Rätt person på elavtalet 🕵️‍♀️

Spelar det någon roll vem som tecknar elavtalet? Vi reder ut vanliga frågetecken!

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Jag har tecknat avtal med er men nätavtalet står på någon annan.
Hur gör jag?

För att vi ska kunna hitta dina anläggningsuppgifter hos ditt nätbolag och din avtalsinformation hos din nuvarande elleverantör är det viktigt att rätt person har tecknat avtalet med oss. Om personuppgifterna inte matchar kommer vi inte få tag i informationen vi behöver och kan inte börja leverera el. 🤷‍♀️

Personen som tecknat nätavtalet måste teckna elavtalet. Det är bara en person i hushållet som kan stå för nätavtalet och tillhörande elavtal, därför är det viktigt att kontrollera vilket namn som står på fakturan från nätbolaget. Det är denna person som behöver registrera ett eget konto i Tibber-appen, ange sina uppgifter och teckna avtalet med oss. 🙌


Jag vill skriva över avtalet på någon annan. Hur gör jag?

Du behöver först kontakta ditt nätbolag och meddela dem detta, de kommer sedan avsluta ditt avtal med oss per det datum ni kommer överens om. Den person som ska ta över avtalet behöver sedan teckna ett eget nätavtal med nätbolaget.

Personen som ska ta över avtalen skapar först ett eget konto i Tibber-appen och tecknar avtal. Teckna elavtalet som en inflytt på ett datum som passar och kontakta därefter nätbolaget för att starta ett nätavtal till samma datum. Detta då avtalssystemen tolkar nya nätavtal som inflyttar. Det går inte att hoppa över något av dessa steg!


VIKTIGT. Har du redan tecknat nätavtalet och dess startdatum har passerat kan du ändå teckna avtal, men då kan avtalet starta först om 15 dagar. Då ska du inte teckna avtalet som en inflytt. Detta beror på ångerrätten vilken ska infalla enligt lag vid tecknande av distansavtal.


Fick du svar på din fråga?