💰Utbetalning sker via ditt elnätsbolag

Det är ditt nätbolag som kommer hantera utbetalning av ersättningen på nätfakturan, antingen genom en utbetalning eller kreditering på fakturan. Det är elnätsbolaget som bestämmer hur pengarna förmedlas till kund. Som kund kan du således inte välja hur stödet utbetalas. Tibber har inte samfakturering med nätbolagen så din faktura med Tibber kommer inte påverkas. Som kund behöver du inte göra någonting, nätbolaget tar hand om detta automatiskt.

Vill du läsa mer om hur detta kommer fungera har vi skrivit en längre artikel här. Det finns också en hel del information på regeringens egen hemsida här.


Hittade du svaret?