Inte ens om du sätter dit en pump kommer det komma vatten upp igenom slangen. Du behöver såklart slå på pumpen och öppna ventilen i andra änden av slangen för att vatten ska kunna rinna ut. I den liknelsen är trycket eller kraften i pumpen det vi mäter i volt ⚡️

Men till skillnad från vatten i en slang spelar det ingen roll i vilken vinkel vi placerar en kopparkabel som i ena änden är ansluten till ström, oavsett tryck (Volt) så kommer inte el att rinna ut ur kabeln. En elkabel kan liknas vid en vattenslang med en osynlig ventil i ena änden och för att öppna den "ventilen" måste man ansluter något som drar ström, t.ex. en lampa eller en laddbox. Mängden (eller egentligen hastigheten) ström som denna enhet drar anges i Watt.


Och vad är då Ampere?

Ampere är istället mängden elektroner som passerar förbi en given punkt i ledaren, under en given tid. Ampere kan påverkas av volt (trycket) eftersom högre volt innebär möjligheten för fler elektroner att passera den givna platsen i kabeln per sekund.


FAQ

Vad händer om jag skickar ström med högre Volt och Ampere igenom en kabel som inte är dimensionerad för det?

Till skillnad ifrån en vattenslang som tillslut skulle spricka så kommer en kabel inte spricka och spruta ut el utan kabeln blir istället varm och kan eventuellt börja brinna.

Det är just för att förhindra olyckor med skador på människor och utrustning (vid t.ex brand) som vi har säkringar i vår anläggning.


Hur fungerar en säkring?

En säkring är en form av skydd för att förhindra brand. Om den överbelastas så bryts ledaren i säkringen så att ström inte längre kan transporteras förbi den.


Hur vet jag hur stor säkring som behövs?

Allt som drar ström via en säkring belastar säkringen. Om den sammanlagda belastningen på en säkring överskrider säkringens kapacitet kommer den att slå ifrån/gå sönder och bryta kretsen så att ingen ström längre kan transporteras förbi säkringen.

Till skillnad från en vattenbehållare i vilken man kan se belastningen/innehållet med blotta ögat så måste man här mäta belastningen över tid. Anledningen till att man bör mäta det över tid beror på att mängden ström som en enhet drar och således belastar säkringen med, påverkas av bl.a. av temperatur och hur enheten används.

Tänk på att säkringarna sitter där för att skydda dig och din anläggning från brand så om du bestämmer dig för att sätta in större säkringar än du har idag, bör du kontrollera så att inte kablar och säkringar som sitter före i ledet är av lägre specifikation.


T.ex. är säkringarna i ditt säkringsskåp ofta av lägre ampere än huvudsäkringarna i ditt huvudskåp, för att skydda huvudsäkringarna. Vill du få ut högre effekt av din anläggning, kan du därför behöva uppgradera även storleken på huvudsäkringarna och kanske även kablarna då dessa också behöver vara dimensionerade för ampere-talet.


Räcker 16A huvudsäkringar för att ladda min el-bil?

Det enkla svaret är nej. Tänk på att något så litet som en kaffebryggare tillfälligt kan belasta din anläggning med så mycket som 8A på en fas. Det lämnar alltså endast 8A kvar till laddning. Tänk då på att du ofta har grejer som alltid är på, och ofta belastar med mycket mer, t.ex. en värmepanna.


Räcker 20A huvudsäkringar för att ladda min el-bil?

Om det är en ren elbil och du kör många mil med din bil när du använder den kan även 20A vara för litet, beroende på hur mycket el i övrigt du använder, och när du använder den.


Jag vill kunna ladda min bil med 22kW/h, hur gör jag?

För att ladda med 22kW/h behöver du först kontrollera så att din bil har en ombordladdare som stödjer laddning på 3 faser med 32A. Sedan bör du kontrollera så att din anläggning klarar av att leverera den effekten. Det innebär att du behöver ha kablar och säkringar dimensionerade för 32A eller mer och att dina huvudsäkringar har minst 32A utrymme till din billaddning. Du skulle alltså klara dig med 32A huvudsäkringar om du inte har något annat som drar ström samtidigt som du laddar bilen - ingen värme som drar el, inga lampor påslagna, ingen kyl och frys, etc. Annars måste du alltså ta höjd för detta.


Min bil laddar ju snabbare på allmänna laddstationer än hemma?

Det är skillnad på AC och DC-laddare. Alla laddboxar för hemmabruk är av typen AC-laddare och omvandlingen till DC sker då i bilens egen ombordladdare, vilket begränsar effekten.


Varför kan jag inte ha en DC-laddare hemma?
Det finns flera anledningar men främst handlar det om ekonomi, det är helt enkelt för dyrt med DC-laddare för de allra flesta i dag.


Vad är lägsta effekt jag kan ladda min bil på en hemladdare?

De flesta bilar kräver att de erbjuds en laddeffekt på minst 6A eller 7,2A för kunna tillgodogöra sig strömmen de erbjuds.


Vad är AC och DC?

AC är förkortningen av orden ”Alternating Current” som på svenska heter växelström, och DC är förkortning av orden ”Direct Current” som på svenska heter likström.
AC är den typen av el som används i våra svenska hem. AC är el som växlar riktning fram och tillbaka hundratals gånger per sekund. DC är den typ av el som används i digitala komponenter som i mobiltelefoner, datorer och bilar, där strömmen bara går i samma riktning hela tiden.
Det är viktigt att hålla isär dessa då de fungerar och påverkar på olika sätt. För att kunna ladda eller ansluta en DC-produkt så som vår dator eller mobil i våra eluttag krävs något som kallas för ett nätaggregat, dessa omvandlar AC till DC.Fick du svar på din fråga?