Alla samlingar
Elavtal och priser
Priser
Rysslands invasion i Ukraina - vilken inverkan kan detta få på elpriserna i Sverige?
Rysslands invasion i Ukraina - vilken inverkan kan detta få på elpriserna i Sverige?
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vilken inverkan kan Rysslands invasion få på elpriserna i Sverige?

Det är svårt att säga säkert hur kriget i Ukraina påverkar elpriserna i Sverige på längre sikt. Det vi kan säga är hur marknaden hittills har reagerat på situationen och vilka faktorer som påverkar priserna i en normal situation.

Ryssland producerar cirka 35% av den gas som Europa förbrukar inom ett år, och priset på gas ökade till följd av kriget i Ukraina. Dessutom tar flera av de stora europeiska gasleverantörerna och slutanvändarna avstånd från rysk gas genom att inte ingå nya avtal och leta efter alternativa källor.


Uppdatering 2022-06-27

Sommaren är här och det brukar vanligtvis innebära lägre elpriser. Men de höga gaspriserna, den låga vindkraftsproduktionen och underhållet av kärnkraften fortsätter styra priset. Med andra ord finns det mycket som talar för att elpriset kommer fortsätta på höga nivåer under sommaren. De norra delarna av landet (SE1 & SE2) ser ut att klara sig relativt bra medan priset i de södra delarna (SE3 & SE4) kommer svänga rejält.

Läget på marknaden just nu:

  • Fortsatt dålig hydrobalans i södra Norge som gör att vi kan förvänta oss höga priser i Norden.

  • Den finska kärnkraftsreaktorn Ol3 är försenad igen och kommer därmed inte kunna hjälpa till att trycka ned elpriset under sommaren.

  • Ryssland har kraftigt minskat gasexporten till Europa och helt valt att stänga ned exporten till exempelvis Finland, vilket har fått gaspriserna att stiga ännu mer


Prisområde SE1 & SE2

Det har varit en kall vår och därför har början på vårfloden skjutits upp, vilket leder till högre priser i SE1 &SE2. Efter vårfloden bör dessa områden ha rikligt med vattenförsörjning och därför helt avskiljas från prisnivåerna på den europeiska kontinenten och i de sydliga nordiska områdena.


Prisområde SE3/SE4:

Eftersom södra Sverige har en fysisk koppling till den europeiska elmarknaden kommer högre gaspriser normalt att leda till att elpriserna i dessa områden stiger. Andra bränslen, såsom kol, upplever också denna osäkerhet, med en kraftig prisökning till följd av den ryska invasionen av Ukraina. Till följd av detta stiger elpriserna i Centraleuropa, vilket i sin tur påverkar priserna i södra Sverige.


Elpriskompensationen förlängs med ytterligare en månad i södra och mellersta Sverige.

Kompensationen förlängs med lägre kompensationsnivåer för mars månad i södra och mellersta Sverige, i elprisområde SE3 och SE4, där priserna har ökat mest. Ersättning ges för förbrukning mellan 400 kWh och 2 000 kWh per månad. Den nedre gränsen sänks jämfört med tidigare kompensation för att även träffa hushåll med lägre elförbrukning. Kompensationen kommer vara mellan 100 kronor och 1 000 kronor och omfatta cirka 2 miljoner hushåll. Du kan läsa mer på regeringens hemsida här.

Här finns mer information om regeringens elpriskompensation.


Fick du svar på din fråga?